HealthOnline cikkek

Ország:

Témakör: Egészségügyi dolgozók

Francia orvosdemográfia – 2013

A Francia Orvosi Kamara közzétette Orvosdemográfiai Atlaszának hetedik kiadását, mely Franciaország orvosállományáról nyújt aktuális információt.

A francia orvosstatisztikai kiadvány az orvosállomány szakember-utánpótlásának problematikáját jelzi. Bár a Kamarához feliratkozott tagok száma (2013. január 1-jén 271 970 orvos) minden előzőeket felülmúlt, a kedvező adat elsősorban a továbbra is aktív tevékenységet folytató nyugdíjasok nagyobb arányát tükrözi az állományon belül. Míg az újonnan munkába álló orvosok száma egy év alatt enyhén csökkent (-0,12%), a nyugdíjas orvosok száma ugyanebben az időszakban 8%-kal emelkedett.

A középtávú előrejelzések szerint, a kamarai tagok száma 2018-ig előreláthatólag növekedni fog, ugyanakkor az orvosi gyakorlat viszonylagos stabilitása mellett az orvosok szakterületi eloszlásának kiegyensúlyozottabbá válására lenne igény, mivel az általános orvosi ellátás elérhetősége a 2007-2013-as időszakban csökkenő arányú volt (-5,5%) összehasonlítva a többi szakterülettel, melyeken összességében +5,8%-os növekedés volt tapasztalható.

Különösen három régióban (Ile de France-ban -4,8%-kal, Champagne-Ardenne-ben -3,4%-kal és a központi régióban -2,9%-kal) csökkent a rendszeresen praktizáló szakemberek aránya, ugyanakkor Pays-de-la-Loire vonzza a legtöbb orvost (+5,2%)

2013. január 1-jén, a 2007-ben regisztrált 47,6%-hoz képest a kamarai tagok 46,6%-a folytatott magánpraxist, ugyanakkor enyhe emelkedés (2007-ben 41,7% 2013-ban 43,1%) volt tapasztalható a közalkalmazotti státuszú szakemberek arányában.

A fiatal orvosok magánpraxis iránti érdeklődése ugyan nőtt, de továbbra is viszonylag mérsékelt. A fiatalok 35 %-a választja vagy a magánpraxist, vagy ennek a módozatnak a közalkalmazottként való praktizálással társuló vegyes gyakorlatát.

Az orvoshiányt nagymértékben enyhítő tényező, hogy 2013. január 1-jén 10 952 nyugdíjas szakember praktizált aktívan, és többségük (64%-uk) a magánszektor keretében végezte tevékenységét. Az előrejelzések szerint 2018-ra ennek a szakembercsoportnak a létszáma előreláthatólag 29 389 főre fog emelkedni.

A betegekkel való első kapcsolatfelvételben komoly feladatot teljesítő, helyettesítést végző orvosok száma ez idő szerint 10 138. Helyettesítői tevékenységüket egy idő után rendszeres praktizálásra váltják, így jelenleg a régebben helyettesítői tevékenységet folytató orvosok 72%-a a betegellátás magánszektorbeli vagy vegyes módját folytatja.

Franciaország minden régiójában nő a kamarai tagként rendszeres orvosi tevékenységet folytató, külföldön diplomázott orvosok száma. 2008-2013 között a külföldi diplomával rendelkező szakemberek létszáma 43%-kal nőtt, és az előrejelzések szerint ez a tendencia 2018-ig 34%-os emelkedéssel fog folytatódni. (ZLL)

Forrás:
Atlas de la démographie médicale 2013. Ordre National des Médecins, 2013.06.04.
http://www.conseil-national.medecin.fr/article/atlas-de-la-demographie-medicale-francaise-2013-1327
(Letöltés dátuma: 2013.06.10.)

Megjelenés dátuma: 2013-06-10 13:50:20