HealthOnline cikkek

Ország: nemzetközi

Témakör: Minőségügy

Hozzáférés, megfizethetőség és biztosítási komplexitás 11 fejlett ország egészségügyében

A Commonwealth Fund felmérése nemzetközi perspektívába helyezi az Egyesült Államok egészségügyét és reformfolyamatait.

A Commonwealth Fund kutatóintézet tanulmánya 11 fejlett országban végzett felmérésről számol be. A felmérés a hozzáférhetőség, a megfizethetőség és a biztosítás komplexitásának kérdését vizsgálta a következő országokban: Egyesült Államok, Ausztrália, Kanada, Franciaország, Németország, Hollandia, Új-Zéland, Norvégia, Svédország, Svájc és az Egyesült Királyság. A teljes lefedettséggel rendelkező országok elérő módon közelítik meg a fedezet kérdését és más szakpolitikákat, amelyek jelentőséggel bírnak a hozzáférés és a megfizethetőség szempontjából. A tanulmány egy globális perspektívát nyújt a helyi amerikai perspektíva kiszélesítésére, miközben a reformok megvalósításán és továbbfejlesztésén munkálkodnak.

A 11 ország közül az Egyesült Államok emelkedik ki, mint az egészségügyre legtöbbet költő ország, az egy főre jutó és a GDP arányos költekezés tekintetében egyaránt. Az ország majdnem 3000 dollárral többet költ egy fő egészségügyére, mint a második helyezett Norvégia (8508 és 5669 dollár). Az Egyesült Államok GDP arányos költekezése szintén közel 6%-kal magasabb, mint az azt követő Hollandiáé (17,7% és 11,9%).

Jelenleg az Egyesült Államok az egészségbiztosítás bővítésének és a piac reformjának folyamatában van, amely az 1965-ös Medicare és Medicaid törvénybe iktatása óta a legátfogóbb reform. A felmérés eredményei szerint az amerikai lakosság a többi országhoz képest nagyobb valószínűséggel mulasztja el az ellátást költség okokból kifolyólag, ütközik nehézségekbe az ellátás kifizetésében még ha rendelkezik is biztosítással, és kerül szembe időigényes biztosítási komplexitással. Kanadában és az Egyesült Államokban az alapellátáshoz való időszerű hozzáférés hiányáról és hosszú várakozásról számoltak be, valamint a kórházi sürgősségi osztályok nagy mértékű igénybevételéről. Leginkább az amerikai lakosok támogatják a főbb reformokat, négyből hárman alapvető változást vagy átalakítást követeltek. Az egészségbiztosítás kibővítésének folyamatában a felmérés benchmarkokkal és ötletekkel szolgálhat az amerikai rendszer nemzetközi perspektívából történő értékelésére. (SZL)

Forrás:
Cathy Schoen et al.: Access, Affordability, and Insurance Complexity Are Often Worse in the United States Compared to 10 Other Countries. The Commonwealth Fund, http://www.commonwealthfund.org/Publications/In-the-Literature/2013/Nov/Access-Affordability-and-Insurance.aspx (letöltés: 2013.12.09.)

Megjelenés dátuma: 2013-12-10 13:28:02