HealthOnline cikkek

Ország: Amerikai Egyesült Államok

Témakör: Egészségügyi rendszerek jellemzői

Az Egyesült Államokban működő "felelős ellátó szervezetek" együttműködéséből levont tanulságok

A Commonwealth Fund jelentése beszámol a Premier nevű együttműködésben résztvevő kórházak és ellátók tapasztalatairól.

A felelős vagy elszámoltatható szervezetek (ACO-k) olyan ellátókat képviselnek az Egyesült Államokban, amelyek kollektív felelősséget vállalnak egy adott populáció egészségügyi ellátásának nyújtására és koordinálására. Az ACO szervezeti formában az egészségügy javításának és a költségek visszafogásának eszközét látják. A Commonwealth Fund tanulmánya a Premier egészségügyi szövetség tapasztalatait elemzi, majd tanulságokat von le az ACO-k megvalósításával kapcsolatban. (Háttér: https://era.aeek.hu/teljes-HealthOnline-cikk.php?id=2600)

Az ACO-k létrehozásának előzményeként elmondható, hogy az egyre növekvő egészségügyi kiadások, az ellátáshoz való hozzáférés és az eredmények javításának igénye arra ösztönzi az ellátókat, hogy működjenek együtt és legyenek elszámoltathatók teljesítményükért. Az Egyesült Államok egészségügyi kiadásai fenntarthatatlan ütemben növekednek, és 2009-re elérték a GDP 17,3%-át. A magas költségek ellenére más országokhoz képest az amerikai fogyasztók kevésbé elégedettek az ellátással a minőségében jelentkező szakadékok és egyenlőtlenségek miatt.

A minőséggel és a költségekkel kapcsolatos problémák alapját a jelenleg uralkodó fee-for-service fizetési rendszer képezi. A szolgáltatás szerinti finanszírozás létrehozott egy egészségügyi "produktivitási" modellt, amelyet az ellátás volumene mozgat és a tevékenység növelésének ösztönzésén alapul a jobb minőségű tevékenység helyett. Ennek korrigálására az egyik legígéretesebb stratégia az ACO-k létrehozása bizonyul. Ezek a szervezetek felelősek egy meghatározott populáció ellátásáért, a különböző környezetekben végzett szolgáltatások koordinálásáért, és különböző minőség/költség benchmark szintek betartásáért.

A Premier 2600 kórházból és 84 000 más egészségügyi ellátóból álló szövetség, amelyet 2010-ben hoztak létre a teljesítmény javítására és egy olyan modell kifejlesztésére, amely megvalósítható az állami és a magán szektorban egyaránt, csakúgy mint az ellátás különböző szintjein. A Commonwealth Fund jelentése áttekintést nyújt a felelős ellátó szervezetekről és megvalósításuk stratégiáiról. Az együttműködés során kirajzolódott néhány hasznosítható tanulság:

• Egy hatásos ACO megvalósításához hat szerkezeti komponensre van szükség (betegközpontúság, alapellátás/ megelőzés nyújtása, népegészségügyi adatmenedzsment eszközök, minőségi ellátó hálózat, kialakult ACO irányítási struktúra, fizetők közötti partneri kapcsolat)

• Az ACO-k számos szervezeti modell szerint működhetnek (pl. az ACO tulajdonosok és a résztvevő ellátók közötti szerződéses viszony)

• A betegközpontú ellátás többet jelent a koordinációnál, és tekintetbe veszi az egyének tapasztalatait az ACO-val való interakciójuk során (az ACO-knak hatásosan kell kommunikálniuk a betegekkel, támogatni kell őket betegségük menedzselésében, ösztönözni az ellátás nem hagyományos formáinak elérésében, mint eHealth)

• A fizetési rendszerek összehangolása a költségek ellenőrzésére és az értékek javítására (két különböző térítési rendszer alkalmazása párhuzamos üzleti modellt eredményez: az egyik a megtakarítások ösztönzésén, a másik a hagyományos fee-for-service modellen alapul)

• Az ACO vezetőknek olyan ösztönzőket kell tervezniük, amelyek támogatják az ellátók együttműködését a hatékony ellátás nyújtásában (a produktivitás mellett az orvosokat ösztönözni kell a meghatározott indikátorok szerinti minőségi ellátásra)

• A megfelelő pénzalapok biztosításához az ACO tervezőinek szükségük van pénzügyi modellezési eszközökre, hogy felmérjék a felelős ellátásra való rendszerszintű áttérés gazdasági hatását (rövid- és hosszú távú költségvetés, befektetések és más pénzügyi szükségletek a fee-for-service rendszertől az értékalapú fizetésre való áttérésben)

• Jelentős információs technológiai befektetés az ellátás koordinációjának javítására és a duplikációk megakadályozására (népesség egészségi állapotának mérése az egészség javítására és a költségek csökkentésére)

• Az ACO-knak képesnek kell lenniük a teljesítmény mérésére a klinikai minőség, a hatékonyság és a betegelégedettség terén (pl. negyedéves jelentések a következő adatokkal: szolgáltatások igénybevétele, demográfia, pénzügyi teljesítmény, minőségi ponteredmények) (SZL)

Forrás:
Amanda J. Forster et al.: Accountable Care Strategies: Lessons from the Premier Health Care Alliance's Accountable Care Collaborative. The Commonwealth Fund, http://www.commonwealthfund.org/Publications/Fund-Reports/2012/Aug/Accountable-Care-Strategies.aspx (letöltés dátuma: 2012.08.13.)

Jelentés:
Accountable Care Strategies: Lessons from the Premier Health Care Alliance's Accountable Care Collaborative
http://www.commonwealthfund.org/~/media/Files/Publications/Fund%20Report/2012/Aug/1618_Forster_accountable_care_strategies_premier.pdf

Megjelenés dátuma: 2012-08-14 11:03:50