HealthOnline cikkek

Ország: Egyesült Királyság

Témakör: Rehabilitáció és hosszú távú ellátás

Nem létezik elég bizonyíték a krónikus betegek lakosság közeli ellátásának hatásosságára

A brit parlament egészségügyi albizottsága előtt tanúskodó szakértők szerint nincs elegendő bizonyíték arra, hogy klinikai vagy gazdasági értelme lenne a krónikus betegellátás közösség felé történő elmozdításának.

A krónikus betegségek menedzsmentjét vizsgáló evidencia ülésszak június 18-án történt. Gazdasági szakértők kifejtették a parlamenti bizottság előtt, hogy komoly vizsgálatnak kell alávetni a kórházak leépítésének vagy összevonásának kérdését, mielőtt az alapellátás és a közösségi ellátás nagyobb befektetésben részesülne. A parlamenti képviselők megkérdezték a szakértők véleményét azt a feltevést illetően, hogy a jobb minőség és a nagyobb gazdaságosság a krónikus betegségben szenvedő emberek ellátásában csak az egészségügyi és a szociális ellátás nagyobb fokú integrálásával és a közösségi ellátásban nyújtott korai megelőzéssel érhető el.

A bizottsági vizsgálaton tanúskodó Alan Maynard, a University of York egészségügyi gazdaságtan professzora szerint kevés bizonyíték áll rendelkezésre, amely az ilyen változtatást igazolná. Sok esetben nem vagyunk tisztában azzal, hogy a lakosság közeli ellátás különböző elemei működnek-e vagy sem, a hatékonysági és költséghatékonysági bizonyítékok is gyengék vagy nem létezők. Alan Maynard úgy véli, lehetséges, hogy a kórházi felvételek csökkentésének legmegfelelőbb eszköze a sürgősségi és baleseti szolgáltatásokban rejlik.

Judith Smith, a Nuffield Trust egészségügyi kutatóintézet szakpolitikai igazgatója szerint hiányoznak az olyan tanulmányok, amelyek a krónikus betegellátást érintő hosszú távú kísérletek átfogó hatásairól szólnak. A kórházon kívüli, közösségi ellátásról rendelkezésre álló bizonyítékok csak a betegek tapasztalatai és a kimenetek tekintetében meggyőzőek, míg a gazdasági bizonyítékok tekintetében jóval gyengébbek - ami miatt megkérdőjelezhető a krónikus ellátás áthelyezésének szándéka. (SZL)

Forrás:
Adrian O’Dowd: Evidence on community based care for people with long term conditions is lacking, say experts. BMJ, http://www.bmj.com/content/346/bmj.f3987 (letöltés: 2013.06.24.)

Megjelenés dátuma: 2013-06-24 14:52:08