HealthOnline cikkek

Ország: EU

Témakör: EU egészségügy

ICARE4EU: a multimorbiditással küzdő betegek ellátásának fejlesztése Európában

Az ICARE4EU elnevezésű, az EU Egészségügyi Programja keretében megvalósuló kezdeményezés a több krónikus betegséggel küzdő betegek ellátásának fejlesztését célozza, az innovatív, betegközpontú, több szakterületet átfogó ellátási programok azonosítása, értékelése és a legjobb gyakorlat terjesztése révén.

Napjainkban mintegy 50 millióra becsülhető azon betegek száma az Európai Unióban, akik egyidejűleg több krónikus megbetegedéssel küzdenek. A krónikus betegségek ellátásának fejlesztése sürgető, több okból kifolyólag. Egyrészt a jelenlegi krónikus ellátási modellek többsége betegségspecifikus, tehát a multimorbiditással küzdő betegek számára nem megfelelő. Másrészt a krónikus ellátás jelentős terhet jelent mind a humán, mind a pénzügyi erőforrásokra: az európai országok az egészségügyi kiadások 70-80 százalékát fordítják krónikus ellátásra. Az ICARE4EU elnevezésű, az EU Egészségügyi Programja által társfinanszírozott új kezdeményezés célja a multimorbiditással küzdő betegek ellátásának fejlesztése az innovatív, betegközpontú, több szakterületet átfogó ellátási programok azonosítása, elemzése és terjesztése révén.

A krónikus betegségek a morbiditás és a mortalitás leggyakoribb okai Európában. Számos európai ország betegségmenedzsment programokat dolgoz ki a krónikus betegségekkel küzdő páciensek ellátásának fejlesztése érdekében. Ezek a programok azonban nem kielégítőek az egyidejűleg több krónikus betegségben szenvedő páciensek számára. A jelen tanulmány feltárja az egészségügyi rendszerek multimorbiditásból eredő kihívásait, és néhány példát is bemutat a krónikus komorbiditással küzdő betegek innovatív ellátási modelljeire vonatkozóan. Emellett bemutatja az ICARE4EU kezdeményezést, amelynek célja a multimorbiditás betegközpontú, multidiszciplináris ellátási programjainak kialakítása és alkalmazásának előmozdítása.

A krónikus betegségekből származó kihívások

Az egészségügyi rendszereknek számos kihívással kell szembenézniük a krónikus betegségekből kifolyólag. Amellett, hogy a krónikus betegek száma növekszik, az ellátási igényeik is növekednek, komplexebbé válnak a lakosság elöregedéséből, valamint a multimorbiditásból adódóan. Mostanáig a multimorbiditás - valamint annak alkoncepciója, a komorbiditás - nem került egyértelműen meghatározásra, habár jelentőségét széles körben elismerik. Az ellátás megszervezésének és minőségének fejlesztése mellett a betegek ellátásba való hatékonyabb bevonása is fontos lenne. A krónikus megbetegedések ellátásának fejlesztése két okból sürgető.

Az egyik ok, hogy a jelenlegi ellátási modellek betegségspecifikusak vagy aktív epizódok köré strukturálódnak, és nincsenek az egyidejűleg több krónikus betegségben szenvedő páciensek igényeire szabva. A multimorbiditással küzdő betegek számára a betegségspecifikus programok azt a kockázatot rejtik magukban, hogy csak az adott betegség kezelésére fókuszálnak, ugyanakkor a különböző betegségek kezelésére vonatkozó klinikai irányelvek ellentmondhatnak egymásnak.

A másik ok, hogy a krónikus megbetegedések nagy terhet rónak a humán és pénzügyi erőforrásokra egyaránt. Az egyre növekvő egészségügyi kiadások, valamint az egészségügyi szakemberek nem megfelelő száma és egyenlőtlen eloszlása (szakmák, szakterületek, földrajzi területek szerint egyaránt) jelentős nyomást gyakorol az egészségügyi rendszerek fenntarthatóságára számos tagországban. Az EU-tagországok az egészségügyi kiadások 70-80 százalékát fordítják krónikus betegségekre, ami abszolút értékben mintegy 700 milliárd eurót jelent. Ahhoz, hogy korlátozott erőforrásokkal jó minőségű ellátást tudjanak biztosítani, innovációra van szükség. A betegközpontú, több szakterületet magában foglaló ellátás, az egészségügyi és szociális ellátás integrációja, az önmenedzsment/önkezelés új technológiákkal történő támogatása, a családi gondozókkal való együttműködés fejlesztése, a folytonos ellátási folyamatok elősegítenék a több krónikus megbetegedésben szenvedő páciensek komplex igényeinek kielégítését, valamint hozzájárulnának az erőforrások hatékonyabb felhasználásához is. Integrált ellátási modelleket már kidolgoztak néhány országban, így például Spanyolországban és Hollandiában, melyek ismertetése a későbbiekben olvasható.

Az ICARE4EU projekt célkitűzései

Az ICARE4EU projekt a több krónikus betegségben szenvedő páciensek ellátásának fejlesztését célozza. A projekt során először 30 európai országból gyűjtenek adatokat, hogy feltárják az adott országban a multimorbiditás kezelésére irányuló integrált ellátási formák erősségeit és gyengeségeit, az inputokat, folyamatokat és eredményeket. Az európai integrált ellátási programokról való információgyűjtés elősegíti a politikai döntéshozók és egyéb érdekeltek számára a több krónikus betegséggel küzdő betegek integrált ellátására irányuló tervezést és döntéshozatalt. A projekt során emellett négy szempont szerint azonosítják a legjobb gyakorlatokat. Ezek a szempontok a következők: betegközpontúság, menedzsmentgyakorlat és szakmai kompetenciák, az elektronikus egészségügyi technológiák alkalmazása az idős páciensek esetében, ill. finanszírozási rendszerek. Alapos elemzést végeznek ezek jellemzőiről, eredményeikről, költségeikről, fenntarthatóságukról, valamint a menedzsment- és végrehajtási stratégiákról. A legjobb gyakorlatok beazonosítása különösen fontos a politikai döntéshozók, ellátás-menedzserek és egyéb érdekeltek számára, a multimorbiditás hatékony és eredményes menedzsmentje szempontjából.

A projekt során egy sablont is kialakítanak, amelyet a multimorbiditás ellátásban történő fejlemények jövőbeni szisztematikus monitoringjára használhatnak. A különböző országokból származó szakértők együttműködése hozzájárul a legjobb gyakorlatok elterjesztéséhez, és előmozdítja a multimorbiditás ellátásának fejlesztését és szélesebb körű előmozdítását.

Példák a multimorbiditással küzdő betegek innovatív integrált ellátására

Andalúzia, Spanyolország

Spanyolország andalúziai régiójában elindítottak egy Polipatológia elnevezésű programot, amelyet speciálisan a több krónikus betegségben szenvedő személyekre alakítottak ki. A program azzal indult, hogy kialakították a "polipatológia" kritériumait a célcsoport meghatározására. Ezen kritériumok alapján azok a betegek minősülnek multimorbiditással küzdő páciensnek, akik olyan krónikus megbetegedésekkel küzdenek, amelyek a nyolc meghatározott betegségtípusból legalább két típusba beletartoznak. Emellett a multimorbiditással küzdő betegek definícióját kiegészítették azzal, hogy speciális klinikai érzékenységgel küzdenek, ami maga után vonja a gyakori ellátási igényt az ellátás különböző szintjein, ami megnehezíti az ellátás tervezését és koordinációját. Az egészségügyi problémák halmozódása a beteg fizikai és lelki állapotának erőteljes rosszabbodását eredményezi, az önállóság és funkcionális kapacitás folyamatos elveszítésével. Az Andalúziai Egészségügyi Minisztérium egy olyan szervezeti folyamatot alakított ki, melynek során ezen betegek ellátásában belgyógyászok, háziorvosok és nővérek működnek együtt. A program célja, hogy biztosítsa az ellátás folytonosságának továbbfejlesztését, a szakmai szerepekre, a munkafolyamatokra és a legjobb klinikai gyakorlatokra összpontosítva, egy integrált integrációs rendszer támogatásával.

West-Friesland, Hollandia

Hollandia West-Friesland régiójában a CasCo elnevezésű programot dolgozták ki a 2. típusú diabéteszben szenvedő, komorbiditással küzdő betegek kezelésére, az integrált ellátás fejlesztése céljából. Az Irányított Ellátási Modellt (Guided Care Model) alkalmazták az esetmenedzsment program holland alapellátási intézményekben történő kialakításához. Az esetmenedzsment egy olyan modell, amelyet a komorbiditással küzdő betegek fragmentált ellátásának ellensúlyozására használnak. A gyakorló nővérek esetmenedzsment képzésen vesznek részt, és ellátják az esetmenedzser funkcióját. A program célja a különböző egyedi esetmenedzsment programokba bevont páciensek ellátásának koordinálása, akiknek különböző kezelési protokollokhoz kell igazodniuk. Olyan bizonyíték alapú optimális ellátás kialakítását célozzák, amely szisztematikusan menedzseli a beteg összes egészségügyi problémáját, és a beteg egyéni ellátási szükségleteinek megfelelően van kialakítva. A programot jelenleg kiértékelik a diabétesz programhoz viszonyított hozzáadott értéke alapján, randomizált ellenőrzött próba alkalmazásával. Hasonló megközelítéseket kísérleteztek ki 2011 és 2012 folyamán a multimorbiditással küzdő (de nem szükségszerűen diabéteszes) betegek számára Hollandia más régióiban is.(AZS)

Forrás: Rijken, M. et al: ICARE4EU: Improving care for people with multiple chronic conditions in Europe. In: Eurohealth, 19. évfolyam 3. szám, 2013. ősz.

(letöltés: 2013.09.30.)

Megjelenés dátuma: 2013-09-30 10:39:32