HealthOnline cikkek

Ország:

Témakör: Egészségügyi reformok

Az egészségügyi rendszer átalakítása Ciprusban

Ciprus régóta tervezett új egészségügyi rendszerét előreláthatólag 2016-ban fogják bevezetni, és ez messzemenő változást fog előidézni a biztosítási fedezet, a finanszírozás, a betegek hozzájárulásai, a szolgáltatói fizetések és az adatgyűjtés viszonylatában.

Ciprus az egyetlen ország az Európai Unióban, amely nem rendelkezik átfogó egészségbiztosítással. Az országban az állami egészségügyi szolgáltatások igénybevétele bizonyos éves jövedelemszint alatt állampolgári jognak minősül. Becslések szerint a lakosság 83 százaléka veheti igénybe térítésmentesen az állami egészségügyi szolgáltatásokat, a lakosság további hányada vagy önkéntes biztosítással rendelkezik, vagy téríteni köteles a szolgáltatások díjtételeit, melyeket az Egészségügyi Minisztérium határoz meg. Az átfogó fedezet hiánya bizonyos esetekben a magánszektor szolgáltatásainak igénybevételéhez vezet, így az egészségügyi összkiadás közel felét (47,6 százaléka 2010-ben) a betegek által lerótt közvetlen kiadások teszik ki.

A két egymással párhuzamosan működő – állami és magán – szolgáltatói rendszer nem biztosítja kellőképpen az ellátás folyamatosságát, és párhuzamos tevékenységük sokszor a szolgáltatások indokolatlan megismétlődéséhez vezet.

A nagymértékben centralizált állami szektor nem rendelkezik eléggé hatékony fizetési stratégiákkal és monitorozási rendszerrel, és ezek hiányában egyenlőtlenségek alakulnak ki a finanszírozásban, az ellátás elérhetőségében, az erőforrások allokációjában és felhasználásában. A magánszektor tevékenysége viszont kevéssé szabályozott, és a szervezetettségében mutatkozó hiányosságok mellett technikai felszereltsége, (pl. képalkotó eljárásokat folytató szolgáltatásai és laboratóriumi háttere) sokszor eltúlzott.

A problémák megoldása érdekében, 2001-ben megszületett az Átfogó Egészségbiztosítási Rendszer (GHIS) felállítására vonatkozó Törvény, de bevezetésére még nem került sor. Bár a törvény számos eleme még további pontosítást igényel, a bevezetésre kerülő reform a várakozások szerint fontos változtatásokat fog hozni a finanszírozás, a biztosítási fedezet, az adminisztratív intézkedések és az adatgyűjtés terén, és kvázi versenyszerű környezetet teremt az állami és a magánbiztosítás szolgáltatói számára.

A jelenlegi rendszerrel szemben, mely kizárólag állami költségvetési támogatásban részesül, az új GHIS finanszírozása az alábbiakból fog összetevődni:
- munkavállalói hozzájárulásként az éves jövedelem két százaléka, a privát és állami munkáltatók részéről a munkavállalók éves jövedelmének 2,55 százaléka, a nyugdíjasok éves nyugdíjának két százaléka, az önálló munkavállalók éves jövedelmének 3,55 százaléka és az államhoz befolyó összes éves jövedelem 4,55 százaléka.

Az összegyűjtött járulékokból a rendszer kialakításával megbízott Egészségbiztosítási Szervezet (HIO) fog közös pénzalapot felhalmozni. A HIO további feladatai: szerződéskötések, monitorozás, az állami és a magán szolgáltatók díjazása, a törzskönyvezett gyógyszerek listájának felállítása, az egészségügyi protokollok és irányelvek kidolgozása, egészségügyi technológiaértékelés, az egészségügy etikai vonatkozásainak figyelemmel kísérése, a verseny szabályszerűségének felügyelete, a panaszügyek kezelése és a szolgáltatókra és a biztosítottakra vonatkozó nyilvántartások vezetése.

A HIO az átfogó fedezetet nyújtó és magasabb szintű anyagi támogatással működő új rendszertől a közvetlen kiadások csökkenését várja, de ennek ellenére a co-payment, mely jelenleg még szinte elhanyagolható és csak a szolgáltatások bizonyos típusai esetében kötelező, erősen növekedhet, és az egészségügyi összkiadás kilenc százalékát is kiteheti. A fekvőbeteg-ellátás a tervek szerint DRG-n alapuló finanszírozásban fog részesülni.

A szakorvosok tevékenységének honorálására a szolgáltatások szerinti díjazást fogják alkalmazni. A betegekkel való konzultációkat pontozni fogják, és a pontok monetáris értékét havonta fogják értékelni egybevetve ezt a hónap során nyújtott szolgáltatások számával. A klinikai laboratóriumok tevékenységének finanszírozása szintén pontrendszer alapján fog történni, a gyógyszerár-támogatáshoz pedig a referenciaár nyújt a jövőben kiindulási támpontot. Az általános orvosok tevékenységének díjazásához a fejkvóta szolgál majd kiindulási alapul, e mellett a GP-k bizonyos teljesítmény-indikátorok alapján bónuszban fognak részesülni.

A javasolt fizetési rendszerek bevezetéséhez az egészségügyi tevékenységről és az ellátás minőségéről adatokat szolgáltató integrált számítógépes rendszer felállítását tervezik, mivel a tervek szerint ez nyújt majd megfelelő támogatást az átfogó biztosítási rendszer (GHIS) megvalósításához, melynek legfőbb kihívásai a költségtakarékosság, a gazdasági fenntarthatóság megvalósítása, a szolgáltatások minőségellenőrzése és az állami és a magánszektor közötti együttműködés összehangolása, aminek feltétele az állami kórházak átstrukturálása és autonómiájuk biztosítása. Az új rendszer irányításának biztosításához, még a reform bevezetése előtt átfogó adatgyűjtés szükséges az állami és a magán intézményekben.

Az új egészségügyi rendszer bevezetése előtt, a kormánynak még meg kell győződnie arról, hogy az egészségügyi kiadások nem fogják-e túlzottan megterhelni a háztartásokat, és biztosítania kell a hátrányos helyzetben lévő csoportok co-payment alól történő mentesítését, mindehhez a reform körültekintő előkészítésére van szükség. (ZLL)

Forrás:
THEODOROU,M. – CYLUS,J.: Contributions, co-pays and computers: Health system reform in Cyprus. Eurohealth, 2012,18,3,25-27.
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0017/174410/EuroHealth-v18-n3.pdf
(Letöltés dátuma: 2012.11.08.)


Megjelenés dátuma: 2012-11-09 11:30:16