HealthOnline cikkek

Ország:

Témakör: Egészségügyi kiadások

Javaslatok az Egyesült Államok egészségügyi költekezésének stabilizálására

A Commonwealth Fund kutatóintézet által készítet tanulmány ellátói fizetési reformokat javasol, szakpolitikákat vázol fel a fogyasztók választási lehetőségének bővítésére, és rendszert érintő cselekvést irányoz elő az egészségügyi piacok működésének javítására.

A Commonwealth Fund reformlépéseket javasol az egészségügyi kiadások olyan mértékű növekedésére, amely szinten marad a gazdasági növekedéssel. Az ajánlott reformok tartalmazzák a szinergisztikus ellátói fizetést, a fogyasztói ösztönzőket és a rendszer szintű reformokat a költségek féken tartására, az egészségügyi rendszer teljesítményének javítása mellett. Ezzel a megoldással lehetővé válna a kiadások 2 000 milliárd dolláros csökkentése 2023-ra, feltéve, hogy az állami és a magán finanszírozók együttesen és mostantól kezdve cselekednek.

Az Egyesült Államok GDP arányos egészségügyi költekezése egyenletesen növekedett az elmúlt 50 év alatt. Míg 1960-ban ez az arány 5% volt, 2000-ben 14%, addig mára elérte a 18%-ot, és 2023-ra előreláthatóan 21% lesz. A gazdasági erőforrásoknak az egészségügyi ágazatban történő ilyen arányú ráfordítása nincs összhangban a lakosság egészségi állapotával vagy a betegek ellátással való elégedettségével.

Az egy főre jutó kiadásokat illetően az Egyesült Államok átlagban kétszer annyit költ az egészségügyre, mint más fejlett országok, és 50%-kal többet a GDP arányában. Ennek ellenére nem jelentkeznek előnyök a hosszabb élet, az alacsonyabb csecsemő halálozás, a teljes lefedettség és az ellátás minősége terén más gazdagabb országokhoz képest. Az egészségügyi költekezés stabilizálása és hatékonyabb felhasználása milliárdokat szabadíthatna fel a szükséges gazdasági és szociális befektetésekre és a magasabb bérekre.

A Commonwealth Fund bizottsága (Commission on a High Performance Health System) támogatja az egészségügyi kiadások olyan mértékű növekedését, amely nem haladja meg a gazdaság hosszú távú növekedését. A bizottság által javasolt szakpolitikák az egészségügyi költekezés jelentős csökkenését eredményeznék. A szakpolitikák 10 pontban három fő területet ölelnek fel:

Ellátói fizetési reformok az értékek előmozdítására és az ellátó rendszer innovációjának felgyorsítására

1. A Medicare orvosi díjainak átalakítása – a díjak a jelenlegi szinten maradnának, a további fizetések szolgáltatásokhoz és innovációhoz lennének kötve

2. Az alapellátás megerősítése és a magas költségű, komplex betegeket ellátó csoportok támogatása – a betegközpontúság és a jobb kimenetek támogatása

3. A kórházi fizetések csomagolása az összköltségre és a kimenetekre való összpontosítás érdekében – az ellátók térítése egyszeri fizetéssel történik az egy epizód alatt nyújtott összes szolgáltatásért

4. Fizetési reformok végrehajtása minden piacon, ahol az állami és a magán finanszírozók összhangban működnek

Szakpolitikák a fogyasztók választási lehetőségének bővítésére és az értékkel bíró választások támogatására

5. A Medicare kedvezményezettek számára a „Medicare Essential" csomag felajánlása, amely átfogóbb juttatásokat és jobb védelmet nyújt a katasztrófa kiadásokkal szemben

6. Pozitív ösztönzők nyújtása a Medicare és Medicaid kedvezményezettek számára a magas értékkel bíró ellátók igénybevételére, mint betegközpontú ellátók (medical homes), felelős ellátó szervezetek (accountable care organizations) és integrált ellátó rendszerek.

7. A klinikai eredményekről és a betegek tapasztalatairól szóló információk növelése a kezelés döntéseinek és az ellátók választásának informálására

Az egész rendszert érintő cselekvés az egészségügyi piacok működésének javítására

8. Az adminisztratív irányelvek és eljárások egyszerűsítése és egységesítése mind a magán, mind az állami egészségbiztosításban az adminisztratív költségek és a komplexitás csökkentésére

9. Az orvosi műhibára vonatkozó szakpolitika megreformálása a kártétel igazságos kompenzálására, a betegbiztonság és a legjobb gyakorlatok előmozdítása mellett

10. Költekezési célkitűzések létrehozása – a gazdasági növekedésnél nem magasabb költekezés, az ország, az államok és a régiók számára meghatározott hosszú távú GDP növekedés

A Commonwealth Fund a szinergisztikus szakpolitikáival utat kíván mutatni a szövetségi és állami politikaalkotók és a magánszektor egészségügyi vezetői számára az egyre növekvő egészségügyi kiadások kezelésére. A tanulmányban felvázolt szakpolitikák evolúciós erőket generálnának, amelyek olyan egészségügyi ellátó szervezetek kialakulásához vezetnének, amelyek számon kérhetők az ellátás költségei tekintetében, csakúgy mint az egészségügyi kimentek és a betegelégedettség terén. A rendszer teljesítménynek a költekezési célkitűzéshez viszonyított folyamatos felmérésével rugalmas szakpolitikák hozhatók létre azon területek számára, ahol a költségek túlzott növekedést mutatnak. (SZL)

Forrás:
Confronting Costs: Stabilizing U.S. Health Spending While Moving Toward a High Performance Health Care System. Commonwealth Fund, http://www.commonwealthfund.org/Publications/Fund-Reports/2013/Jan/Confronting-Costs.aspx (letöltés: 2013.05.03.)

Megjelenés dátuma: 2013-05-03 13:25:18