HealthOnline cikkek

Ország: EU

Témakör: e-egészségügy

EU: Iránymutatások a Betegösszefoglaló minimális adatállományára vonatkozóan

2013. november 19-én az e-Egészségügyi Hálózat nem kötelező erejű iránymutatásokat fogadott el arra vonatkozóan, hogy az EU-tagországoknak a betegek mely adminisztratív és klinikai adatait szükséges, illetve ajánlatos egymással megosztaniuk, az ellátás folytonosságának, biztonságának és minőségének garantálása érdekében.

2013. november 19-én, az e-Egészségügyi Hálózat (eHealth Network) brüsszeli találkozóján iránymutatásokat fogadtak el a betegek alapvető egészségügyi információinak országhatárokat átívelő megosztására vonatkozóan. Az iránymutatásokat az e-Egészségügyi Hálózat fejlesztette ki, és a későbbiekben tovább bővíthetők. A Hálózatban mind a 28 tagállam képviselteti magát. Az elnöki feladatokat Ausztria látja el, az Európai Bizottsággal társelnökségben. Az iránymutatások felülvizsgálatának és frissítésének koordinálása az Európai Bizottság feladata.

Az iránymutatások célja, hogy megerősítsék az ellátás folytonosságát, biztonságát és minőségét, a Határon Átívelő Ellátásról szóló Irányelvben (2011/24/EU) foglaltaknak megfelelően. Az iránymutatások elsősorban a nem tervezett/sürgősségi, illetve a tervezett ellátás határon átnyúló kontextusára fókuszálnak. Ugyanakkor a betegek alapvető adminisztratív és klinikai adatait tartalmazó, ún. Betegösszefoglaló kiindulási pontként is szolgálhat azon tagállamok számára, amelyek még nem fejlesztettek ki hasonló jellegű, országos szintű betegösszefoglalót. Az iránymutatások nem kötelező erejűek, csak ajánlásokként funkcionálnak. Az egyes tagországok hajlandóságán múlik, hogy követik-e az iránymutatásokat, és biztosítják-e, hogy az országos Betegösszefoglaló határon átívelő és országos alkalmazásra egyaránt alkalmazható legyen.

Az iránymutatás definíciója értelmében a Betegösszefoglaló a lényeges és érthető egészségügyi információk azonosítható adatállománya, amely az ellátás pontján hozzáférhető a biztonságos betegellátás érdekében a nem tervezett (valamint a tervezett) ellátás esetén. Más megfogalmazásban: az a minimális információállomány, ami az egészségügyi ellátás folytonosságának és koordinációjának biztosításához szükséges. A Betegösszefoglaló alap és kibővített adatállományból áll.
a) Az alap adatállomány azon lényeges egészségügyi információkat tartalmazza, amelyek megküldésére klinikai szempontból szükség van a beteg biztonságos ellátása érdekében (a nem tervezett ellátásra fókuszálva). Az alap adatállományban szereplő információkat hozzáférhetővé kell tenni.
b) A kibővített adatállomány azon egészségügyi információk minimális mennyiségét tartalmazza, amelyeknek a tagállamok közötti megosztása klinikai szempontból ajánlott. Ezeket az információkat meg kell adni, amennyiben lehetséges.

A Betegösszefoglaló a következő adminisztratív tartalmazza:

1. Azonosítás: országos egészségügyi betegazonosító (alap)
2. Személyes információk: a beteg teljes neve, születési dátuma, neme (alap)
3. Kapcsolattartási információk:
a. a beteg címe, telefonszáma, email címe (kibővített),
b. a beteg kezelőorvosának (egészségügyi szolgáltató vagy egészségügyi szakember) elérhetősége (neve, telefonszáma, email címe) (alap),
c. kapcsolattartó személy/törvényes képviselő elérhetősége (kibővített)
4. Biztosítási információk: biztosítási szám (kibővített)
5. Származási ország (alap)
6. Betegösszefoglaló: létrehozásának, valamint utolsó frissítésének dátuma
7. A Betegösszefoglaló jellege: három fajta módszertani megközelítést különböztetnek meg a létrehozására:
a. az egészségügyi szakember közvetlen beavatkozásával,
b. automatikusan generált,
c. a kettő kombinációjával.
8. Szerző szervezet: legalább egy szervezet (egészségügyi szolgáltató), vagy annak hiányában legalább egy egészségügyi szakember megemlítése.

A Betegösszefoglalóban az alábbi klinikai adatokat szükséges vagy ajánlott feltüntetni:

1. Figyelmeztetések:
a. allergia leírása, azonosító kódja (alap), az allergia kialakulásának dátuma (kibővített), a reakciót okozó anyag leírása és azonosító kódja (alap),
b. egyéb egészségügyi figyelmeztető információk (allergián kívül): az egészségügyi figyelmeztetés leírása és azonosító kódja (alap)
2. Kórtörténet
a. védőoltások leírása, márkaneve, azonosító kódja, dátuma (kibővített)
b. megoldott, lezárt vagy inaktív problémák: probléma leírása, azonosító kódja, a probléma kialakulásának és befejeződésének időpontja, a megoldás körülményei (kibővített)
c. sebészeti eljárások az elmúlt 6 hónapot megelőző időszakban: az eljárás leírása, azonosító kódja, dátuma (alap)
3. Egészségügyi problémák:
a. a jelenlegi problémák/diagnózisok listája: a probléma/diagnózis leírása, azonosító kódja, kialakulásának dátuma (alap)
b. orvostechnikai eszközök és implantátumok leírása, azonosító kódja, implantáció dátuma (alap)
c. sebészeti eljárások az elmúlt 6 hónapban: az eljárás leírása, azonosító kódja, dátuma (alap)
d. kezelési ajánlások leírása, azonosító kódja (alap)
e. autonómia/rokkantság leírása, a rokkantság azonosító kódja (alap)
4. Gyógyszerezésre vonatkozó információk: a jelenleg alkalmazott gyógyszerek listája: aktív hatóanyag (vagy márkanév, amennyiben biológiai gyógyszerről van szó), az aktív hatóanyag azonosító kódja, erőssége, a gyógyszerészeti adagolás formája, bevételenkénti egysége, a bevételek gyakorisága, a kezelés időtartama, a gyógyszerezés kezdete (alap)
5. Szociális információk: életmódbeli tényezőkre (pl. dohányzás, alkoholfogyasztás, táplálkozás) vonatkozó megfigyelések és azok időtartama (kibővített)
6. Terhességre vonatkozó információk: a szülés várható időtartama (kibővített)
7. Fizikai leletek: életjelekre vonatkozó információk: vérnyomás (szisztolikus és diasztolikus érték), vérnyomás mérés dátuma (kibővített)
8. Diagnosztikai vizsgálatok: vércsoportvizsgálat eredménye és dátuma (kibővített)
(AZS)

Forrás:
Member States take major step in eHealth cooperation to improve care for patients across EU borders. http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/dyna/enews/enews.cfm?al_id=1431

Guidelines on minimum/nonexhaustive Patient Summary dataset for electronic exchange in accordance with the Cross-border Directive 2011/24/EU. http://ec.europa.eu/health/ehealth/docs/guidelines_patient_summary_en.pdf

(letöltés: 2013.12.04.)

Megjelenés dátuma: 2013-12-04 11:49:57