HealthOnline cikkek

Ország: WHO

Témakör: Egészségügyi Világszervezet (WHO)

WHO: az egészségügyi egyenlőtlenségek rosszabbra fordulása Európában

A WHO jelentése szerint bár összességében javulás tapasztalható Európa egészségében, az egészségben fennálló egyenlőtlenségek romlanak.

A WHO Európai Régió 53 országát lefedő jelentés szerint a globális pénzügyi válság kedvezőtlenül érintette a régiót, a vártnál mélyebb és hosszabb kihatása volt, és rávilágított az országokon belül és az országok között fennálló erőteljes szociális és gazdasági egyenlőtlenségekre.

Bár a szociális és gazdasági körülmények javultak valamennyi országban, a különbségek mégis megmaradtak és az egészség helyzete is romlott, főleg a régió keleti részében. Még a gazdagabb országokban is növekedtek az egyenlőtlenségek az emberek életkörülményeiben, valamint csökkent a társadalmi mobilitás és kohézió. A változások eredményeként az egészségügyi egyenlőtlenségek nem csökkentek, ellenben sok országban még növekedtek is.

A jelentés egyetemes, magas minőségű és megfizethető oktatást és gyermekgondozást ajánl az iskoláskor előtti gyermekek részére. A korai oktatás a jó egészségnek és a fejlődés alakulásának fontos meghatározója, főleg a hátrányos helyzetű gyermekek esetén.

A jelentés kiemelte még a kelet-európai gyermekek szegénységre vonatkozó kedvezőtlen előtörténetét, ami nem változott a jelenlegi válság előtti 10-15 éves gazdasági fejlődés ellenére sem. A nyugat-európai gyermekek szegénységi rátái nagyobb szórást mutattak 2009-ben - Olaszországban a gyermekek 24%-a élt szegénységben, míg Izlandon csak 10%-a.

A WHO tanulmány figyelmeztet a magas munkanélküliség következményeire is és kijelenti, hogy a munkanélküliségből vagy az alacsony fizetéssel járó munkából adódó depriváltság fizikai és mentális betegséghez vezethet. A jelentés kiemeli a 15-24 éves emberek nagy arányú munkanélküliségét a lakossághoz képest. Pl. Bosznia-Hercegovinában ezen korcsoport 60%-a volt munkanélküli vagy az oktatásból kiesett, míg a teljes lakosságban ez az arány 25% volt. A helyzet hasonló az egész európai régióban.

A jelentés készítői szerint a munkanélküliség - főleg a fiatalok körében - robbanásra kész népegészségügyi időzített bombaként jelentkezik. Bármelyik kormányzatnak, amely szívén viseli a lakosság egészségét, tekintetbe kell venni politikájának hatását az emberek életére és a fennálló egyenlőtlenségre. Az egészség terén mutatkozó egyenlőtlenség szociálisan igazságtalan, szükségtelen, elkerülhető és sérti az egészséghez való jogot. (SZL)

Forrás:
Anne Gulland: Health inequalities are worsening across Europe, says WHO. BMJ, http://www.bmj.com/content/347/bmj.f6594

Jelentés:
Review of social determinants and the health divide in the WHO European Region. Final report. WHO, http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0006/215196/Review-of-social-determinants-and-the-health-divide-in-the-WHO-European-Region-final-report-Eng.pdf (letöltés: 2013.11.05.)

Megjelenés dátuma: 2013-11-06 09:46:44