HealthOnline cikkek

Ország: Szlovákia

Témakör: Forrásallokáció

Szlovákia a DRG-rendszer előkészítésén dolgozik

A kórházak diagnóziscsoportokon alapuló finanszírozási rendszerének (DRG) előkészítéséhez Szlovákia Egészségügyi Minisztériuma augusztusban kulcsfontosságú dokumentumot - egy több mint 20 ezer egészségügyi eljárásból álló jegyzéket - tett közzé.

Az egészségügyi eljárások listáját, mely a Betegségek Nemzetközi Osztályozásán alapul, Szlovákia Egészségügyi Felügyeleti Hivatalának DRG Osztályozással foglalkozó Központja -tárcaközi egyeztetéseket figyelembe véve - állította össze.

A német DRG-rendszerből kiinduló és ezt Szlovákia helyi sajátosságaihoz igazító új rendszer a kiadott jegyzékben szereplő egészségügyi szolgáltatások és költségeik szerinti visszatérítést fogja alkalmazni, de a kiadott lista felülvizsgálata még folyamatban van.

Jelenleg az egészségügyi intézmények finanszírozása egyelőre még a "teljesített hospitalizáció" alapján történik, és nem tükrözi a kezelések által igényelt orvosi tevékenységet és anyagi ráfordításokat, így nagy eltérésekhez vezet az azonos egészségi problémák különböző helyszíneken történő kezelésének finanszírozásában.

Szlovákia a DRG-rendszer bevezetésére tett lépésekkel a kórházak hatékonyságát kívánja növelni, és átláthatóbbá kívánja tenni az egészségbiztosítás által nyújtott anyagi erőforrások elosztását, de a rendszer elindítása előreláthatólag még hosszú időt vesz igénybe.

A DRG alkalmazása, melynek elindítását eredetileg 2011. július 6-ára tűzték ki, már több éves késésben van az eredeti tervekhez képest. 2011 decemberében az új rendszer elindítása révén lehetővé váló adatgyűjtést 2013 elejére, a rendszeren alapuló finanszírozást pedig 2014 januárjára tartották megvalósíthatónak. Ezzel szemben a rendszer működésbe lépését jelenleg 2016-ban látják reálisnak, mivel előkészítéséhez még számos kísérleti vizsgálatot, költségkalkulációt és elemzést kell elvégezni.

A kórházak előnyösnek tartják az új rendszert, mivel a DRG konkrétan szabályozza a kórházi szolgáltatásokra nyújtott visszatérítést, így objektív eszközként lesz alkalmazható a kórházi osztályok irányítására és teljesítményük összehasonlítására.

A kórházak és a biztosítók egyöntetű véleménye, hogy a DRG növelni fogja az egészségügyi ellátás finanszírozásának hatékonyságát és átláthatóságát, így a rendszer megfelelő előkészítés utáni mielőbbi bevezetését általános támogatás kíséri. (ZLL)

Forrás:
Liptáková,J.:Slovakia is implementing DRG. The Slovak Spectator, 2013.10.07.
http://spectator.sme.sk/articles/view/51583/24/slovakia_is_implementing_drg.html
(Letöltés dátuma: 2013.10.18.)

Megjelenés dátuma: 2013-10-18 11:58:48