HealthOnline cikkek

Ország: Dánia

Témakör: Egészségügyi reformok

A krónikus ellátás előtérbe kerülése Dániában

Dániában 2007 óta nagy volumenű reformokat vezettek be az egészségügyi ellátás koordináltságának előmozdítására.

2007-ben a dán egészségügyben újító intézkedések születtek a koordináltság fokozására és a krónikus ellátás integrációjára. Koordinátori szerepkörré tették a betegút folyamatosságának az alapellátás keretében való biztosítását, és speciális díjat vezettek be a háziorvosok számára bizonyos krónikusbeteg-csoportok, így pl. a II-es típusú diabéteszben szenvedők ellátásának koordinálásáért.

Az új anyagi ösztönzőt alkalmazó ellátási formába való belépés az egészségügyi szakemberek számára önkéntes, így az orvosok dönthetnek arról, hogy a szolgáltatásonkénti díjazás hagyományos formájánál maradnak-e. 2013 elején a 2102 működő háziorvosi praxis közül még csak 487 választotta az új ösztönzőt, de jelenleg még folyamatban van az új módszerre való átállás, és egyre több háziorvos csatlakozik a rendszerhez.

A II. típusú diabéteszre vonatkozó program során, a háziorvosoknak rendszeresen kell értékelniük minden egyes beteg kezeléseit és dokumentációjának megfelelőségét.
A betegek ellátásának követnie kell a Dán Háziorvosok Kollégiumának irányelveit. A follow up keretében a konzultációkat előzetes megbeszélés alapján kell tartani, de ezeket a beteg meg nem jelenése esetén is folytatni kell. A módszer alapeleme, hogy az éves konzultációt és ennek díjazását követően, a következő három konzultációért a háziorvosok nem részesülnek további visszatérítésben.

A cukorbetegek ellátásáért járó éves díj folyósításának másik feltétele egy jelzés értékű adatokat rögzítő rendszer felállítása, mely lehetővé teszi az alapvető fontosságú elektronikus adatok gyűjtését, üzeneteket generál minden praxis számára és benchmark-ként szolgál a háziorvosok teljesítményéhez.

A cukorbetegek ellátásának koordinálását előmozdító kísérleti projekt a háziorvosok kezelőorvosi és a betegek állapotát monitorozó szerepkörének megerősítése révén kívánja a krónikus ellátás színvonalát emelni. Hosszabb távú célkitűzése az elv kiterjesztése a cukorbetegek ellátásáról az alapellátás minden relevánsabb betegcsoportjának kezelésére.

Bár kapuőri és koordinátori szerepkört betöltő háziorvosaival, a dán alapellátás hagyományosan fontos részét képezi az ország egészségügyi ellátásának, ugyanakkor az egészségügyi rendszer fragmentáltsága problémát jelent a magas szinten teljesítő integrált ellátás megvalósítása szempontjából.

Egyelőre megfelelő értékelések hiányában nem lehet még egyértelműen megállapítani, hogy az új ösztönző mechanizmus alacsonyabb költségeket igénylő, betegelégedettséget kiváltó színvonal-emelő tényező-e, viszont az újító törekvések feltételeként szabott adatrögzítő rendszerek felállításáról kimutatható volt, hogy jelentős mértékben járult hozzá az egészségügyi szolgáltatások színvonalának emelkedéséhez. (ZLL)

Forrás:
Hernández-Quevedo,C.: Enhancing chronic care management in Denmark. Eurohealth,2013.19.2.17-18.
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0019/191008/EuroHealth-v19-n2.pdf
(Letöltés dátuma: 2013.07.08.)


Megjelenés dátuma: 2013-07-09 10:45:58