HealthOnline cikkek

Ország: EU

Témakör: EU egészségügy

Hatályba lépett a határon átívelő egészségügyi ellátásra vonatkozó (2011/24/EU) Irányelv

A 2013. október 25-én hatályba lépett 2011/24/EU Irányelv értelmében az uniós polgárok az adott egészségügyi kezelést az EU bármelyik tagországában igénybe vehetik, és bizonyos feltételek mellett térítésben is részesülhetnek.

2013. október 25-én lépett hatályba a Határon Átívelő Ellátásra vonatkozó Irányelv (2011/24/EU). A Direktíva elfogadására az Európai Parlament és a Tanács hosszas jogalkotási eljárását követően, 2011. március 9-én került sor.

Az Irányelv három fő célkitűzése a következő: 1) a betegek azon jogosultságának előmozdítása, hogy kezelést vehessenek igénybe egy másik tagállamban, és ezért térítésben részesüljenek; 2) a határon átnyúló ellátás minőségének és biztonságának fejlesztése; 3) az egészségügyi rendszerek közötti, formális együttműködés kialakítása.

Az Irányelv értelmében az európai állampolgárok lakóhelyüktől függetlenül az adott egészségügyi kezelést az EU bármelyik tagországában igénybe vehetik, és a másik tagállamban igénybe vett kezelés esetében is kaphatnak támogatást.

Az uniós polgárok a korábbi szabályozások értelmében is igényelhettek támogatást abban az esetben, ha valamely másik tagországban való tartózkodásuk időtartama alatt történt baleset vagy betegség miatt szükségük volt orvosi kezelésre. Amennyiben azonban kifejezetten orvosi ellátás igénybevétele céljából utaztak egy másik tagországba, a betegeknek előzetes engedélyt kellett kérniük saját államuk illetékes hatóságától, és csak abban az esetben voltak jogosultak a támogatásra, ha saját országukban az orvosilag indokolt határidőn belül nem tudták biztosítani az adott kezelést.

Az új Irányelv három fontos változást vezet be a betegjogokra vonatkozóan:

1. Az uniós polgárok jogosultak arra, hogy bárhol az EU-ban igénybe vegyenek orvosi kezelést állami vagy magán egészségügyi szolgáltatóktól, és a kezelésre vonatkozóan támogatásban részesüljenek. Ugyanakkor a tagállamok egészségbiztosító társaságai csak azokat az egészségügyi szolgáltatásokat kötelesek téríteni, amelyeket saját területükön is biztosítanak, és csak addig a mértékig kötelesek téríteni az ellátások díját, amilyen mértékben saját területükön térítik. A tagországok felelősségébe tartozik a külföldön igénybe vett kezelések támogatására vonatkozó szabályrendszer saját területükön való kialakítása.

2. A korábban általános gyakorlatként alkalmazott előzetes engedélyezést ezentúl csak kivételes esetekben kell alkalmazni, az ország egészségügyi rendszere finanszírozhatóságának védelme érdekében. Az előzetes engedélyezés megtagadható a következő esetekben: a) ha az ellátást az orvosilag indokolt határidőn belül a saját országban is biztosítani tudják, b) ha az ellátás veszélyt jelent a betegre vagy az ország lakosságára, c) ha a beteg által választott külföldi egészségügyi szolgáltató tevékenysége aggodalomra ad okot az ellátás minőség és/vagy biztonsága tekintetében.

3. Az uniós polgároknak joguk van arra, hogy tájékozott döntést hozzanak a kezelési lehetőségekről. Jogosultak arra, hogy minden releváns információt megszerezzenek az országos kapcsolattartó pontoktól, amelyek létrehozása szintén szerepel a Direktívában. Emellett közvetlenül az egészségügyi szolgáltatóktól is szerezhetnek információt a betegek.

A minőségi és biztonsági standardok átláthatóbbá tétele céljából az Irányelv kölcsönös segítséget és együttműködést irányoz elő a tagállamok között, különösen az e-egészségügyi alkalmazások, valamint az egészségügyi technológia értékelés révén. Megkönnyíti a gyógyszerfelírások elismerését és elfogadását a tagállamok között. Az Irányelv emellett hozzájárul az Európai Referencia Hálózatok fejlesztéséhez, ösztönzi az ismeretek megosztását és bővítését, valamint maximalizálja az erőforrások hatékony felhasználását a magasan specializált ellátásban, pl. a ritka megbetegedések diagnózisa és kezelése terén. Emellett az új Irányelv elősegíti a betegszervezetek hatékonyabb fellépését is az ellátás minőségének és biztonságának fejlesztése érdekében.(AZS)

Forrás:
The cross-border healthcare directive enters into force. Health-EU Newsletter-117. http://ec.europa.eu/health/newsletter/117/focus_newsletter_en.htm

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/24/EU irányelve (2011. március 9.) a határon átnyúló egészségügyi ellátásra vonatkozó betegjogok érvényesítéséről. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32011L0024:HU:NOT

(letöltés: 2013.10.31.)

Megjelenés dátuma: 2013-10-31 14:45:35