HealthOnline cikkek

Ország: EU

Témakör: EU egészségügy

A Bizottság jelentése a dohányfüst-mentes környezetre vonatkozó Tanácsi Ajánlás (2009/C 296/02) végrehajtásáról

Az Európai Bizottság értékelése szerint jelentős haladás figyelhető meg a dohányfüst-mentes környezetről szóló Ajánlás nemzeti jogba való átültetése terén. Az oktatási és egészségügyi intézményekben, ill. a tömegközlekedésben a legszigorúbbak a szabályozások, a legtöbb mentesség a vendéglátó szektorban érvényesül.

Az Európai Unió Tanácsa 2009. november 30-án Ajánlást fogadott el a dohányfüst-mentes környezetről (2009/C 296/02) azzal a céllal, hogy segítsen a Tagállamoknak a WHO 2003-ban elfogadott és 2005-ben hatályba lépett Dohányzás-ellenőrzési Keretegyezménye(FCTC) által lefektetett kötelezettségeik teljesítésében. Az Ajánlás felhívja a Tagállamokat arra, hogy hatásos intézkedésekkel gondoskodjanak a lakosság dohányfüsttől való kitettségének megóvásáról a zárt légterű munkahelyeken, a zárt légterű nyilvános helyeken, a tömegközlekedésben, valamint egyéb nyilvános helyeken. A gyermekek és serdülőkorúak védelmére speciális intézkedéseket kell hozniuk. Az Ajánlás felhívja a tagállamokat kiegészítő dohányzás-ellenőrzési politikák elfogadására, különösen a dohányzásról való leszokás és a nikotinfüggőség kezelése terén, valamint több szektoron átívelő politikák elfogadására. Az Ajánlás végrehajtásának megkönnyítése céljából felhívja a tagállamokat országos fókuszpontok kialakítására, az információ és a legjobb gyakorlat cseréje céljából. A dohányfüst-mentes környezet kialakításának célja elsődlegesen a passzív dohányzástól való védelem, de a politikai döntéshozók azt is remélik, hogy ezek a szabályozások a dohányosokat is leszokásra ösztönözhetik.
A tagállamoknak a dohányfüst-mentes környezetre vonatkozó intézkedéseket 2012 novemberéig kellett végrehajtaniuk. Az Ajánlás azonban nem kötelező erejű, ezért elsősorban a tagországok politikai elkötelezettségét tükrözi polgáraik passzív dohányzástól való védelme iránt, valamint elősegíti a legjobb politikák feltérképezését.

Az Ajánlás megvalósításáról a Bizottság 2013. március 14-én adott ki jelentést. A jelentés elkészítéséhez a Bizottság felhasználta két kérdőív eredményeit, amelyet a tagállamok és néhány EU-n kívüli ország (Horvátország/2013. július 1-től már EU-tag/, valamint Törökország, Szerbia, Macedónia, Izland és Norvégia) polgárai 2012 folyamán töltöttek ki, továbbá a 2012-es dohányzással kapcsolatos attitűdöket vizsgáló Speciális Eurobarométer eredményeit, és a tagországok által kijelölt országos fókuszpontokkal is konzultált.

A jelentés elemzi a tagállamok által elért eredményeket a dohányfüst-mentes környezetre vonatkozó törvényhozás, a törvények végrehajtása és kikényszerítése, a gyermekek és serdülőkorúak védelmére vonatkozó kiegészítő intézkedések, a dohányzásról való leszokás és a több ágazatra kiterjedő megközelítésre vonatkozóan. A Bizottság elemzése az egyes országokban 2013. januárban hatályban lévő jogszabályokon alapul. A jelentés ezenkívül tájékoztatást ad a dohányzásellenes intézkedések egészségi állapotra gyakorolt, valamint társadalmi és gazdasági hatásait illetően is.

A Bizottság értékelése alapján összességében véve jelentős haladás figyelhető meg a dohányfüst-mentes környezetről szóló Ajánlás nemzeti jogba való átültetése terén. Minden tagállam elfogadott intézkedéseket a passzív dohányzás elleni védelem céljából, néhány tagország már az Ajánlást megelőzően (a WHO 2003-ban elfogadott Dohányzás-ellenőrzési Keretegyezményét követően) hozott ilyen jellegű intézkedéseket. Az egyes országok intézkedései között azonban jelentős eltérések tapasztalhatók.

A tagországok közül 17 rendelkezik kiterjedt, átfogó dohányzásmentes törvénnyel. A dohányfüst-mentes törvények a tagországok közül Írországban, az Egyesült Királyságban, Görögországban, Bulgáriában, Máltán, Spanyolországban és Magyarországon a legszigorúbbak. Ezekben az országokban a zárt légterű nyilvános helyeken, a tömegközlekedési eszközökön és a munkahelyeken a dohányzás teljes tilalma érvényesül, és csak nagyon korlátozott mentességeket engedélyeznek. Hasonlóan szigorú szabályozás érvényesül az EU-n kívüli országok közül Macedóniában és Törökországban.

A dohányfüst-mentes törvények az oktatási és egészségügyi intézményekben, valamint a tömegközlekedésben a legszigorúbbak, a legtöbb mentesség a vendéglátó szektorban érvényesül. Több országban nehézségbe ütközik a törvények kikényszerítése, amelynek okaiként a forráshiány, a törvények komplexitása (számos mentesség alkalmazása), valamint a régiónként eltérő szabályozás említhetők.

A nyilvános helyeken a dohányfüstnek való kitettség rátája 2009 és 2012 között csökkent az EU-ban, a vendéglátóhelyeken például 46 százalékról 28 százalékra. Ugyanakkor az egyes országok között jelentős különbségek mutatkoznak a polgárok passzív dohányzásnak való kitettsége terén: legalacsonyabb Svédországban 3 százalék, legmagasabb Görögországban 71 százalék. Belgiumban, Spanyolországban és Lengyelországban a széleskörű dohányzás-ellenes törvény elfogadása rövid időn belül jelentős csökkenéshez vezetett a dohányfüstnek való kitettségben.

Kevés tagállam hozott intézkedéseket az otthonokban, ill. autókban való dohányzásra vonatkozóan. Ciprus az egyetlen tagállam, amely megtiltotta az autóban való dohányzást 16 év alatti gyermek jelenlétében. Az ír Egészségügyi Minisztérium nemrégiben javaslatot tett egy, a ciprusihoz hasonló törvény bevezetésére, emellett Norvégiában és Izlandon is vannak hasonló kezdeményezések.

A tagállamok beszámolói megerősítik, hogy a dohányfüst-mentes környezetre vonatkozó törvények lakosság általi támogatottsága a törvény bevezetését követően növekedett, és a dohányzásmentes politikák nagy támogatottságot élveznek.

A dohányfüst-mentes törvények egészségre gyakorolt hatásaira irányuló kutatások azt mutatják, hogy a pozitív hatások a törvény végrehajtását követően nagyon gyorsan jelentkeznek. Ilyen pozitív fejlemények például a szívinfarktus új esetei számának csökkenése, valamint a légzőszervi megbetegedések javulása. A dohányzás tilalma az éttermekben, illetve a vendéglátó egységekben csak korlátozott (semleges, esetleg pozitív) gazdasági hatást fejt ki. A pozitív hatások magukban foglalják az ott dolgozók egészségi állapotában, légzőszervi egészségében bekövetkező fejlődést.

Számos tagállamban folyamatosan monitorozzák és értékelik a törvények végrehajtását. A tagországok, valamint a Bizottság közötti információcsere hasznosnak tekinthető. További folyamatos monitorozásra és erőfeszítésekre van szükség a dohányfüst-mentes környezet előmozdítása érdekében.

A Bizottság által készített jelentésről szóló hosszabb magyar nyelvű áttekintés a csatolt fájlban olvasható.(AZS)

Forrás:
Report on the implementation of the Council Recommendation of 30 November 2009 on Smoke-free Environments (2009/C 296/02). European Commission, Staff Working Document. 2013.03. 14. http://ec.europa.eu/health/tobacco/docs/smoke-free_implementation_report_en.pdf

Smoke-free environments. http://ec.europa.eu/health/tobacco/smoke-free_environments/index_en.htm

(letöltés: 2013.10.31.)

Megjelenés dátuma: 2013-10-31 11:35:15