HealthOnline cikkek

Ország: Németország

Témakör: Fekvőbeteg ellátás

A német 2012-es kórházi minőségbiztosítási jelentés

A 2012-es német kórházi minőségbiztosítási jelentés 1658 kórház mintegy 4 millió rekordja alapján 31 szolgáltatási területen 289 kötelezően közzé teendő minőségi indikátor révén ad átfogó képet a német kórházak orvosi és ápolói szolgáltatásainak folyamat és eredmény minőségéről.

A német kórházakat 2005 óta kötelezi a társadalombiztosítási törvény 137. paragrafusa, hogy a Közös Szövetségi Bizottság tartalmi, terjedelmi és adatformátumra vonatkozó előírásainak eleget téve rendszeres időközönként strukturált minőségbiztosítási jelentést készítsenek és tegyenek közzé. A jelentések nyilvánosságra hozatala 2011-ig kétévente, 2012-tőt követően évente történik. A 2012-es minőségbiztosítási jelentés az aktuális állapot bemutatásán kívül tárgyalja a minőségbiztosítás általános történéseit és annak lehetséges perspektíváit is.

A 2012-es német kórházi minőségbiztosítási jelentés 1658 kórház mintegy 4 millió rekordja alapján 31 szolgáltatási területen 289 kötelezően közzé teendő minőségi indikátor révén ad átfogó képet a német kórházak orvosi és ápolói szolgáltatásainak folyamat és eredményminőségéről. Az eltérő betegkörrel rendelkező kórházak minőségi eredményeinek összehasonlíthatóságának javítása érdekében a mostani jelentésben már 74 mutató kockázattal korrigált formában (pl. kor, nem, komorbiditás, képzettség, dohányzás) került közlésre.

A 2012-es jelentésben megjelenő 31 szolgáltatási terület a következő:

1. Karotis revaskularizáció
2. Tüdő és szív-tüdő transzplantáció
3. Ambulánsan szerzett pneumónia
4. Mellsebészet
5. Pacemaker beültetés
6. Pacemaker aggregátorcsere
7. Pacemaker revizió, rendszercsere, eltávolítás
8. Beültethető defibrillátorok implantációja
9. Beültethető defibrillátorok aggregárotcseréje
10. Beültethető defibrillátorok revíziója, rendszercseréje, eltávolítása
11. Koronária angiográfia és perkután koronáriás intervenció (PCI)
12. Aorta műtét (hagyományos)
13. Katéteres aortabillentyű műtét
14. Kombinált koszorúér és aortabillentyű műtét
15. Izolált coronaria műtét,
16. Szívátültetés
17. Hasnyálmirigy és hasnyálmirigy-vese transzplantáció
18. Májadományozás
19. Máj transzplantáció
20. Cholecystectomia
21. Veseadományozás
22. Vese transzplantáció
23. Nőgyógyászati műtétek
24. Szülészet
25. Neonatológia
26. Csípőtáji femurtörés
27. Csípő total endoprotézis első beültetés
28. Csípő total endoprotézis csere és komponens csere
29. Térdízületi total endoprotézis első beültetés
30. Térdízületi total endoprotézis csere és komponens csere
31. Decubitus-profilaxis

A kórházak összes szolgáltatási területét figyelembe véve a 2012-es értékelés változatlanul jó minőséget mutat. 2011-hez képest jelentős javulás volt megfigyelhető például a különös cselekvési szükséglettel bíró C indikátorok körében, mivel ezek száma 8-ról egyre csökkent, ami jelentős minőségjavulásra enged következtetni. Csökkenés mutatkozott továbbá a 2012-ben elszámolás terén feltűnést keltő kórházak számában is.

Az egyes szolgáltatási területeken az esetszámok néhány esetben feltűnő növekedést mutatnak, ami egyrészt tekinthető az orvostudomány fejlődésének, másrészt megmutatkozhat itt a finanszírozási rendszerben rejlő ösztönzés hatása is. A katéteres aortabillentyű műtétek esetében az utóbbi években a német esetszámok egyértelmű növekedése figyelhető meg.

A 2012-es jelentés adatait az előző év adataival összevetve javulás 57 minőségi indikátor esetében mutatkozott. Jelentős javulás könyvelhető el a kétkamrás VDD- és DDD-pacemakerek üzemidejét tekintve. Míg 2011-ben a kétkamrás rendszerek esetében a betegek 84,6 százalékánál hat év után vált szükségessé az aggregátor cseréjére, 2012-ben ez az arány 87 százalékra emelkedett. Az egykamarás AAI és VVI pacemakerek esetében az eredmény továbbra is igen magas szintű (2011: 91,8 százalék; 2012: 92,4 százalék).

21 minőségi indikátor esetében volt tapasztalható az előző évhez képest romlás. Fokozott cselekvési szükséglet mutatkozott a koronária angiográfia és perkután koronáriás intervenció utáni kockázattal korrigált kórházi halálozás esetében, mivel ez a mutató az előző évhez képest első alkalommal, bár mérsékelt, de mégis szignifikáns növekedést mutatott. Ezt a mutatót alapvetően a szívinfarktus során bekövetkező halálozás határozza meg. A mutató alakulására tekintettel ilyen eseteknél a jövőben nem csak a szívkatéteres laboratóriumban történő kezelés, hanem a koronária intervenciót megelőző és azt követő folyamatokat is figyelembe kell venni. Ennek megvalósítása terén első lépésként a szövetségi szintű szakmai csoport két új minőségi indikátor 2014-től történő bevezetésének lehetőségét vizsgálja, melyek a door-to-ballon idő és TIMI áralmás. A kockázatkiigazítás optimalizálására tekintettel a szövetségi szakértői csoport javasolja továbbá a nem ST-elevációs miokardiális infarktus figyelembe vételét is.

A májátültetéssel kapcsolatos adatközlések terén sem volt javulás tapasztalható a tavalyi évhez képest, a dokumentációs arány továbbra is alacsony, ami a transzplantációs terület alacsony esetszámait figyelembe véve különösen megnehezíti az ellátási helyzet adekvát megítélését. 2012 augusztusában ezért módosították a kórházak minőségbiztosítási intézkedéseiről szóló irányelvet és 2013-tól a dokumentációs kötelezettségüknek eleget nem tevő transzplantációs központok esetében a büntetést a korábbi 150 euróról 2500 euróra emelték. Az Eurotranszplant adatai szerint Belgiumban, Németországban, Luxemburgban, Hollandiában, Ausztriában, Szlovéniában és Horvátországban évente 1700 májátültetést végeznek. A német Szervátültetés Alapítvány kimutatására szerint 2012-ben egyedül Németországban 1097 máj transzplantációt végeztek el, de a donor szervek iránti igény közel sem fedezi a szükségleteket és ennek következtében számos beteg hal meg még a létfontosságú transzplantációt megelőzően.

Egy bremeni gyermekgyógyászati klinika koraszülött osztályán történt tragikus eset újra rávilágított a nozokomiális fertőzések és a kórházi higiénia fontosságára. Ahhoz nem férhet kétség, hogy az ilyen eseteket feltétlenül el kell kerülni, mindemellett azonban pont a neonatológia esetében igaz, hogy az általánosan magas minőség mellett a tavalyi évhez képest a nozokomiális fertőzések terén is csökkenés mutatkozott. Az esetet követően a fertőzésvédelmi törvény módosításával a jogalkotó kötelezte a Közös Szövetségi Bizottságot a kórházak higiéniai állapotával kapcsolatos adatok külön fejezetben történő megjelenítésére, ami a 2012-es strukturált minőségbiztosítási jelentésekben meg is történt a nozokomiális fertőzések fejezet beszúrásával.

Összességében nem szabad azonban azt hinni, hogy a német rendszerben már nincs lehetőség a minőség további javítására. Az egyes betegségek és azok vizsgálati, illetve kezelési módszereivel, valamint az átláthatósággal és az ellátás minőségével szemben megnövekedett igényeket vizsgáló új tudományos eredmények tartalmi és módszertani téren is az egyes szolgáltatási területek folyamatos továbbfejlesztési igényét mutatják. A szövetségi szintű szakmai csoport 2012-ben is számos javaslatot tett egyes szolgáltatási területek esetében a minőség javítására. A Közös Szövetségi Bizottság nem titkolt szándéka ugyanakkor az is, hogy csökkentsék a kórházak adatgyűjtéssel kapcsolatos terheit és ennek érdekében megvizsgálják, hogy milyen mértékben alkalmazhatóak a betegpénztárak társadalombiztosítási adatai a minőségbiztosítás terén. A társadalombiztosítás adataira támaszkodó első ilyen módszerek fejlesztése a térdízületi tükrözést, illetve a perkután koronária intervenciót és a koszorúér-angiográfiát érintik. (VN)

Forrás:
Institut für angewandte Qualitätsförderung und Forschung
im Gesundheitswesen: AUQA-Qualitätsreport 2012
http://www.sqg.de/sqg/upload/CONTENT/Qualitaetsberichte/2012/AQUA-Qualitaetsreport-2012.pdf
Letöltés dátuma: 2013.10.02.

Megjelenés dátuma: 2013-10-03 13:36:04