HealthOnline cikkek

Ország: Németország

Témakör: Minőségügy

DIN EN 15224:2012 - egységes, ágazatspecifikus szabvány egészségügyi szolgáltatók részére

Az egészségügyi intézmények részére a DIN EN 15224:2012-es szabvánnyal első ízben áll egy olyan európai szinten egységes, ágazatspecifikus minőségmenedzsment standard rendelkezésre, amely a klinikai folyamat- és kockázatmenedzsmentet helyezi a fókuszba.

Németországban az egészségügyi szolgáltatást nyújtók körében az ISO 9001 a legelterjedtebb szabvány az alkalmazott minőségbiztosítási módszerek terén (TÜV SÜD 2011), bár számos más szabvány is elterjedt (DQM, EFQM, KTQ, QEP, EPA), ami azonban nem kedvez az átláthatóságnak és az összehasonlíthatóságnak. Jelenleg például a német rehabilitációs klinikák körében is közel 30 különböző elismert tanúsítási modell létezik. Az egészségügyben elterjedt szabványok zöme az ISO 9001-en alapszik, ami azonban mégis egy ipari szabvány és ezért csak fenntartásokkal alkalmazható a betegellátás terén.

A Német Szabványügyi Intézet által 2012 végén közzétett DIN EN 15224:2012-es szabvány az első olyan egységes, európai ágazatspecifikus szabvány egészségügyi szolgáltatók részére, amely a kórházak, ápolási és rehabilitációs intézetek, orvosi praxisok és nem orvosi szolgáltatást nyújtók körében egyaránt alkalmazható. Várhatóan 2013 negyedik negyedévétől az akkreditációs eljárások meg is kezdődnek, amit a Német Akkreditációs Társaság (Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH) végez majd.

A nemzetközi betegturizmus folyamatos növekedését szem előtt tartva alapvetően hasznos az egészségügy globalizációjának figyelembe vétele. Az új standard emellett folyamatorientált és rugalmas, szükség esetén speciális modulokkal egészíthető ki, mint például a munkavédelem, IT-standardok, higiénia.

Az új szabvány a minőségbiztosítási rendszer kialakítása során elődjéhez képest - CEN/TS 15224 - már nem mint EN ISO 9001 értelmező kalauz szolgál, hanem önálló standardként jelenik meg egészségügyi szolgáltatást nyújtók részére, amelyben megtörtént az összes fejezet tartalmi átdolgozása és aktualizálása, beleértve a függelékeket és a hivatkozásokat is. Fő célkitűzés egy olyan önálló, akkreditációs célokra alkalmas szabvány kidolgozása volt, amely már az EN ISO 9001:2008 szerinti változtatásokat tartalmazza. A szabvány 3-8 fejezeteiben megtörtént az EN ISO 9001:2008 szerinti szövegrészekbe az egészségügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos kiegészítések kék, dőltbetűs formában történő integrálása, új mellékletként megjelent például az "ISO 9001:2008 és az EN 15224 közötti összefüggések"című melléklet is.

A DIN EN ISO 15224:2012 bár az ISO 9001 minőségirányítási rendszer által megfogalmazott alapvető követelményeken alapul, azonban annak szervezettel és minőségmenedzsmenttel kapcsolatos általános követelményeit átültette az ágazat speciális követelményeit figyelembe véve az egészségügy nyelvezetére. Ennek megfelelően többé már például nem ügyfelekről, hanem betegekről van szó a szövegben.


A DIN EN 15224:2012-es szabvány a következő 11 minőségi ismérv fontosságát hangsúlyozza:

1. Megfelelő és helyes ellátás biztosítása
2. Rendelkezésre állás
3. Az ellátás folyamatosságának biztosítása
4. Eredményesség
5. Hatékonyság
6. Méltányosság
7. Bizonyítékokon alapuló és tudásalapú ellátás
8. Betegközpontú ellátás, figyelembe véve a beteg fizikai és szellemi integritását
9. A betegek bevonása az ellátásba
10. Betegbiztonság
11. Időben történő hozzáférés biztosítása


A 11 minőségi jellemző definíciója mellett jelentős változtatás az ISO 9001-hez képest a kockázatmenedzsment kihangsúlyozása és konkrét előírások megfogalmazása a betegbiztonság területén. Követelmény a klinikai kockázatok elemzése, melynek módszereit a minőségmenedzsment kézikönyvben részletesen ki kell fejteni. A kockázatértékeléseket, az incidensekkel, nemkívánatos eseményekkel és balesetveszélyes helyzetekkel kapcsolatos információkat a megelőzésükre tett intézkedésekkel együtt a menedzsment értékelésébe be kell venni. Balesetveszélyes helyzetként például rögzíteni kell egy helytelenül kiadott gyógyszer időben történő észlelését és annak korrigálását. Célkitűzés továbbá a betegellátást kísérő folyamatokból eredő kockázatok körültekintőbb kezelése, amely adódhat például egy beszállító megválasztásából, aki szennyezett infúziós oldatokat szállít.

Az új szabvány lehetőséget ad az egészségügy területén a tanúsítási eljárás egységesítésére és átláthatóbbá tételére, ám a reakcióktól függően elképzelhető, hogy ez is csak egy szabvány lesz a sok közül. (VN)

Forrás:

Deutsches Institut für Normung : Dienstleistungen in der Gesundheitsversorgung - Qualitätsmanagementsysteme - Anforderungen nach EN ISO 9001:2008; Deutsche Fassung EN 15224:2012
Deutsche Gesellschaft für Qualität: http://www.dgq.de/themen/normen/din-en-15224/
TÜV SÜD: Qualitätsmanagement in ärztlichen Großpraxen und medizinischen Einrichtungen, 2011

Megjelenés dátuma: 2013-10-18 14:03:15