HealthOnline cikkek

Ország:

Témakör: Alapellátás, járóbeteg-szakellátás

Az egészségügyi központok alapellátásban betöltött szerepe Franciaországban

Franciaországban a mutuelle biztosítók egészségügyi központjai könnyen elérhetővé teszik az alapellátást a betegek számára, és fontos szerepet játszanak a betegút kialakításában. Tevékenységük bemutatására évente szerveznek rendezvényeket, erre idén, március 22-én, Nantes-ban került sor.

A Mutualité Française (Kölcsönösségi alapon működő francia Biztosítószervezet) az ország területén működő több mint 500 egészségügyi központja révén kedvező díjszabás mellett teszi elérhetővé az alapellátást a lakosság számára. Jean-Martin Cohen Solal, a Mutualité Française főigazgatója szerint mind a mellett, hogy először az általános orvos lép kapcsolatba a beteggel, a francia egészségügyi ellátás elsősorban a kórházak és a szakorvosok tevékenységére összpontosít. Mindenesetre közös cél a szolgáltatások betegút köré csoportosítása.

A Mutualité Française fontosnak tartja az egészségügyi szakemberekkel kötött szerződéses megállapodások kiterjesztését, a betegek és az alapellátó csoportok közötti kapcsolatrendszer kiépítését és a több szakterületet képviselő szakemberekből álló csoportok gyakorlatának felfejlesztését. Mindebben Jean-Martin Cohen Solal szerint az egészségügyi központok úttörő szerepet játszanak.

A központok finanszírozását, melyet ötévente tárgyalnak újra, az egészségbiztosítás látja el a tárgyalások eredményeként létrejövő országos megállapodás alapján. A jelenleg érvényben lévő megállapodás áprilisban jár le, de megújítása általában zökkenőmentes. A gazdasági nehézségekkel szembesülő központok, tevékenységük sajátosságairól – így pl. a harmadik fél általi fizetés kezeléséről vagy a nehéz anyagi helyzetben lévő páciensek fogadásáról – tájékoztatást kívánnak nyújtani az egészségbiztosítás számára.

Az aktuális megállapodás, melyet még 2008-ban kötöttek, lehetővé tette a központok számára, hogy betegségmegelőző tevékenységet folytassanak, továbbképzések helyszínéül szolgáljanak és finanszírozzák a szolgáltatások koordinálását.

Májusra várható az egészségügyi központok feladatkörének a Szociális Ügyek Átfogó Felügyelete (IGAS) által való meghatározása. Az IGAS jelentést fog közzétenni a központok tevékenységéről, szerepéről és gazdasági helyzetük egyensúlyáról. (ZLL)

Forrás :
Leroy,M.: Soins de premier recours : les atouts des centres de santé mutualistes. Mutualité Française, 2013.04.08.
http://www.mutualite.fr/L-actualite/Soins/Soins-de-premier-recours-les-atouts-des-centres-de-sante-mutualistes
(Letöltés dátuma: 2013.04.11.)

Megjelenés dátuma: 2013-04-11 15:10:31