HealthOnline cikkek

Ország:

Témakör: Forrásallokáció

Csomagolt fizetés Hollandiában

A „csomagolt fizetés” (bundled payment) az integrált ellátás finanszírozásának egy formája és fix összegű térítést jelent az összes szolgáltatásért, amelyben a beteg az ellátás teljes epizódja alatt részesült.

Hollandiában 2007-től kezdődően kísérleteznek a csomagolt fizetés mechanizmusával a krónikus betegek számára nyújtott ellátás javítására. A kezdeti töredékes kísérletek után 2010-ben országos programok indultak el három betegség terén: diabetes, krónikus obstruktív tüdőbetegség és vaszkuláris kockázat menedzsment. A csomagolt fizetési modellben az egészségbiztosítók egyszeri díjat fizetnek a szerződő „ellátó csoport” számára a specifikus krónikus betegellátás összes elemének fedezésére. A csoport több egészségügyi ellátóból tevődik össze, és gyakran háziorvosok tulajdonában vannak.

Az „ellátó csoport” megjelölés a fő szerződő szervezetre vonatkozik és nem az egészségügyi ellátást nyújtó szervezetekre. A csomagolt szolgáltatások árát a biztosító és az ellátó csoport közötti megállapodás szerint határozzák meg, az alvállalkozók díjait pedig az ellátó csoporton belül tárgyalják meg. Az ellátásba foglalt szolgáltatásokat betegség-specifikus országos standardok határozzák meg, amelyeket országos ellátószövetségek és betegszervezetek jóváhagyásával alakítanak ki.

A csomagolt ellátásba foglalt szolgáltatásokat a kötelező alapbiztosítás teljes mértékben fedezi, vagyis a betegeknek nem kell többletet fizetniük. A csomagolt fizetési rendszer önkéntes alapú, így a biztosítók és az ellátók szabadon alkalmazhatják, de maradhatnak a hagyományos egészségügyi térítésnél is. A kísérleti időszak 2012-ben véget ér, majd az egészségügyi miniszter által kijelölt értékelő bizottság ajánlást tesz a rendszer megtartására, változtatására vagy bővítésére. Az értékelő bizottság egy multidiszciplináris csoport, amely szakértelemmel rendelkezik az alapellátás, az integrált krónikus ellátás és a egészségügyi gazdaságtan területein.

A csomagolt fizetés új rendszere fontos változásokhoz vezetett a krónikus betegellátás finanszírozásában Hollandiában. Aránylag rövid időn belül jöttek létre ellátó csoportok az egész országban és integrált, multidiszciplináris ellátást nyújtottak főképpen a diabetes betegek számára (kisebb mértékben a krónikus obstruktív tüdőbetegségben szenvedőknek és a vaszkuláris kockázattal bíró betegeknek).

Az új rendszer két tekintetben jelentett szakítást a múlttal. Egyrészt együttműködésre kényszerítette az alapellátás résztvevőit, akik a múltban csak ad hoc jelleggel és önkéntes alapon működtek együtt. Másrészt a szabályozott verseny bevezetése azt jelentette, hogy a biztosítóval való megállapodás az ár és minőség tekintetében regionális szinten történt. A múltban mindez országos szinten ment végbe az ellátó szervezetek és a biztosítók között, a kormány által megszabott szabályozó korlátok keretein belül.

A csomagolt fizetési rendszer létrehozásához nem volt szükség jelentős befektetésekre, mivel a legtöbb ellátó folytathatta munkáját kis vagy közepes méretű praxisában. Az ellátó csoportok számának hatalmas növekedése azt jelezte, hogy az ilyen csoportok létrehozása – vagy a hozzájuk való csatlakozás – kedvező fizetési szinteket von maga után.

Az ellátó csoportok kialakításának minimális követelménye ugyanakkor azzal járt, hogy a minőséget érintő beszámolás kezdetleges maradt, és hogy néhány ellátó csoport igen nagy regionális piaci részesedésre tett szert. Sem a biztosítók, sem az ellátó csoportok nem rendelkeztek tapasztalattal az integrált ellátás szervezésében és térítésében. Az ellátó csoportoknak meg kellett tanulniuk az alvállalkozókkal való viszonyuk menedzselését is. Az alvállalkozóknak közelebbről kell követniük az irányelveket mint a múltban, és strukturáltabb módon kell nyilvántartást vezetniük, gyakran a saját rendszerüktől különálló módon.

Az újonnan létrejött csoportok közül többet a pénzügyi ösztönzők motiválnak. Ezek a csoportok az új rendszerben többnyire az ellátás más fajta elszámolását látják, és nincs javulás az általuk nyújtott ellátásban. Végső soron a biztosítóknak kell meghatározniuk komplex szerkezeti és kimenet indikátorok alapján, hogy értéket kapnak-e pénzükért. Ezen indikátorok közül azonban sok nem áll még rendelkezésre az új programokban, köztük a csomagolt fizetésben. Ezért gyakran nehézségbe ütközik a biztosítók számára, hogy ellenőrizzék, nem számolták-e el többször az ellátást, vagy a megállapodás szerint nyújtották-e azt.

A csomagolt fizetés programjának kezdeti értékelése szerint javult az ellátás szervezése és koordinálása, jobb együttműködés jött létre az egészségügyi ellátók között, és a protokollok betartása is javulást mutatott. A csomagolt fizetés összköltségre gyakorolt hatásairól még túl korai következtetéseket levonni. Ezen fizetési mód jövőjét illetően a siker attól függ, hogy elérhető lesz-e jobb minőség megfizethető áron. Még a jól teljesítő ellátó csoportoknál is éveket vesz igénybe, míg a költségmegtakarítások észlelhetők lesznek. A kérdés az, hogy a politikaalkotók képesek-e várni az eredmények kibontakozására, miközben erőteljes nyomás nehezedik rájuk az egészségügyi költségek visszafogására. Az értékelő bizottság 2012 folyamán tanulmányozza az összkiadásokra gyakorolt hatásokat.

A csomagolt fizetés más krónikus betegségekre való alkalmazását is fontolóra kívánják venni Hollandiában. Ez azonban tovább bonyolítaná a több betegségben szenvedő páciensek ellátásának problémáját. Végső esetben az is meglehet, hogy a csomagolt fizetés egy hasznos lépéssé válik a kockázatigazított integrált fejkvóta fizetés irányában azon multidiszciplináris ellátó csoportok számára, akik alap- és szakellátást nyújtanak egy meghatározott betegcsoportnak. A kockázatigazított fizetések a betegpopuláció kockázati profilján kell, hogy alapuljanak. Az ezeket a fizetéseket megszabó politikaalkotók és biztosítók hasznosíthatják azokat a kockázatkiigazítási rendszerekből nyert tapasztalatokat, amelyeket a holland egészségbiztosítók szereztek az elmúlt két évtized folyamán. (SZL)

Forrás:
Dinny H. de Bakker et al.: Early Results From Adoption Of Bundled Payment For Diabetes
Care In The Netherlands Show Improvement In Care Coordination. HEALTH AFFAIRS 31,
NO. 2, 2012

Megjelenés dátuma: 2013-01-08 15:22:26