HealthOnline cikkek

Ország: Franciaország

Témakör: Egészségügyi reformok

A francia kiegészítő biztosítókkal kapcsolatos reformtervek

Marisol Touraine, Franciaország egészségügyi minisztere október 7-én bejelentette, hogy minden lépést megtesz a kiegészítő biztosítók szakmai ágazatok szerinti kijelölésének törvénybe iktatásáért, annak ellenére, hogy júniusban a francia Alkotmánytanács kivette ezt a záradékot a törvénytervezetből

A miniszter asszony szakvéleményt vár az Alkotmánytanácstól a záradék törvénybe iktatását lehetővé tevő megoldásokról, mivel szerinte, az egyes szakterületek dolgozói számára közös kiegészítő biztosítót kijelölő rendelkezés erősítené a kölcsönösségi elvet azzal, hogy kedvezőbb feltételű - alacsonyabb díjú és színvonalasabb szolgáltatások fedezetét tartalmazó - biztosítási szerződéshez vezetne, melynek révén a kisebb cégek dolgozói is minőségi ellátásban részesülhetnének.

Marisol Touraine foglalkozik a nehéz anyagi helyzetben lévő rászorulók kiegészítő biztosításának megkötéséhez nyújtott támogatás (Acs) kérdésével is, mivel az utóbbi időben túl nagy eltérések jelentkeztek a különböző biztosítók szerződési feltételei között. Az Egészségügyi Minisztérium illetékesei tender kihirdetését tervezik a színvonalas ellátást célul kitűző szerződésekre. Így az Acs-re jogosultaknak lehetőségük nyílik a tenderen jól szereplő biztosítók közötti választásra.

Az intézkedés a harmadik fél által a betegkonzultációkért történő fizetés előmozdítását is szolgálja. A harmadik fél általi fizetés bevezetését 2017-re tervezik az ország egészségügyi ellátásában, de 2014-ben már sor kerül kísérleti alkalmazására az Acs-re jogosultak körében.

A francia egészségügyi miniszter bejelentette, hogy tervei között szerepel a kiegészítő biztosítók "szolidaritáson és felelősségvállaláson alapuló" szerződéseinek áttekintése is. Ezek a szerződések, melyek eredeti célja a lakosság alapfedezetének biztosítása és egyben az egészségügyi kiadások mérséklése volt, nem nyújthatnak fedezetet - csak bizonyos összegig - az orvosok által alkalmazott honorárium-túllépésekre.

Franciaországban előreláthatólag 2014 tavaszán születik rendelet a "szolidaritáson és felelősségvállaláson alapuló" szerződéstípus új módozatainak kialakítására. (ZLL)

Forrás :
Thomazeau,A-M. : Ani : Marisol Touraine ne renonce pas aux clauses de désignation. Viva Presse,2013.10.07.
http://www.viva.presse.fr/ani-marisol-touraine-ne-renonce-pas-aux-clauses-de-designation-168212
(Letöltés dátuma : 2013.10.10.)Megjelenés dátuma: 2013-10-14 13:33:51