HealthOnline cikkek

Ország:

Témakör: e-egészségügy

A háziorvosok körében végzett nemzetközi felmérés fejlődésről tett tanúbizonyságot az egészségügyi informatika használatában

A Health Affairs szakfolyóirat beszámol egy 10 országban végzett felmérésről, amelyből kiderül, hogy az Egyesült Államok gyengén szerepel más fejlett országokhoz képest az elektronikus betegdokumentáció alkalmazásában, amelyet a többi országban már szinte teljes mértékben befogadtak.

A Commonwealth Fund kutatói által végzett nemzetközi felmérés a következő országok háziorvosait kérdezte meg az elektronikus betegnyilvántartás (EMR) és az információs technológia használatáról: Ausztrália, Kanada, Franciaország, Németország, Hollandia, Új-Zéland, Norvégia, Svájc, Egyesült Királyság Egyesült Államok.

A fejlett országokban a döntéshozók igyekeznek reformokat bevezetni az alapellátásban az öregedő lakosság szükségleteinek kielégítésére és a krónikus betegségek megfelelőbb menedzselésére. A háziorvosok körében végzett felmérés olyan kérdésekre terjedt ki, mint a szolgáltatások elérhetősége, egészségügyi informatika, kommunikáció, egészségügyi rendszer egészéről alkotott nézetek, munkaköri elégedettség. A felmérés a következő eredményekre jutott:

• 2012-ben az amerikai háziorvosok 69%-a használt EMR-t, míg 2009-ben ez az arány csak 46% volt. Bár mind az amerikai, mind a kanadai orvosok kibővítették praxisukban az egészségügyi információs technológia alkalmazását, viszont az Egyesült Királyság, Új-Zéland és Ausztrália mögött kullognak olyan feladatok végzésében, mint beteg-információk generálása vagy diagnosztikai vizsgálatok rendelése.

• Az Egyesült Államokban – a felmérés egyetlen országában, ahol nincs teljes egészségügyi lefedettség – a háziorvosok 59%-a közölte, hogy a betegeknek gyakran nehézségükbe ütközik fizetni az ellátásért. Más országokban jóval kevesebb orvos szerint jelent gondot az ellátás megfizethetősége: Norvégia 4%, Egyesült Királyság 13%, Svájc 16%, Németország 21%, Ausztrália 25%.

• Az amerikai háziorvosok 52%-a mondta, hogy túl sok időt töltenek a biztosítók kezelésekre vagy gyógyszerekre kitérő korlátozásaira – ez az arány erősen kiemelkedik a többi országhoz képest.

• Az összes országban a háziorvosok kis hányada jelentette csak, hogy mindig időszerű információt kapnak azoktól a szakorvosoktól, akikhez beutalták a betegeket, és kevesebb mint fele mondta, hogy mindig tisztában vannak betegeik gyógyszereiről vagy ellátási terveiről.

• Az amerikai háziorvosok vélekedtek a legnegatívabban országuk egészségügyi rendszeréről – mindössze 15%-uk szerint van csak szükség apró változásokra.

A szerzők szerint a biztosítási rendszert, a háziorvosi praxis támogatását és az egészségügyi informatikát érintő országos szakpolitika fontos tényezőként szerepel. Pl. az Egyesült Államokat és Kanadát leszámítva az összes résztvevő ország rendelkezik irányelvekkel annak biztosítására, hogy a betegek rendelési időn kívül is hozzáférhessenek az alapellátáshoz. Ilyen pl. az esti órákban és a hétvégeken működő Walk-in rendelők és segélyvonalak az Egyesült Királyságban, vagy az orvosoknak nyújtott ösztönzők Ausztráliában. A szerzők végül megállapítják, hogy az Egyesült Államokban a háziorvosok szükségesnek látnak reformintézkedéseket, köztük a hozzáférés javítását. Az Affordable Care Act nevű egészségügyi törvény 2014-ben csökkentheti a szolgáltatásokhoz való hozzáférés akadályait, miután jelentősen kibővíti a biztosítottak körét. (SZL)

Forrás:
A Survey of Primary Care Doctors in Ten Countries Shows Progress in Use of Health Information Technology, Less in Other Areas. The Commonwealth Fund, http://www.commonwealthfund.org/Publications/In-the-Literature/2012/Nov/Survey-of-Primary-Care-Doctors.aspx (letöltés: 2012.11.26.)

Tanulmány:
C. Schoen et al.: A Survey of Primary Care Doctors in Ten Countries Shows Progress in Use of Health Information Technology, Less in Other Areas. Health Affairs Web First, http://content.healthaffairs.org/content/early/2012/11/13/hlthaff.2012.0884.full?keytype=ref&siteid=healthaff&ijkey=Wx1r2YCsnJVL.

Megjelenés dátuma: 2012-11-27 15:10:32