HealthOnline cikkek

Ország:

Témakör: Minőségügy

Minőség az új angol egészségügyi rendszerben

Az angliai NHS minőségéért felelős hatóság, a National Quality Board (NQB) közzétette végső jelentését az áprilisban induló új egészségügyi rendszer minőségének javításáról.

Az NQB jelentése az egészségügyi rendszer minőségéért felelős szervezetekkel együttműködésben készült: Care Quality Commission, Monitor, NHS Trust Development Authority, NICE, General Medial Council, Nursing and Midwifery Council, NHS Commissioning Board, Public Health England, Egészségügyi Minisztérium. A jelentés elsősorban arra összpontosít, hogy az új rendszer hogyan előzze meg és kezelje a minőségben jelentkező súlyos hiányosságokat. A jelentés emellett az NQB tagok nyilatkozatát is tartalmazza a következő kérdésekben:

• A minőség természete és helye az új egészségügyi rendszerben
• A minőséget érintő szerepek és felelősségek a rendszer különböző részeiben
• A rendszer különböző részeinek hogyan kell együttműködniük, hogy megosszák egymással a minőséget érintő információkat és ismereteket, és hogy összehangolt és koordinált válaszadást biztosítsanak a minőség elégtelensége esetén
• Azok az értékek és magatartásformák, amelyeket a rendszer minden részének demonstrálniuk kell, hogy a betegek és a közösség érdekeit előtérbe helyezzék a szervezeti érdekekkel szemben

Az NQB közzétett még egy útmutatót is a minőség felügyeletét végző csoportok (QSG) létrehozásához. Az egész ország területén létrjön egy QSG hálózat, hogy helyi és regionális szinten összekapcsolják az egészségügyi gazdaságok különböző részeit az információk és ismeretek megosztására, annak érdekében, hogy védelmezzék a betegellátás minőségét. Az QSG-ket 2013 márciuságig hozzák létre, életbe lépésük áprilisban történik.

Az QSG-ket a NHS Commissioning Board 27 területi és 4 regionális csoportja fogja támogatni. Az NQB útmutatója tanácsadást és támogatást nyújt az egészségügyi gazdaságok számára a felügyelő csoportok kialakításában, amely Anglia középső és keleti régiójában végzett modellkísérletek tapasztalatain alapul.

2013-as változások

Az egészségügyi és szociális ellátásról szóló törvény értelmében 2013. áprilistól többek közt a következő változások mennek végbe az angliai egészségügyi rendszerben:

• Létrejön a szolgáltatás-vásárlást felügyelő új országos testület, az NHS Commissioning Board, amely felelős a források allokálásáért és az alapellátás szolgáltatásainak közvetlen vásárlásáért.

• Működésbe lépnek a klinikai szolgáltatás-vásárló csoportok (CCG-k) és átveszik az alapellátási trösztök (PCT-k) feladatait, köztük a helyi egészségügyi szolgáltatások jelentős részének vásárlását.

• Az NHS által finanszírozott egészségügyi szektor szabályozója a Monitor lesz. A Monitor szabályozza az árakat, fellép a versenyellenes tevékenység ellen, a Care Quality Commission hatósággal közösen engedélyeket bocsát ki az állami egészségügyi szolgálat ellátói számára.

• Az összes NHS ellátó tröszt végső soron alapítványi trösztté válik, vagyis a központi irányítástól függetlenné, bár alávetve az új gazdasági irányítási rendszernek.

• Az NHS trösztök teljesítményét az NHS Trust Development Authority nevű hatóság ellenőrzi.

• A helyi népegészségügy irányítója a helyhatóság lesz, amely népegészségügyi szolgáltatásokat vásárol és ágazatközi strategiákat dolgoz ki.

• Létrejön a Public Health England a lakosság egészségének fejlesztésére és védelmére, az egyenlőtlenségek csökkentésére.

• Létrejön a Health Education England a szakmai képzés irányítására és a munkaerő fejlesztésére.

• Működésbe lép a HealthWatch nevű független szervezet a betegek jogainak védelmére.

• A NICE (National Institute for Health and Clinical Excellence) neve megváltozik: National Institute for Health and Care Excellence. A NICE standardok meghatározásával fog foglalkozni az egészségügy, a népegészségügy és a szociális ellátás terén.

• Megszűnik néhány független, de a minisztériumnak beszámoló szervezet (arms length bodies), pl. a National Patient Safety Agency és az NHS Institute for Innovation and Improvement.

• Helyén marad a Care Quality Commission, a Health Service Ombudsman, a standardokért felelős szakmai szabályozók. (SZL)

Forrás:
NHS Commissioning Board: Quality in the new health system – maintaining and improving quality from April 2013
http://www.commissioningboard.nhs.uk/2013/01/24/nqb/ (letöltés: 2013.02.08.).

Jelentés:
National Quality Board: Quality in the new health system – maintaining and improving quality from April 2013
https://www.wp.dh.gov.uk/publications/files/2013/01/Final-NQB-report-v4-160113.pdf

Útmutató:
National Quality Board: How to Establish a Quality Surveillance Group
https://www.wp.dh.gov.uk/publications/files/2013/01/Establishing-Quality-Surveillance-Groups.pdf

Megjelenés dátuma: 2013-02-08 13:59:18