HealthOnline cikkek

Ország: Egyesült Királyság

Témakör: Egészségpolitika

A brit kormány közzétette az ellátásról szóló törvénytervezetét

Az egészségügyi és szociális ellátás minőségének javítását célzó új jogalkotás szerint az ellátó és támogatási rendszer középpontjában a betegek fognak állni.

A május 10-én közzétett "Care Bill" törvénytervezet védelmet és támogatást kíván nyújtani a leginkább rászoruló emberek számára, és magában foglalja a kormány Francis Inquiry* nevű vizsgálatára adott első válaszának elemeit. A törvénytervezettel a kormány meg szeretné nyugtatni az embereket, hogy együttérző bánásmódban fognak részesülni kórházi, otthoni vagy ápolóotthoni ellátásuk során. A törvénytervezet három részből áll:

Az ellátás és támogatás reformja

A Care Bill a már fennálló, az ellátásra és támogatásra vonatkozó törvényeket új, modern jogszabályokba integrálja, és az emberek jólléte, szükségletei és céljai köré épülő rendszert hoz létre. Az ellátók számára új jogokat határoz meg, és országos jogosultsági küszöböt vezet be az ellátás és a támogatás számára. Költségplafont határoz meg azon emberek számára, akiknek fizetniük kell az ellátásért, és kidolgoz egy fizetés-halasztási rendszert a szociális otthonban élők számára.

A Francis Inquiry vizsgálatra adott válasz a Mid Staffordshire kórház hiányosságairól

A Robert Francis által vezetett vizsgálat olyan hiányosságokat tárt fel az ellátó rendszerben a Mid Staffordshire NHS Foundation Trust alapítványi tröszt révén, amelyek nem ismétlődhetnek meg. A törvénytervezet a kormány elkötelezettségének ad hangot, amelyben biztosítani kívánja, hogy a betegek állnak a rendszer középpontjában. Az oktatásban alkalmazott Ofsted stílusú rangsorolást vezet be a kórházak és a szociális otthonok számára, így a betegek és a nyilvánosság képes lesz összehasonlítani a szervezeteket és a szolgáltatásokat az informált döntések hozatalára. Mindez lehetővé teszi a Care Quality Commission által kijelölt új kórházi főellenőr (Chief Inspector of Hospitals) számára, hogy elindítson egy folyamatot az ellátás minőségét érintő megoldatlan problémák hatékonyabb kezelésére.

Health Education England és Health Research Authority

A törvénytervezet létrehoz két független köztestületet is. A Health Education England az egészségügyi szakemberek oktatásának és képzésnek javításával, a Health Research Authority az egészségügyi és szociális kutatást végző emberek érdekvédelmével foglalkozik. (SZL)

Forrás:
Government publishes Care Bill. Department of Health, http://www.gov.uk/government/news/government-publishes-care-bill (letöltés: 2013.05.14.)

*Mid Staffordshire NHS Foundation Trust alapítványi trösztről szóló vizsgálati jelentés (https://era.aeek.hu/teljes-HealthOnline-cikk.php?id=2937 )

Megjelenés dátuma: 2013-05-17 13:28:07