HealthOnline cikkek

Ország:

Témakör: Rehabilitáció és hosszú távú ellátás

A fekvőbeteg keretek között végzett rehabilitációs ellátás és fekvőbeteg ápolási otthonokban/osztályokon nyújtott szociális és egészségügyi ellátás Németországban

Németországban krónikus betegeknek fekvőbeteg keretek között alapvetően fekvőbeteg megelőző vagy rehabilitációs intézményekben/kórházakban nyújtanak egészségügyi ellátást, melynek célja a betegségek rövidtávon történő gyógyítása. A rendkívül súlyos vagy szociális indikációjú krónikus betegeket, akik ellátása meghaladja a 180 napot fekvőbeteg ápolási otthonokban/osztályokon helyezik el. E rendszer működésének rövid bemutatását tartalmazza a cikk.

A német megelőző vagy rehabilitációs fekvőbeteg intézmények/kórházak célja bizonyos indikációs területeken (kardiológia, neurológia, ortopédia, onkológia, pszichiátria/pszichoszomatikus megbetegedések, geriátria, függőségi betegségek)

 a gyermekek és felnőttek körében állandó orvosi felügyelet és speciálisan képzett ápolói személyzet mellett a kialakuló betegségek megelőzése, a legyengült egészségi állapot megszüntetése vagy annak helyreállítása fizioterápiás (gyógytorna, mozgásterápia, beszédterápia, munka- és foglalkozásterápia) és egyéb eljárások alkalmazásával, pszichés és lelki ráhatásokkal;

 betegségek gyógyítása, a betegség rosszabbodásának megakadályozása vagy a panaszok csökkentése, kórházi kezeléseket követően az elért kezelési eredmény biztosítása azzal a céllal, hogy megelőzzék a fenyegető fogyatékosságot vagy ápolásra szorultságot vagy amennyiben az már fellépet, azt megszüntessék, csökkentsék, kompenzálják és az állapot további romlását megakadályozzák vagy annak következményeit enyhítsék.

2010 végén Németországban 1237 megelőzést vagy rehabilitációt végző fekvőbeteg intézmény/kórház volt, melyek összesen 171 700 ágyat üzemeltettek, ami 100 ezer lakosra vetítve átlagosan 210 ágyat jelent. Az ágyak 56,1 százaléka magántulajdonban, 25,9 százaléka nonprofit magán tulajdonban, 17,9 százaléka állami tulajdonban volt. 2008-ban e területen a kiadások a teljes egészségügyi kiadás 3,1 százalékát tették ki (8 milliárd euró). A 2009-es adatok szerint a betegek ellátását 119 ezer fő (92 400 teljes állásban) végezte, az esetek száma 2 millió körül alakult (70 százalék rehabilitációs jellegű, 10 százalék megelőzés). Az átlagos kezelési idő 25,5 nap, a kihasználtság 81,7 százalékos. Az aktív kórházi ellátást követő 14 napon belül meginduló rehabilitációs ellátások – célkitűzés a rehabilitáció mihamarabbi megkezdése a további állapotromlás elkerülése végett – az utóbbi években egyre nagyobb szerepet játszanak a német rendszerben. A megelőzést vagy rehabilitációt végző fekvőbeteg intézmények/kórházak 75 százaléka vidéki területen fekvő aktív klinika.

A krónikus betegek szociális ellátásba átnyúló ápolását ötödik pillérként az ápolásbiztosítás fedezi. A német rendszerben ápolásbiztosítás megkötése minden biztosított (kötelező és magán) számára kötelező. Az ápolásbiztosítás teljes lakosságra vonatkozó kiterjesztésének célja a szociális ellátást nyújtó helyi önkormányzatok, idősek otthonaiban ápolási szolgáltatást igénybe vevő önálló személyek vagy családok terheinek csökkentése volt.

A német rendszerben azok a személyek minősülnek ápolásra szorulónak, akik testi vagy szellemi betegségük, fogyatékosságuk következtében a mindennapi élet rutinfeladatinak ellátása során (tisztálkodás, táplálkozás, mobilitás, háztartás vezetése) előre láthatólag legalább 180 napig jelentős vagy fokozott segítséget igényelnek. A német rendszer három ápolási szintet különböztet meg, ami rászorultság esetén támogatási szintenként eltérő.

 Első szint: azok a személyek, akik a napi testápolás, táplálkozás és mobilitás esetén legalább egyszer, napi átlag legalább 3 óra időtartamban segítségre szorulnak.

 Második szint: azok az ápolásra szoruló súlyos krónikus betegek, akik naponta legalább három különböző napszakban, napi átlag legalább 3 óra időtartamban betegségük miatt segítséget igényelnek.

 Harmadik szint: azok az ápolásra szoruló legsúlyosabb krónikus beteg, akik a nap 24 órájában, napi átlag legalább 5 óra időtartamban segítségre szorulnak.

Fekvőbeteg keretek között nyújtott ápolási ellátást azon személyek részére biztosítja a német rendszer, akik otthoni vagy részben fekvőbeteg formában történő ellátása nem megoldható, annak ambuláns formában történő biztosítása gazdaságtalan volna. Az ápolási pénztár a fekvőbeteg-ellátás szükségességét a betegpénztárak egészségügyi szolgálatával felülvizsgáltathatja, de a harmadik ápolási szintre besorolt betegek esetében e vizsgálat elvégzése nem történik meg.

A Szövetségi Egészségügyi Minisztérium adatközlése szerint 2010-ben összesen 1577844 személyt láttak el e szektorban, melyek közül 61,3 százalék az első szinten, 29,9 a második szinten és 8,8 százalék (139 ezer fő) a harmadik szinten került ellátásra.

Az ápolási pénztár az ápolási otthonoknak/ápolási osztályoknak a fekvőbeteg keretek között nyújtott ápolási szolgáltatásokért ápolási szintenként 1023 euró, 1279 euró és 1550 euró átalánydíjat térít, méltányossági esetekben 1918 eurót. A díjazás az ápolási költségek egy részének átvállalását jelenti maximálisan térített összeg formájában. Az ápolásbiztosítás tartalmazza az ápolással kapcsolatos díjakat, ami azonban nem fedezi a teljes ellátást. A felmerülő egyéb költségeket az igénybe vevő személy önköltségi alapon (nyugdíj, vagyon stb.) vagy szociális segélyből finanszírozza.

A fekvőbeteg ápolási otthonokban/osztályokon végzett orvosi ellátást fekvőbeteg ápolási otthonokkal/osztályokkal szerződött, szabadfoglalkozású házi és szakorvosokkal biztosítja a német egészségbiztosítási rendszer integrált ellátási modellek keretében azok költséghatékonysága miatt. 2012-ben különböző projektek indultak a fekvőbeteg otthonok ellátásának optimalizálása érdekében. Egy ilyen projekt - melynek összköltsége 300 ezer euró - Bajorországban fut. A bajor projekt keretében jelenleg 44 geriátriai praxishálózat működik és 100 ápolási otthonnal, 400 orvossal került sor szerződéskötésre. A hálózathoz olyan orvosok csatlakozhatnak, akik riasztást követően 30 percen belüli helyszínre érkezése garantálható, rendszeres viziteket végeznek (általában heti két alkalom), telefonos elérhetőségük és hálózaton belüli helyettesítésük megoldott.

A tapasztalatok azt mutatják, hogy az integrált projektek keretében végzett orvosi ellátás csökkenti a felesleges kórházi beutalások számát, ami így költségmegtakarítást eredményez a fekvőbeteg szektorban. (VN)


Források:
1. Bundesministerium für Justiz: Gesetze im Internet 3. fejezet - Beziehungen zu Krankenhäusern und anderen Einrichtungen http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_5/BJNR024820988.html#BJNR024820988BJNG003200328
2. Ärzteblatt: Heime in Bayern wollen stärker mit KV kooperieren, 2012 http://www.aerzteblatt.de/nachrichten/51106/Heime-in-Bayern-wollen-staerker-mit-KV-kooperieren
3. AOK: Medizinische Betreuung in Pflegeheimen: http://www.aok-gesundheitspartner.de/by/arztundpraxis/praxisteam/index_08389.html
4. Ärzte Zeitung und AOK-Bundesverband: Pro Dialog 2012 – Heimarzt – Ein Job mit Lotsenfunktion: http://www.aok-gesundheitspartner.de/imperia/md/gpp/bund/arztundpraxis/prodialog/2012/prodialog_270112.pdf
5. Bundesministerium für Justiz: Gesetze im Internet 3. fejezet - Beziehungen zu Krankenhäusern und anderen Einrichtungen http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_5/BJNR024820988.html#BJNR024820988BJNG003200328
6. Bundesministerium für Gesundheit: Bericht der Bundesregierung über die Entwicklung der Pflegeversicherung und den Stand der pflegerischen Versorgung in der Bundesrepublik Deutschland 2011 http://www.bmg.bund.de/fileadmin/dateien/Publikationen/Pflege/Berichte/Bericht_der_Bundesregierung_ueber_die_Entwicklung_der_Pflegeversicherung_und_den_Stand_der_pflegerischen_Versorgung_in_der_Bundesrepublik_Deutschland.pdf
7. Bundesministerium für Gesundheit: Das Pflege-Neuausrichtung-Gesetz http://www.bmg.bund.de/pflege/das-pflege-neuausrichtungs-gesetz/ueberblick-zur-kampagne.html
8. Gesundheitberichterstattung des Bundes: Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen http://www.gbe-bund.de/glossar/Vorsorge_oder_Rehabilitationseinrichtungen.html

Megjelenés dátuma: 2013-03-29 13:57:49