HealthOnline cikkek

Ország:

Témakör: Forrásgyűjtés és szolgáltatáskatalógus

Az egészségbiztosítási díjak és önköltségek trendjei az Egyesült Államokban

A Commonwealth Fund tanulmánya megvizsgálja a munkahelyi egészségbiztosítás államonkénti trendjeinek alakulását a 2003-2011-ig terjedő időszakban.

A Commonwealth Fund országos felmérése szerint a munkáltatók által fedezett amerikai családok magánbiztosítási díjainak éves növekedése jóval meghaladja a jövedelmek növekedésének mértékét. A felmérés rámutat arra, hogy az egészségbiztosítás igen költséges az Egyesült Államokban és egyre megfizethetlenebbé válik az emberek számára, függetlenül attól, hogy melyik államban élnek. 2011-ben a családi egészségbiztosítási fedezet átlagos éves díja 15 022 dollár volt, ami 62%-os növekedést jelent 2003 óta. Ha a munkahelyi biztosítási díjak az elmúlt nyolc év arányában fognak emelkedni, akkor 2020-ra elérik a 24 740 dolláros átlagot.

A biztosítási díjak növekedése a jövedelem egyre nagyobb hányadát veszi el, főleg a családi fedezettel rendelkezők számára. Ugyanakkor a munkahelyi biztosítás egyre kisebb pénzügyi védelmet nyújt – az elmúlt nyolc évben az önrész fizetések több mint kétszeresére növekedtek. Mindennek eredményeképpen a munkavállalók és családjaik kevesebb pénzt tudnak megtakarítani oktatás vagy nyugdíj céljából, vagy a mindennapi megélhetésre.

Az egészségügyi törvény (Affordable Care Act) tartalmaz számos, a fedezetet és az ellátó rendszert érintő reformot a költségek csökkentésére és a pénzügyi védelem javítására. A törvény alapot nyújt az egészségbiztosítási piacok által nyújtott értékek növelésére olyan intézkedésekkel, mint az államok által irányított biztosítási piacok (exchanges) létrehozása, új biztosítási piaci szabályok és a fogyasztóvédelem bevezetése, az állami és a szövetségi felügyelet kiszélesítése az ipar működése felett. Az ilyen intézkedések vissza tudnák fogni az emelkedő biztosítási díjakat és megfizethetőbbé tenni a fedezetet.

A tanulmány szerint azonban további cselekvésre van szükség ahhoz, hogy az egészségügyi ellátás költségnövekedésének mozgatórugóit is megcélozzák. A gyengén koordinált ellátás, a duplikált szolgáltatások, az adminisztrációs pazarlás, a magánbiztosítás emelkedő díjai azt jelzik, hogy nagyobb erőfeszítésre van szükség a költségnövekedés lassítására mind az állami, mind a magánbiztosítási piacon. Az ilyen erőfeszítések szükségszerűvé teszik az összes szereplő összefogását.

Az egészségügyi kiadásokat érintő országos viták gyakran a szövetségi szinten jelentkező hiányra és az állami Medicare jövőjére összpontosítanak, és kevésbé a személyek magánbiztosítási fedezetére, amely gyorsabban emelkedik, mint az egy főre jutó Medicare kiadás. A vállalkozásokra és a családokra nehezedő teher szükségessé teszi a magánszektor érdekében tett cselekvéseket is, máskülönben tovább növekednek a magánbiztosítás díjai az önrész fizetésekkel egyetemben. (SZL)

Forrás:
Cathy Schoen et al.: State Trends in Premiums and Deductibles, 2003–2011: Eroding Protection and Rising Costs Underscore Need for Action. The Commonwealth Fund, http://www.commonwealthfund.org/Publications/Issue-Briefs/2012/Dec/State-Trends-in-Premiums-and-Deductibles.aspx (letöltés: 2013.01.14.)

Megjelenés dátuma: 2013-01-17 15:27:26