HealthOnline cikkek

Ország: Egyesült Királyság

Témakör: Rehabilitáció és hosszú távú ellátás

A krónikus betegségek ellátásának javítása Angliában

A King's Fund kutatóintézet közzétett egy tanulmányt a krónikus betegségben szenvedő emberek betegközpontú ellátásának javításáról.

A King&'s Fund októberi tanulmánya ismerteti az "ellátás háza" (house of care) nevű koordinált szolgáltatási modellt, amely proaktív, holisztikus és betegközpontú ellátás nyújtását tűzi ki célul a krónikus betegségek számára. A dokumentum magában foglalja a különböző ellátó helyek tapasztalatait Angliában miközben ilyen célok megvalósításán munkálkodtak, és ajánlásokat tesz, hogy a legfőbb szereplők hogyan működhetnek együtt a krónikus betegségek ellátásának javításában.

Az ismertetett modell két lényeges pontban tér el más modellektől. Egyrészt magában foglalja a krónikus betegségben szenvedő összes embert (nemcsak az egyetlen betegségben szenvedőket vagy a magas kockázati csoportban levőket), másrészt aktív szerepet szán a betegeknek az együttműködésen alapuló személyre szabott ellátás-tervezéssel.

Az "ellátás háza" metafora az ellátás javításához szükséges egész rendszert felölelő szemléletet illusztrálja és kiemeli az összes alkotórész egymásrautaltságát. Az ellátás tervezése a ház középpontjában helyezkedik el, a baloldali fal az ellátásba bevont és informált beteget képviseli, a jobboldali fal az egészségügyi szakembereket képviseli, akik elkötelezettek a partneri együttműködésben, a tető a szervezeti rendszereket és folyamatokat szimbolizálja, a ház alapja pedig a helyi szolgáltatás-vásárló tervet. A modell fő elemei:
- A krónikus betegségben szenvedő emberek aktív szerepet játszanak saját ellátásuk és támogatási szükségleteik meghatározásában személyre szabott ellátás-tervezéssel
- Együttműködő kapcsolat a betegek és a szakemberek között, megosztott döntéshozás, az öngondoskodás támogatása
- Az egészségügyi egyenlőtlenségek leküzdése központi cél, mivel az alacsonyabb társadalmi-gazdasági csoportok nagyobb valószínűséggel szenvednek krónikus betegségben
- Minden beteg egyéni, holisztikus ellátás-tervezési folyamatban vesz részt egyéni ellátási tervvel, függetlenül a krónikus betegségek számától
- Az egyéni szükségleteket és választásokat összesítik a helyi szolgáltatás-vásárló terv nyújtására
- Az öngondoskodás támogatását a közösség és az önsegítő csoportok végezhetik a hivatalos szolgáltatáskal egyetemben

A krónikus betegségek ellátásáról szóló tanulmánynak két szakpolitikai vonzata van. Az NHS England népegészségügyi intézetnek és az Egészségügyi Minisztériumnak ösztönöznie kell országos és helyi szinten a krónikus betegségben szenvedő emberek ellátás-tervezésének következetes szemléletét. Szükséges még, hogy az NHS England kidolgozzon és teszteljen finanszírozási mechanizmusokat, és ösztönözze a tervezés-támogatási és információ-megosztási technológia fejlesztését.

Az új modell felé való elmozdulást nem tekintik könnyűnek, de a szemlélet már kezd elterjedni Angliában. A "Year of Care Programme" és hasonló kezdeményezések keretében 26 közösség 3000 orvosa kezdte bevezetni az "ellátás háza" modell elemeit. A megközelítés nagy lelkesedésnek örvend, azonban jelentős kihívásokat kell még leküzdeni, mint pl. az egyetlen betegségre összpontosító GP szerződések, rugalmatlan IT rendszerek, a fejlődést mérő mutatók hiánya. (SZL)

Forrás:
Delivering better services for people with long-term conditions. The King's Fund, http://www.kingsfund.org.uk/publications/delivering-better-services-people-long-term-conditions
Supporting people with long-term conditions: what is the house of care? The King's Fund,
http://www.kingsfund.org.uk/blog/2013/10/supporting-people-long-term-conditions-what-house-care (letöltés: 2013.10.10.)

Megjelenés dátuma: 2013-10-11 13:21:39