HealthOnline cikkek

Ország: Dánia

Témakör: Egészségpolitika

Reformtervek a dán háziorvosi ellátásra

A Dán Parlament 2013. június 27-én új törvényt fogadott el a lakosság háziorvosi ellátásának megreformálására.

Dánia háziorvosi ellátása a magánorvosoknak az ország öt régiója által finanszírozott szolgáltatásain alapul, melyre az általános orvosok szervezete (PLO) és a regionális hatóságok kötnek szerződést. Az utóbbi években, a régiók hatáskörük fokozott kiterjesztésére törekedtek az egészségügyi szolgáltatások tervezését, színvonalát és finanszírozását illetően.

Az új törvény rendelkezései érintik a betegek térítésmentes háziorvosi ellátását, és olyan szabályozást vezetnek be, melynek révén a betegek a szerződés hatályán kívül eső háziorvost is választhatnak.

Minden régióban praxis-tervezéssel foglalkozó bizottságot fognak felállítani, és e mellett egy betegrészvételen alapuló bizottságot is, mely a betegek nagyobb szerepvállalását hivatott képviselni az egészségpolitikai döntéshozatalban.

Az általános orvosi ellátás egyenletesebbé tétele érdekében, a régiók egy újonnan bevezetett licencet alkalmazhatnak. Az általános orvosok több praxis-engedéllyel (maximum hattal) rendelkezhetnek, és a licenceket más privát vagy állami szolgáltatókra is át lehet ruházni.

A régiók állami rendelőket ideiglenesen is felállíthatnak, amennyiben egy általános orvos vagy más szolgáltatók nem vállalkoznak praxisindításra az ország olyan területein, melyek nem rendelkeznek az előírások szerinti orvos számmal.

A háziorvosoknak egyrészt országos irányelveket és standardokat kell követniük, másrészt a regionális praxistervezési szabályokat kell betartaniuk, és tevékenységükről jelentést kell készíteniük a régiók számára. Mind e mellett praktizálásukról tájékoztatniuk kell a lakosságot, ezzel nyújtva segítséget a betegek orvosválasztásához.

A jelenlegi szerződés 2014. szeptember 1-jéig lesz hatályban. Az új törvény előreláthatólag változást fog előidézni az alapellátás szolgáltatóinak összetételében, hatást fog gyakorolni az önkormányzati szolgáltatók, kórházak és a háziorvosok közötti együttműködésre, és elő fogja mozdítani a lakosság egyenletesebb ellátását az ország különböző területein. (ZLL)


Forrás:
Reforms to primary care in Denmark.Eurohealth, 2013.19.3.
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0006/216843/Eurohealth_v19-n3.pdf
KRASNIK,A.: New legislation for general practice in Denmark. Health policy Monitor, Country Brief: Denmark
http://www.hspm.org/countries/denmark27012013/countrypage.aspx
(Letöltés dátuma: 2013.09.30.)

Megjelenés dátuma: 2013-10-04 10:33:33