HealthOnline cikkek

Ország: Írország

Témakör: Forrásallokáció

A kórházi finanszírozás reformja Írországban

Az ír egészségügyi minisztérium közzétett egy szakpolitikai dokumentumot "Money Follows the Patient" címen (A pénz követi a beteget), amely a kórházi szolgáltatások finanszírozásának igazságosabb és átláthatóbb rendszerét kívánja megalapozni.

A "Money Follows the Patient" (MFTP) az állami kórházi ellátás finanszírozásának új modelljét képviseli és a jelenlegi, kevésbé hatékony "blokk költségvetést" váltja fel egy olyan rendszerrel, ahol a kórházakat az elvégzett valós teljesítmény szerint fizetik. A modell várhatóan ösztönözni fogja a hatékonyságot és a produktivitást, igazságosabbá és átláthatóbbá teszi a kórházi szolgáltatások finanszírozását. Az MFTP szerint az ellátókat a nyújtott szolgáltatások mennyisége és minősége alapján térítik az egy összegben történő hagyományos allokáció helyett. A modell egyben az univerzális egészségbiztosítás 2016-ban történő megteremtésének építő eleme is, ahol minden beteg fedezetben részesül és az ellátást ugyanazon az átlátható módon finanszírozzák.*

Az MFTP három fő stádiumból epül fel:
- A szolgáltatások országos árainak és a teljes költségvetésnek a meghatározása
- Megállapodás a Hospital Groups irányító testületekkel a teljesítményre vonatkozó szerződésekről, amelyek meghatározzák a nyújtott szolgáltatások mennyiségét és minőségét
- A kórházak fizetése országos díjak alapján történik és annak alátámasztásával, hogy a megállapodás szerinti szolgáltatásokat nyújtották

A fentiek megvalósításához új struktúrákra van szükség, elsőként az Országos Információs és Árazási Hivatal jön létre. A Hivatal költség és tevékenység adatokat fog használni az országos díjak meghatározására, melyeket a miniszter fog jóváhagyni és közzétenni az MFTP költségvetéssel és az országos szolgáltatási célkitűzésekkel együtt. Az ellátásért felelős Health Service Executive hatóságon belül létrejön egy önálló szolgáltatás-vásárló hivatal Healthcare Commissioning Agency néven, amely felelős lesz a teljesítmény szerződésekre vonatkozó megállapodásokért és a Hospital Groups felé történő fizetésekért.

A beteg szempontjából az MFTP nem jelent változást a szolgáltatások igénybevétele és az egészségügyi szakemberekkel való kapcsolatok terén. De mivel az új modell célja a kórházi ellátás hatékonyságának növelése, ezért javulást kell hogy eredményezzen a pénzérték és a betegélmény tekintetében is. Pl. az MFTP egyik ortopédiai modellkísérletében pozitív produktivitási javulást tapasztaltak: az átlagos kórházi tartózkodási idő két nappal csökkent és az egynapos műtétek felvételi aránya 45%-kal növekedett, a minőség romlása nélkül.

Az MFTP először a kórházi szolgáltatásokat érinti, azonban a fizetési rendszer továbbfejlődésével a pénz követi majd a beteget a kórházból való kijövetel után is az alapellátásban nyújtott kezelés támogatására. A fizetési modell jövőbeni fejlődésével az ellátás finanszírozása csomagoltan történhet különböző környezeteken keresztül.

Az MFTP teljes megvalósítása 2014-ben kezdődik, bár a nagyobb kórházakban már 2013-ban bevezetésre kerül "árnyék finanszírozási" alapon. Eszerint a kórházak továbbra is részesülnek a szokásos alap költségvetésben, de egy árnyék finanszírozási folyamatot indítanak el az új modell potenciális hatásainak vizsgálatára. Ezért 2013-ban még nem történik változás a kórházak költségvetésében. Az új modell felé történő átmenet biztonságos és fenntartható lesz, elég időt adva a szükséges szakértelem és informatikai követelmények kialakítására.

Az MFTP modell a fekvőbeteg és az egynapos ellátást fogja finanszírozni egy DRG esetalapú térítési rendszer szerint, később azonban tervezik a járóbeteg ellátás bevonását is a kódoló és a költségelemző eszközök továbbfejlesztésével. A sürgősségi ellátás, a támogató szolgáltatások, az oktatás és a kutatás a modell hatókörén kívül esik. (SZL)

Forrás:
Department of Health: Money Follows the Patient - Policy Paper on Hospital Financing, 2013
http://www.dohc.ie/publications/MoneyFollowsthePatient_HFPP.html (letöltés: 2013.10.07.)

*A kötelező univerzális egészségbiztosítási rendszerben minden lakos részesül majd egy standard csomagban az alap- és a kórházi ellátás fedezetére. A többbiztosítós modellben nem lesz különbség állami és magán betegek között. A teljes lefedettségű egypilléres egészségügyi szolgálat a társadalmi szolidaritáson fog alapulni, ahol az ellátás szükséglet és nem fizetőképesség szerint történik. (Írországban jelenleg az egészségügyi szolgáltatásokra való jogosultság jövedelmi viszonyokon alapul és nem az adó vagy társadalombiztosítási járulék befizetésén. Jelenleg a lakosság 46%-a részesül magán egészségbiztosítási fedezetben.)

The Path to Universal Healthcare - Preliminary Paper on Universal Health Insurance
http://www.dohc.ie/publications/ThePathToUniversalHealthcare.html

Megjelenés dátuma: 2013-10-07 15:43:27