HealthOnline cikkek

Ország: Kanada

Témakör: Egészségügyi reformok

Integrált ellátással kapcsolatos programok Kanadában

Kanadában számos újító törekvés irányul az egészségügyi ellátás integrációjának fokozására.

Az utóbbi években az ország több tartománya integrált ellátással kapcsolatos programokat vezetett be. Alberta "CHOICE" elnevezésű programja az egészségügyi és a szociális szolgáltatások teljes integrációját képviseli, mivel segítséget nyújt a betegek számára szállításukhoz, nappali központokban való ellátásukhoz és lakóhelyükön történő gondozásukhoz.

Québec tartományban, az idősek önálló életvitelének fenntartását támogató PRISMA program a magasan műszerezett harmadlagos ellátást, a hosszú távú ellátást, az otthoni ellátást és a szociális szolgáltatásokat integrálja, az önmaguk ellátását már megoldani nem tudó idősek számára készült SIPA-program pedig az egészségügyi és szociális szolgáltatások, az akut és a krónikus ellátás, a kórházak és a gondozóotthonok által nyújtott szolgáltatások összességét biztosítja a rászorulók részére.

Számos olyan projekt is született, így pl. Ontario Több szakterületet átfogó Csoporttevékenységen alapuló Családegészségügyi Programja (FHT) mely anyagi ösztönzőket helyezett kilátásba a szolgáltatások integrációjának alapellátás szintjén való előmozdítására. Ennek keretében az orvosok vegyes finanszírozásban részesülnek (fej-kvóta, némely esetben szolgáltatás szerinti díjazás, bónuszok a betegségmegelőző tevékenységért és kiegészítő díjazás az ellátás kiterjesztéséért pl. prenatális ellátásra, otthoni konzultációkra és palliatív ellátásra). Az orvosok számára éves kiegészítő díjazás jár a cukorbetegek vagy a komolyabb mentális problémákban szenvedő krónikus betegek ellátásáért.

Mind e mellett az orvosok FHT-ben való részvételét az Egészségügyi Minisztérium azzal is ösztönzi, hogy a több szakterületet átfogó szakembercsoport tagjai (nővérek, dietetikusok, foglalkozás-egészségügyi terapeuták, szociális dolgozók) számára fizetést folyósít és finanszírozza az elektronikus adatnyilvántartás költségeit.

Az FHT lehetőséget teremt a csoporthoz tartozó orvosok számára a krónikus betegeket ellátó más szakorvosokkal való együttműködésre egy azonos praxison belül is, és az FHT-tagokkal együttműködő specialistákkal folytatott konzultációk finanszírozása szintén megoldott.

Az FHT modell megkönnyíti a háziorvosok számára a beteg bármilyen helyszínen (kórházban, lakóhelyen vagy gondozóotthonban) folytatott kezelésébe való bekapcsolódást, a betegek számára pedig ösztönzést jelent a potenciálisan alacsonyabb költséggel járó és fokozottan koordinált szolgáltatások igénybevételéhez.

Az idősek ellátására vonatkozó három projekt (CHOICE, PRISMA és SIPA) az értékelések szerint sikereket ért el célkitűzései - az idős emberek egészségi állapotának javítása, elégedettségük kiváltása és az intézményi ellátás közösségi ellátással való helyettesítése - megvalósításában.

Az FHT-modell sikerét az támasztja alá, hogy a program 2005-ös elindítása óta Ontario tartományban 200 FHT felállítására és szolgáltatásainak igénybevételére került sor.

Kanada egészségügyi ellátása a tartományi irányítás révén erősen megosztott, és ez társulva a centralizált elektronikus adatbázis hiányával, fokozott problémát jelent az ellátás integrációja és a programok megvalósítása szempontjából. (ZLL)

Forrás:
Bienkowska-Gibbs,T.: Integrated Care Programmes in Canada. Eurohealth, 2013.19.02.
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0019/191008/EuroHealth-v19-n2.pdf
(Letöltés dátuma: 2013.07.10.)

Megjelenés dátuma: 2013-07-11 11:09:22