HealthOnline cikkek

Ország: Finnország

Témakör: Forrásallokáció

A finn kormány javaslata a határon átívelő ellátás finanszírozására

A finn kormány 2013. szeptember 12-én törvényjavaslatot nyújtott be a Parlamentnek a finn polgárok által az EU valamely más tagállamában igénybe vett kezelés támogatásának szabályozására vonatkozóan.

A finn kormány új törvényt javasolt, melynek célja az Európai Unió határon átívelő ellátásra vonatkozó irányelvének végrehajtása, valamint a külföldön igénybe vett kezelés támogatására vonatkozó szabályok tisztázása.

A külföldön igénybe vett kezelések költségeit két különböző módon térítenék meg attól függően, hogy a beteg kimondottan orvosi kezelés igénybevétele céljából utazott-e külföldre, vagy a külföldi utazás során felmerülő egészségügyi probléma miatt van-e szükség orvosi kezelésre. Mindkét esetben a betegnek kell fizetnie a kezelés költségét a szolgáltatónak, de később visszatérítést igényelhet a finn Társadalombiztosító Intézetnél, a KELA-nál. A betegnek nem kell előzetes engedélyt kérnie, ha külföldön akarja kezeltetni magát.

A beteg akkor jogosult a külföldi kezelés költségének KELA által történő visszatérítésére, ha a kezelést az EU, ill. az Európai Gazdasági Térség valamely tagországában vagy Svájcban veszi igénybe.
Ha egy finn állampolgárnak külföldi utazása során váratlanul kell orvosi ellátást igénybe vennie, a kezelési költségeket legfeljebb a Finnországban az állami egészségügyi ellátás keretében igénybevett szolgáltatások költségének megfelelő mértékben térítik meg. Csak az egészségügyi ellátás fogyasztói díját vonják le a térítésből, mert azt a betegnek kell megfizetnie.

Az Egészségügyi és Szociális Minisztérium által megbízott testületek fogják meghatározni azoknak az egészségügyi szolgáltatásoknak a körét, amelyekre vonatkozóan a páciensek támogatást vehetnek igénybe. A javaslat értelmében a kiválasztott egészségügyi szolgáltatások az orvosilag, illetve fogorvosilag indokolható prevenciót, a betegség felderítésére irányuló vizsgálatokat, a betegség diagnózisát és kezelését, valamint a rehabilitációt foglalják magukba.

Az EU más tagállamaiból érkező betegek szintén jogosultak Finnországban egészségügyi ellátás igénybevételére. Az irányelv előírja, hogy ugyanolyan kezelést kell nyújtani a többi tagország állampolgárainak, mintha az adott helyi önkormányzat lakosai lennének. A külföldi betegeket ugyanolyan gyorsan és ugyanolyan feltételek mellett kell ellátni, mint az adott helyi önkormányzat lakosait.

A finn kormány javaslata értelmében kivételes körülmények esetén a más EU-tagállamból érkező betegek ellátását egy meghatározott időtartamra korlátozni lehet, például abban az esetben, ha a kezelésre vonatkozó időgaranciát a kérdéses intézményben túllépték.

A kormány azt is javasolta, hogy az egészségügyi ellátást biztosító helyi önkormányzat helyett az államnak kellene nagyobb mértékben viselni a költségeket azokban az esetekben, amikor egy olyan személy veszi igénybe a kezelést, akinek kezelési költségeiért Finnország a felelős, ugyanakkor aki egyik helyi önkormányzatnak sem lakosa.

A KELA Országos Kapcsolattartó Pontot hoz létre, melynek fő feladata az lesz, hogy tájékoztatást nyújtson azoknak a finn állampolgároknak, akik külföldön akarnak kezelést igénybe venni, valamint azoknak a külföldi betegeknek, akik Finnországban akarják kezeltetni magukat.

A kormány 2013. szeptember 12-én nyújtotta be a Parlamentnek a Határon Átnyúló Ellátásra vonatkozó Törvényjavaslatot. Amennyiben a Parlament a javaslatot elfogadja, a törvény várhatóan 2014. január 1-től lép hatályba. (AZS)

Forrás:
Patients to get the right to seek medical treatment in other EU countries and to be reimbursed for the costs. Ministry of Social Affairs and Health Finland, 2013.09.12.
http://www.stm.fi/en/pressreleases/pressrelease/-/view/1863388#en

(letöltés: 2013.10.08.)

Megjelenés dátuma: 2013-10-08 14:56:31