HealthOnline cikkek

Ország:

Témakör: Egészségügyi dolgozók

Változások az orvosképzésben Belgiumban

A 2012-2013-as tanévtől kezdődően nagy változások történtek az orvosképzésben Belgiumban.

A belga orvosképzés reformját Jean-Claude Marcourt felsőoktatási miniszter 2012 júniusi rendelettervezete indította el. A reformjavaslat egyebek között a képzési idő hét évről hat évre való csökkentését tartalmazta, és így az alapképzés és a mesterképzés időtartama három-három évre módosult. A tanulmányi idő módosítása az általános orvosok képzésére is vonatkozik, ahol a szakosodás ideje két évről három évre nő.

A változások komoly problémát jelentenek a 2011-2012-es tanévben még a hétéves, illetve a 2012-2013-as évben már a hatéves időtartamú tanulmányokra jelentkező hallgatói csoportok esetében, akik öt év múlva egyszerre fognak végezni. 2018-ban kétszer annyi lesz a frissen diplomázott orvosok száma, mint az általuk a különböző szakterületeken megpályázható álláshely.

Laurette Onkelinx, egészségügyi miniszter biztosította a orvostanhallgatókat arról, hogy a tanulmányaikat 2018-ban eredményesen befejező friss diplomások részére megfelelő számban fognak kiadni biztosítási azonosítót (INAMI szám), mely elengedhetetlen a praktizálás elkezdéséhez. A kétszeres mennyiségben kiadott (1230 helyett 2460) biztosítási azonosító közül 800-at az általános orvosi pályára lépők számára különítenek el, és minimum kvótákat fognak alkalmazni az orvoshiánnyal küzdő más szakterületek (gyermekpszichiátria, sürgősségi ellátás, geriátria, onkológia, stb.) esetében is.

A gyakorlatban azonban más problémák is felmerülnek, így például, hogy a megemelkedett hallgatói létszámhoz lesz-e elegendő rezidensi hely, gyakorlatvezető vagy a gyakorlatok terét képező helyszín. Az egyetemek vezetői – a problémák megnyugtató megoldásához – ezeken a területeken is bővítést tartanak szükségesnek 2018-ig. (ZLL)

Forrás :
Dive,A.: Huit cents généralistes à faire sortir en 2018. La Libre Belgique, 2013.05.16.
http://www.lalibre.be/actu/belgique/article/815815/huit-cents-generalistes-a-faire-sortir-en-2018.html
(Letöltés dátuma : 2013.05.17.)

Megjelenés dátuma: 2013-05-17 11:31:09