HealthOnline cikkek

Ország: Litvánia

Témakör: EU egészségügy

A litván EU-elnökség egészségügyi prioritásai

2013 második félévében Litvánia látja el az EU soros elnökségi feladatait. A balti állam az egészségügy területén többek között a fenntartható és hatékony egészségügyi rendszerek kialakítására kíván fókuszálni, valamint célul tűzte ki a dohánytermékek, a klinikai kísérletek, az orvostechnikai eszközök szabályozásának egységesítését, valamint a gyógyszerár-támogatásokra vonatkozó szabályozások átláthatóbbá tételét.

2013. július 1-től 2013. december 31-ig Litvánia tölti be az Európai Unió Tanácsának soros elnöki tisztségét. A litván elnökség az uniós tagállamok pénzügyi stabilitásának megteremtését, a gazdasági növekedés érdekében az egységes piac előtt álló akadályok lebontását, valamint az EU keleti szomszédaival és a világgazdaság meghatározó szereplőivel (USA, Japán, Kanada) való szorosabb együttműködést tűzte ki célul.

Litvánia, mint a válság leküzdésében egyik legsikeresebb európai ország, az EU soros elnökeként minden bizonnyal hozzá fog járulni az EU gazdasági növekedéséhez. A litván GDP a 2009-ben tapasztalt jelentős, majdnem 15 százalékos visszaesést követően 2010-ben már ismét növekedésnek indult, 2013-ban pedig várhatóan az egyik legjobban teljesítő gazdaság lesz az EU-ban.

A balti állam, mely első ízben látja el az elnökségi feladatokat, az alábbi prioritásokat fogalmazta meg egészségügyi területen:

- Tanácsi következtetéseket kíván elfogadtatni a modern, fogékony, fenntartható egészségügyi rendszerekre vonatkozóan, melyek az Egészség Minden Szakpolitikában (Health in All Policies) elv alkalmazását, valamint a legjobb gyakorlat elsajátítását hangsúlyozzák. A Következtetések várhatóan magukban foglalják az Európa 2020 Stratégia egészségügyi célkitűzéseinek végrehajtását, az egészségügyi szektorba való hatékony befektetést, az EU Strukturális alapjainak felhasználását, a gyógyszerészeti területen való innovációkat, az integrált ellátási modelleket, valamint a hatékonyabb kórházmenedzsmentet.
- Felül kívánja vizsgálni a Dohánytermékekre vonatkozó Direktívát, valamint kompromisszumos megoldás kidolgozása az Európai Parlamenttel. A litván elnökség célja, hogy csökkentse a tagállamok közötti különbségeket a dohánytermékekre vonatkozó törvényhozás terén, harmonizálja a dohánytermékek címkézését és az egészségügyi figyelmeztetések címkén való alkalmazását, fejlessze a fogyasztók tájékoztatását a dohánytermékek összetevőivel kapcsolatban, harmonizálja az egészségre káros anyagokra vonatkozó törvényhozást, valamint a dohánytermékek piaci hozzáférhetőségére vonatkozó szabályozást.
- Közös megközelítést kíván kidolgozni a Tanáccsal az emberi felhasználásra szánt gyógyászati termékek klinikai kísérleteire vonatkozóan. A kezdeményezés célja a klinikai kísérletekre vonatkozó pályázati eljárásnak, valamint engedélyezésnek az egyszerűsítése és uniós szintű harmonizációja, a sürgősségi helyzetekben történő klinikai kísérletek elvégzésére vonatkozó szabályozások kiegészítése, a kísérletbe bevont személyek kártérítési elvének specifikálása és egyszerűsítése, a biztonsági figyelmeztetésekre vonatkozó eljárások modernizációja, valamint a kísérleti alany klinikai kísérletben történő részvételéhez kapcsolódó felelősségének pontos meghatározása.
- A litván elnökség előrelépést kíván tenni az Orvostechnikai Eszközökre vonatkozó Szabályozás, valamint az In Vitro Diagnosztikai Orvosi Eszközök Szabályozása terén. A javaslatok célja, hogy kiküszöböljék a jelenleg hatályos szabályozásokban fellelhető hiányosságokat, szigorúbb monitorozást vezessenek be az orvostechnikai eszközök bejelentett szervezeteire, valamint a klinikai értékelés szabályozására vonatkozóan, és szigorúbb szabályozást vezessenek be a piacfelügyelet terén, növeljék az orvosi eszközök ellenőrizhetőségét, ill. új módszereket dolgozzanak ki az intézmények hatékony együttműködésére. Ezek a kezdeményezések várhatóan ösztönözni fogják az orvostechnikai eszközök piacán történő innovációkat, biztosítják a belső piac megfelelő működését, valamint magas szintű egészségügyi és biztonsági standardokat állítanak fel.
- Az elnökség fontosnak tekinti az emberi felhasználásra szánt gyógyászati termékek árának meghatározására, valamint egészségbiztosítási rendszerbe történő belefoglalására vonatkozó szabályozások átláthatóbbá tételét, és egy erre vonatkozó Irányelv kidolgozását tűzte ki célul.
- Tanácsi következtetéseket kíván elfogadtatni a krónikus megbetegedésekre, az e-egészségügyre, valamint az EU és WHO közötti együttműködésre vonatkozóan. Litvánia 2012-től három éven át a WHO Igazgatóságának tagja, és elő kívánja mozdítani az EU-tagállamok WHO munkájába történő mélyebb bevonását.
- A határon átnyúló egészségügyi kockázatokra vonatkozó Direktíva elfogadását is célul tűzte ki a litván elnökség.
- 2013 második félévének programjában szerepel az élelmiszer-biztonsági szabályozás felülvizsgálata, a jelenlegi bejelentési rendszer egyszerűsítése. Amint a Bizottság benyújtja erre vonatkozó javaslatát, a litván elnökség tárgyalásokat fog kezdeményezni.
- Felül kívánja vizsgálni a levegő szennyezettségére és minőségére vonatkozó Tematikus Stratégiát és az ehhez kapcsolódó szabályozást, a lakosság egészségének fejlesztése, valamint a környezet védelme érdekében.(AZS)

Forrás:
Programme of the Lithuanian Presidency of the Council of the European Union.
http://static.eu2013.lt/uploads/documents/Programos/Programa_EN.pdf
Health priorities of the Lithuanian Presidency of the Council. http://www.epha.org/a/5782
Lithuania moves to EU helm as agreement found on 7-year budget - 28/06/2013. http://ec.europa.eu/news/eu_explained/130628_en.htm
(letöltés: 2013.07.29.)

Megjelenés dátuma: 2013-07-29 11:09:04