HealthOnline cikkek

Ország:

Témakör: e-egészségügy

Az Elektronikus Egészségügyi Akta (ELGA) bevezetése Ausztriában

Az ELGA egy 2006 óta folyó országos szintű projekt, amelyben a szövetség, a tartományok és a társadalombiztosítás vesz részt. 2012. november 13-án fogadta el az osztrák Nemzeti Tanács az Elektronikus Egészségügyi Akta bevezetéséről szóló törvénytervezetet. Ennek értelmében az ELGA egy olyan információs rendszer, amely a betegek, a kórházak, az orvosok, a gyógyszertárak és ápolási intézmények számára biztonságos, időtől és helytől független hozzáférést biztosít a betegek kezeléséhez szükséges egészségügyi adatokhoz. A törvény hatályba lépése 2013. január elseje.

Az ELGA rendszer élesítése 2014 elején történik majd meg, amikor az ELGA portál használata a betegek számára elérhetővé válik. 2015-ben csatlakoznak a rendszerhez az állami kórházak és az ápolási otthonok, 2016 közepén az orvosi praxisok, ambuláns központok és a gyógyszertárak, majd 2017-től a magán kórházak. (Az ELGA-t megelőzően már 2005-ben bevezetésre került Ausztriában az e-card rendszer, 2011-től pilótaprojektként üzemel az E-Medikation elektronikus receptnyilvántartó rendszer.)

A projekt becsült összköltsége 2010 és 2017 között 130 millió euró. A folyó költségek 2018-tól várhatóan 18 millió euró körül alakulnak, ami 2017-től 129 millió költségcsökkenést eredményezhet éves szinten.

A törvényjavaslat a személyes vonatkozású elektronikus egészségügyi adatok egészségügyi szolgáltatók általi felhasználásának előírásait tartalmazza a 2000 évi Adatvédelmi Törvény (DSG 2000, BGBl. I Nr. 165/1999) előírásainak figyelembe vétele mellett, illetve az e-Governmenttel kapcsolatos ide vonatkozó előírásai alapján.

A törvényjavaslatban kitűzött főbb célok:
• A szövetségi szinten egységes minimumszabályok révén az elektronikus betegadatok adatbiztonságának megteremtése és az adatokkal való visszaélések megakadályozása.
• Az egészségügyi telematika fejlesztéséhez és irányításához szükséges információs alapok megteremtése és széles körű elterjesztése.
• Az ELGA rendszer nem irányított kommunikációjának egységes szabályozása, különös tekintettel a következőkre:
o a résztvevők jogai, ELGA résztvevők önrendelkezése
o a résztvevők identitásának vizsgálata
o az ELGA egészségügyi szolgáltatást nyújtók identitásának vizsgálata
o egyéni és általános hozzáférési jogok
o az ELGA egészségügyi adatok dokumentációja és azok felhasználásának követhetősége
Az ELGA rendszer bevezetése révén az egészségügyi szolgáltatók (kórházak, orvosok, fogorvosok, gyógyszertárak, ápolási intézmények) számára lehetővé válik a kezeléshez szükséges információk időtől és helytől független elérése. Az új rendszer révén elkerülhetővé válnának kezelési hibák, az egyes szervezeteken túlmutató információk javítják a szolgáltatók közötti együttműködést, integrálódnak a kezelés és ápolás folyamatai, továbbá országos szinten egységes és minőségbiztosított standardok kerülnének alkalmazásra.

Az egészségügyi szolgáltatók számára a törvény előírja a használattal kapcsolatos alapvető követelményeket, mivel számukra csak meghatározott dokumentumok és adatok - nevezetesen zárójelentések, laboratóriumi és radiológiai leletek, gyógyszerezéssel kapcsolatos információk, betegek rendelkezései, regiszter adatok (90/385/EWG, 93/42/EWG, 98/79/EG, 2003/32/EG und 2005/50/EG) - válnának hozzáférhetővé az ELGA rendszerén keresztül. Az egészségügyi információkhoz való hozzáférés kizárólag egy technikai azonosító (e-card) révén és csupán egy konkrét kezelési vagy ápolási esethez történhet meg, az adatok továbbítása csak titkosított formában kivitelezhető.

A beteg adataihoz hozzáférése csak az aktuálisan kezelést végző szolgáltatónak lesz 28 napig, majd ezt követően a hozzáféréshez való jogosultság elévül a következő kezelés megkezdéséig. A 28 napos időszak célja, hogy pl. kórházi kezelést követően információk (még hátralékos leletek) legyenek lehívhatóak a rendszerből. A gyógyszertárak esetén a hozzáférés időtartama csupán két óra. Adott szolgáltató számára az egészségügyi adat birtokosa engedélyezhetne permanens, egy évre vonatkozó hozzáférést is. Biztosítóknál vagy más hatóságoknál dolgozó orvosoknak vagy egyéb személyeknek, illetve a munkaadónak nem lesznek a beteg egészségügyi adatai hozzáférhetőek.

Az ELGA rendszer az orvosi praxisokban, gyógyszertárakban és kórházakban már meglévő IT-rendszerbe integrálódik vagy egy ELGA egészségügyi szolgáltató portálon keresztül érhető el. Az egészségügyi adatokat az ELGA rendszerben résztvevő szolgáltatók a rendszer tervezésének köszönhetően lokális szinten tárolnák.

Az információmenedzsment érdekében a Szövetségi Egészségügyi Minisztérium létrehoz egy e-Health-címtárszolgáltatást az egészségügyi szolgáltatókról, amely különböző szolgáltatói regisztereket is felhasznál a szolgáltatók regisztrálására, hiteles adatok megjelenítésére.

A betegek számára a rendszerben való részvétel önkéntes. Amennyiben egy beteg nem kíván a rendszerben részt venni, vagy csak bizonyos adatainak a kezeléséhez járulna hozzá, ez irányú szándékát írásban vagy elektronikus formában közölheti az erre illetékes szerveknél (Opt-Out szabályozás). Egyénileg szabályozhatnák az adataikhoz való hozzáférést, azaz betegadataikhoz való hozzáféréshez való jogosultságot külön szolgáltatók szerint szabályozhatnák, továbbá láthatóvá válna számukra, hogy ki próbálta meg az ELGA rendszerből személyes adataikat elérni. Az adatok karbantartása szintén csak a beteg tudtával valósulhatna meg. A Szövetségi Egészségügyi Minisztériumnak 2013. december 31-ig kell a rendszerből való kimaradás kinyilvánításához szükséges helyeket és az ELGA-ombudsman helyeket kialakítania. A saját adatokhoz való hozzáférés a www.gesundheit.gv.at portálon lehetséges a betegek számára, amely minden egyes hozzáférést vagy próbálkozást loggol. Információk és a regisztráció az állampolgárok számára a www.buergerkarte.at portálon keresztül lehetséges. Az ELGA rendszer ingyenes az állampolgárok számára.

Az ELGA rendszer bevezetésének várható főbb előnyei a betegek számára a következők:
• a betegbiztonság (pl. e-medikáció) növekedése,
• a kezelés minőségének (leletek azonnali vagy rövid időn belüli rendelkezésre állása) javulása,
• az adatokhoz való hozzáférés az Interneten keresztül leegyszerűsödne,
• elkerülhetővé válnának a többszörösen elvégzett vizsgálatok,
• növekedne a betegek saját egészségükkel kapcsolatos kompetenciája.


Forrás:

Szövetségi Egészségügyi Minisztérium: http://www.bmg.gv.at/home/Schwerpunkte/E_Health/ELGA_Die_Elektronische_Gesundheitsakte/ELGA_Information_zur_Regierungsvorlage

Republik Österreich Parlament: http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/I/I_01936/index.shtml

ELGA: http://www.elga.gv.at/

Republik Österreich Parlament: http://www.parlament.gv.at/PAKT/PR/JAHR_2012/PK0901/

Megjelenés dátuma: 2012-11-16 15:36:29