HealthOnline cikkek

Ország:

Témakör: Egészségügyi rendszerek jellemzői

Az Egyesült Királyság négy NHS rendszerének alakulása a decentralizáció után

Az Egyesült Királyság országainak egészségügyi szolgálatai közel 14 éve járnak külön utakon. A BMJ cikke megvizsgálja, hogy a decentralizációt követően a piaci elemeket bevezető angliai NHS jobban működik-e, mint Skócia, Wales és Észak-Írország központosítottabb rendszere.

Az Egyesült Királyságot alkotó országok különbözőképpen tekintenek egymás egészségügyi rendszerére. Londonból szemlélve a másik három ország szakpolitikája gyámoltalan, míg ezen országok szerint az angol NHS a piac által vezérelt fejlődés hiú ábrándját űzi, amely inkább dogmán, mint bizonyítékon alapul. Bár ezek a nézetek nem teljesen fedik a valóságot, léteznek valós különbségek a négy rendszer megoldásai között, és a kérdés az, hogy jobb eredményeket produkál-e az egyik a másiknál.

Az Egyesült Királyság állami kiadásait ellenőrző független szervezet, a National Audit Office és a Nuffield Trust kutatóintézet összehasonlító vizsgálatokat végzett a négy egészségügyi rendszer különböző területein. Az összehasonlító tanulmányok jelentős eltéréseket találtak a betegek számára olyan fontos területeken, mint a személyzet és a betegek aránya, a kórházi várakozási idők és a betegellátás. Az országok egészségügyi rendszerének teljesítményét ugyanakkor nem lehet egyértelműen osztályozni, mivel a decentralizáció idején nem vezettek be összehasonlítható adatgyűjtési rendszereket.

A jelentések eredményei szerint Skóciában van a legtöbb egészségügyi dolgozó, a legrosszabb egészség és a legalacsonyabb kórházi produktivitás, míg Anglia ezen mutatók másik végletét képviseli. Skócia és Észak-Írország valamivel jobban teljesít Angliánál a minőségi ellátást jutalmazó Quality and Outcomes Framework háziorvosi fizetési rendszerének tekintetében. A kórházi várakozási idők terén Skócia szintén jobban teljesít Angliánál – Skóciában a betegek 92%-át látják el 18 héten belül, míg Angliában csak 90,5%-át.

A finanszírozást illetően Anglia egy főre jutó egészségügyi kiadásai a legalacsonyabbak és Skóciáé a legmagasabbak. Wales kb. annyit költ mint Anglia, de jóval nagyobb számú menedzsment és támogató személyzetet alkalmaz. Az Egyesült Királyság területén egyedül Észak-Írországban vonták össze az egészségügyi és a szociális ellátást.

A szakpolitika tekintetében is eltérések mutatkoznak az országok között. Az angol NHS a piaci erőkre, a vásárló és a szolgáltató szétválására, a betegek választási lehetőségeinek kiszélesítésére helyezi a hangsúlyt, míg Skócia ezzel ellentétben az együttműködést részesíti előnyben. A skótok szerint a betegek nem termékek, ezért nem támogatják a versenyt, amelyre az angliai reformok épülnek.

Nehéz eldönteni melyik rendszer működik a legjobban, annyi azért megállapítható, hogy Anglia éri el a legjobb eredményt a legkevesebb ráfordításból, így a legproduktívabbnak tekinthető a négy közül. Azonban Skócia többletforrásai révén valamivel jobb alapellátást nyújt és több egészségügyi dolgozót alkalmaz. Wales kevesebb forrásokból gazdálkodik mint Skócia, kevésbé célirányos mint Anglia, több menedzsment és támogató személyzetet alkalmaz, és a legtöbb mutató terén gyengébben teljesít.

Főbb információk

Anglia
Egészségügyi költekezés 2012/13-ban: 108,9 milliárd font. Az egészségügyi ellátás vételét 211 klinikai szolgáltatás-vásárló csoport (CCG) végzi, átlagosan 255 ezer lakos lefedésével, 65 milliárd font költségvetéssel. A szakellátás további 30 milliárd font költségvetéssel jár, ahol a vásárló az NHS England. A betegek szabadon választhatnak ellátót. A kórházakat fele arányban tevékenység alapján térítik, fele arányban blokk szerződés alapján

Skócia
Egészségügyi költekezés 2012/13-ban: 9,38 milliárd font. A vásárló és a szolgáltató nincs szétválasztva. 14 testület (Health Boards) működik átlagosan 370 ezer lakos lefedésével, a testületek irányítják és nyújtják a szolgáltatásokat. A szakellátásban a betegek nem választhatnak szabadon ellátót. 12 hét várakozás után azonban elküldhetik a beteget egy másik testülethez.

Wales
Egészségügyi költekezés 2012/13-ban: 5,3 milliárd font. A vásárló és a szolgáltató nem válik szét. Hét testület (Health Boards) működik átlagosan 430 ezer lakos lefedésével, a testületek irányítják és nyújtják a szolgáltatásokat. A betegek nem választhatnak szabadon ellátót a szakellátásban.

Észak-Írország
Egészségügyi költekezés 2012/13-ban: 3,9 milliárd font. A vásárló és a szolgáltató nem válik szét. Egyetlen testület létezik 1,8 millió lakos lefedésével, amely egészségügyi és szociális ellátást egyaránt nyújt. A testület öt bizottságon (helyi szolgáltatás-vásárló csoporton) keresztül vásárol szolgáltatásokat. (SZL)

Forrás:
Nigel Hawkes: How different are NHS systems across the UK since devolution? BMJ, http://www.bmj.com/content/346/bmj.f3066 (letöltés: 2013.05.21.)

Megjelenés dátuma: 2013-05-23 14:27:12