HealthOnline cikkek

Ország:

Témakör: Minőségügy

Az angliai szolgáltatás-vásárló csoportok engedélyezésének követelményei

A brit parlament március 20-án fogadta el az egészségügyi és szociális ellátásról szóló törvénytervezetet (Health and Social Care Bill). A törvény értelmében a klinikai szolgáltatás-vásárló csoportok (CCG-k) 2013. áprilistól veszik át az alapellátási trösztök feladatait Angliában. A csoportok működési engedélyeit a szolgáltatás-vásárlást felügyelő új országos testület, az NHS Commissioning Board (NHSCB) bocsátja ki.

A CCG-k értékelését az NHS szakértői külső szakemberek bevonásával végzik. Az NHSCB látogatást tesz valamennyi CCG-nél, hogy felmérje ellátói kapacitását, vizsgálódjon különböző szervezeti kérdésekben és kijelöljön továbbfejlesztésre szoruló területeket. A CCG-k engedélyezése folyamán az NHSCB meg kíván győződni arról, hogy az új szervezetek képesek biztonságos módon elvégezni az egészségügyi szolgáltatások szervezését és vásárlását, ellátják az NHS költségvetés jelentős részének felügyeletét és teljesítik funkcióikat a minőség fejlesztésében, az egyenlőtlenségek csökkentésében és az eredmények javításában. Ezért az NHSCB feltételeket szab meg a szolgáltatás-vásárló csoportok működéhez. A CCG-knek alapellátást nyújtó szervezeteknek kell lenniük, és rendelkezniük kell eszközökkel a minőség és a biztonság monitorozására. A szolgáltatásokat és intézményeket a 2006-os NHS Törvény 3(1) bekezdése szerint kell megvalósítaniuk. A CCG-k irányító testületében a GP-ken kívül egy ápolónak és egy szakorvosnak is lennie kell. A CCG-k engedélyezésének követelményei hat területre oszthatók:

• Erőteljes klinikai és multiprofesszionális szemlélet
• A betegek, az ellátók és a közösségek széles körű bevonása a szolgáltatás-vásárlás döntéshozatalába
• Világos és hiteles tervek készítése, amelyek teljesítik a QIPP követelményeket (minőség, innováció, produktivitás, megelőzés) és összhangban vannak az országos követelményekkel, csakúgy mint a helyi egészségügyi stratégiákkal
• Megfelelő szervezeti és irányítási rendszer kialakítása, amely képes teljesíteni a rábízott feladatokat, benne a pénzügyi ellenőrzéssel és a szolgáltatások eredményes vásárlásával
• Együttműködés a szolgáltatás-vásárlás folyamán más CCG-kkel, a helyhatóságokkal, az NHSCB-vel és külső támogatókkal
• A CCG-k élén kiváló vezetőknek kell állniuk, akik egyénileg és kollektíven is valós eredményeket képesek elérni

Az értékelésnek három lehetséges eredménye lehet: teljesen engedélyezve, feltételesen engedélyezve, engedélyezés nélkül megvalósítva. Az utóbbit „árnyék CCG”-nek hívják, ami annyiban különbözik a feltételesen engedélyezett státusztól, hogy a feltételek szigorúbbak. Ha 2013 áprilisáig nem módosul az „engedélyezés nélkül megvalósítva” státusz, akkor a CCG nem kezdheti el működését és az NHSCB-nek más alternatívákat kell választani az adott lakosság lefedésére. A feltételesen engedélyezett CCG-k megállapodnak az NHSCB-vel egy határidős korrekciós tervben a feltételek megszűntetése érdekében. Ha egy CCG nem jöhet létre – még „árnyék” státuszban sem –, akkor az NHSCB köteles az adott terület praxisait egy másik CCG-nek átadni. Az NHSCB-nek biztosítania kell, hogy az egész ország le legyen fedve az alapellátási trösztök (PCT-k) megszűnésének idejére.

A jövőben GP praxisok csak CCG kereten belül működhetnek. A kormány és a Brit Orvosszövetség megállapodott abban, hogy a háziorvosi szerződés követelménye egy CCG-ben való tagság lesz. Az NHS Commissioning Board törvényileg köteles biztosítani, hogy valamennyi GP praxis CCG tagsággal rendelkezik és a CCG-k földrajzi területei együttesen lefedik egész Angliát. Egy átlagos csoport 35 GP praxist tartalmaz és kb. 239 ezer lakost fed le. 2012. május végéig 212 csoport jött létre.

A CCG-k engedélyezési követelményei közé tartozik még egy integrált finanszírozási és elszámolási rendszer használata. Az NHSCB hatósága, az NHS Commissioning Board Authority szerződést kötött az NHS trösztök és szervezetek üzleti tevékenységét támogató NHS Shared Business Services nevű szolgálattal egy egységes finanszírozási környezet létrehozására. A szolgálatot az NHSCB számára 2012. októbertől, a CCG-k számára pedig 2013. áprilistól kezdődően nyújtják majd. A közös rendszer használata a következőket kívánja biztosítani: megfelelő pénzügyi és vállalati irányítás, finanszírozási következetesség, megfelelő kockázat menedzsment a pénzügyi információk továbbítására vonatkozóan, a legjobb üzleti gyakorlat befogadása. Az integrált rendszer közös infrastruktúrát alkot, amely várhatóan költséghatékony lesz és időt takarít meg a szervezetek számára. Az NHS Shared Business Services megoldása a legelterjedtebb finanszírozási és elszámolási rendszer az állami egészségügyi szolgálatban, ezért az NHSCB hatósága úgy döntött, hogy nem bocsátkozik egy új rendszer fejlesztésébe vagy beszerzésébe. A szerződések költségeit az NHSCB teljes egészében magára vállalja és nem hárítja tovább a CCG-kre.

A CCG-k többek közt a következő szolgáltatásért lesznek felelősek helyi szinten: sürgősségi és baleseti ellátás, alapellátási ügyelet, elektív kórházi ellátás, közösségi szolgáltatások (pl. rehabilitáció, beszédterápia, kerekesszék szolgálat), anyasági és újszülött szolgáltatások, gyermekegészségügy, mentális egészségügyi szolgáltatások, meddőség kezelése. Bizonyos szolgáltatások vásárlása közvetlenül a CCG-ket felügyelő testület, az NHSCB által történik: alapellátás, gyógyszerészeti és gyógyszertári szolgáltatások, szemészeti ellátás, fogászati ellátás, speciális szolgáltatások (ritka betegségben szenvedők számára). Az alapellátás szervezése és vásárlása az érdekellentétek elkerülése végett kerül az NHSCB hatáskörébe. (SZL)

Forrás:
Clinical commissioning group (CCG) authorisation
http://www.commissioningboard.nhs.uk/resources/resources-for-ccgs/auth/
An integrated finance and accounting system for the NHS Commissioning Board (NHSCB) and CCGs
http://www.commissioningboard.nhs.uk/files/2012/04/board-5-int-fin-acc.pdf
Health and Social Care Act explained
http://www.dh.gov.uk/health/2012/06/act-explained/ (letöltés dátuma: 2012.07.27.)

Megjelenés dátuma: 2012-07-27 12:27:53