HealthOnline cikkek

Ország: Egyesült Királyság

Témakör: Forrásallokáció

Személyes egészségügyi büdzsé Hollandiában és Angliában

Hollandiában és Angliában személyes büdzsét vezettek be a hosszú távú ellátást igénylő betegek ellátására, és ezzel nagyobb választási lehetőséget biztosítottak a betegek számára az általuk legmegfelelőbbnek ítélt ellátási formák kiválasztásához.

Hollandia és Anglia krónikus ellátást nyújtó egészségügyi rendszerében az idősek és a fogyatékossággal élők számára személyes egészségügyi büdzsével kapcsolatos programokat vezettek be, melyek keretében készpénzt, illetve ajándékutalványokat bocsátottak a jogosultak rendelkezésére a lakóhelyükön a mindennapi tevékenységükhöz nyújtott segítség és segédeszközök költségeinek fedezésére. A hosszú távú ellátást igénylő betegek így szabadabban választhatnak a szolgáltatások és a szolgáltatók között.

A személyes büdzsével rendelkezők hivatásos vagy nem hivatásos segítőket egyaránt felkérhetnek személyes gondozásukra, ápolásukra és a mindennapi tevékenységükben való támogatásukra, melynek finanszírozását személyes büdzséjükből fedezhetik. A betegek orvosi ellátásának finanszírozása nem a személyes büdzséből történik, erre Hollandia országos egészségbiztosítása nyújt fedezetet.

Hollandiában biztosítási járulékokból finanszírozzák a krónikus betegek személyes büdzséjét, melyre viszonylag széles körű a jogosultság, és népszerűsége olyan nagy, hogy igénybevétele 2002 és 2010 között tízszeresére (13 000-ről 130 000-re) emelkedett. Ezzel szembesülve, a holland kormány 2014-re a személyes büdzsék 90%-os csökkentését tervezi azzal, hogy a juttatásra csak azok a betegek lesznek jogosultak, akik egyébként gondozóotthoni ellátásra szorulnának.

A kutatások eredményei szerint: Hollandiában a személyes egészségügyi büdzsé révén javult a betegelégedettség, nagyobb lett a betegek választási lehetősége és kontrollálhatóbbá váltak a betegek számára nyújtott szolgáltatások, ugyanakkor a költségvetés igénybevétele nem járult hozzá különösebben az egészségi állapot javulásához.

Angliában 2012-ben vált országos méretűvé a személyes egészségügyi költségvetés gyakorlata, melynek révén az erre jogosultak tetszés szerint költhetnek a szolgáltatások egész sorára, és ezzel igényeik szerint választhatják meg (az alapellátás és a sürgősségi ellátás szolgáltatásain kívül) a szolgáltatások típusát és mennyiségét.

Az országban vizsgálták a személyes büdzsé, a betegkimenet és az ellátás minősége közötti összefüggést. Az ellátás integrációjával kapcsolatos eredmények a következőkre mutattak rá: a személyes büdzsék elősegítik a szolgáltatások integrációját és jobb eloszlását, változás jelentkezik a szolgáltatás-típusok igénybevételében, így pl. csökken a kórházi ellátás iránti igény, nő a kereslet a folyamatosan nyújtott szakellátás iránt, ugyanakkor a szociális szolgáltatások iránti igény változatlan marad, stb.

Az ajánlások szerint: a szolgáltatások hatékony felhasználása - a betegek nagyobb választási lehetősége és az általuk igénybevett szolgáltatások önálló finanszírozása mellett - megfelelő tájékoztatást igényel. (ZLL)

Forrás:
Personal Health Budgets in the Netherlands and England. Eurohealth, 2013.19.02.21-23.
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0019/191008/EuroHealth-v19-n2.pdf
(Letöltés dátuma: 2013.07.11.)

Megjelenés dátuma: 2013-07-11 14:13:17