HealthOnline cikkek

Ország: Franciaország

Témakör: Forrásallokáció

Szerződéskötés a honorárium- túllépések mérséklésére - Franciaország

Franciaországban december 1-jén létrejött az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést a honorárium-túllépések mérséklése révén segítő szerződés, melynek előkészítésére a kötelező egészségbiztosítás, az orvos-szakszervezetek és a kiegészítő biztosítók november elején megállapodást írtak alá.

A honorárium-túllépéssel kapcsolatos szerződéskötésre mind ez ideig azért nem került sor, mert nem teljesült az a feltétel, hogy a honorárium-túllépésre jogosult orvosok (24 600 orvos) több mint harmada (7500 orvos) vállalja a szerződéskötés feltételeit. Így már kétszer (júliusban és októberben) lekerült a napirendről a szerződéstervezet, melynek célja az egészségügyi ellátás lakosság számára való hozzáférhetőbbé tétele volt a honorárium-túllépések mérséklése révén. (Az országban a II. szektorba tartozó, különösen nagy szaktekintélyű specialisták számára engedélyezett a kötelező biztosítás által megszabott tarifák különböző mértékű túllépése).

December 1-jén 9500 orvos vállalt kötelezettséget arra, hogy nem emeli árait, és három éven át nem alkalmaz 100 százalékosnál magasabb honorárium-túllépést, ha mentesül járulékai (egészségbiztosítási, nyugdíjjárulék, stb.) egy részének teljesítésétől. E mellett a szerződés feltételei szerint, az orvosoknak tevékenységük 30 százalékára és a segélyezett rászorulóknak nyújtott szolgáltatásokra a társadalombiztosítás előírásait kell alkalmazniuk. (ZLL)

Forrás :
Thomazeau,A-M. : 9500 médecins s'engagent - modérer leurs dépassements d'honoraires. Viva Presse, 2013.12.03.
http://www.viva.presse.fr/9500-medecins-engagent-moderer-leurs-depassements-honoraires-168616
(Letöltés dátuma : 2013.12.04.)


Megjelenés dátuma: 2013-12-04 14:18:38