HealthOnline cikkek

Ország: Franciaország

Témakör: Fekvőbeteg ellátás

A hospitalizált betegek elégedettségét jelző I-SATIS mutató - Franciaország

Franciaországban a hospitalizált betegek elégedettségét jelző I-SATIS mutató eredményeit 2014-ben fogják nyilvánosságra hozni a nagyközönség számára.

2011-ben, az Egészségügyi Szolgáltatások Főigazgatósága (DGOS) előzetes vizsgálatokat kezdeményezett az állami és a magán kórházak belgyógyászati, sebészeti és szülészeti osztályain kezelt betegek kórházi ellátással való elégedettségéről.

A vizsgálat a betegek kórházból való hazabocsátása után körülbelül négy héttel végzett éves telefonos felmérésen alapult, melynek lefolytatásával egy, a vizsgált intézménytől független közvélemény-kutató intézetet bíztak meg. Az eljárás megkönnyítése érdekében, a Hospitalizációval kapcsolatos Információk Technikai Hivatala, minden egészségügyi intézmény számára rendelkezésre bocsátotta az "I-satisfaction" platformot, melyre feltehették adataikat.

2013-ban a felmérésben való részvétel még nem vált kötelezővé, az egészségügyi intézmények az év során még önként csatlakozhattak, és az egyéni eredmények, melyek a platform segítségével a minőségfejlesztést szolgálták, még nem kerültek a nyilvánosság elé.

A tapasztaltak szerint a kérdőíves felmérésre adott válaszok a betegelégedettség mérésére szolgáló indikátorok felállítását országos és intézményi szinten egyaránt lehetővé teszik. A betegelégedettség pontértékei egy, az elégedettséget átfogóan tükröző és hat tematikus értékelés eredményeit jelzik. A tematikus értékelésekhez a következők tartoznak:

- a beteg átfogó ellátása
- a beteg tájékoztatása
- a beteg és az egészségügyi szakemberek közötti kommunikáció
- az egészségügyi szakemberek magatartása
- az elhelyezés kényelme
- az élelmezés színvonala

Az elégedettséget tükröző indikátor lehetővé teszi a beteg számára, hogy részt vállaljon ellátásában és véleményt nyilvánítson az általa tapasztaltakról, egyben az egészségügyi intézményeknek is segítséget nyújt a betegek elvárásainak való jobb megfeleléshez.

A kórházi ellátással való elégedettség mérésének tervezett ütemezése szerint, Franciaországban 2014-től minden belgyógyászati, sebészeti és szülészeti ellátást nyújtó egészségügyi intézmény adatokat fog gyűjteni a betegelégedettség indikátorával kapcsolatban, és a felmérés eredményei 2014 novemberétől a "Scope Santé" site-on fognak rendelkezésre állni a felhasználók tájékoztatására. (ZLL)

Forrás :
Indicateur de la satisfaction des patients hospitalisés (I-SATIS). Ministére des Affaires Sociales et de la Santé, 2013.12.02.
http://www.sante.gouv.fr/indicateur-de-la-satisfaction-des-patients-hospitalises-i-satis,11357.html
(Letöltés dátuma : 2013.12.05.)

Megjelenés dátuma: 2013-12-10 11:22:28