HealthOnline cikkek

Ország: Svédország

Témakör: Minőségügy

Svédország: az egészségügyi ellátás kiváló, de az ellátás koordinációját fejleszteni kell

Az OECD által a svéd egészségügyi ellátás minőségéről szóló áttekintésből az derül ki, hogy Svédország magas színvonalú egészségügyi ellátást és idősellátást biztosít, de az ellátás egyes szintjei között hatékonyabb koordinációra van szükség.

Svédország egészségügyi ellátását és idősellátását a világ egyik legjobbjaként tartják számon. A lakosság elöregedésével párhuzamosan a krónikus betegségek gyakoriságának növekedése, valamint a komplexebb egészségügyi szolgáltatások iránti igény fokozódása ugyanakkor jelentős kihívások elé állítja az egyébként magas színvonalú svéd egészségügyi ellátást - derül ki az OECD Health Care Quality Review of Sweden jelentéséből.

A jelentés szerint Svédországban az idős lakosság aránya magasabb, mint az OECD-országok többségében. A 80 év fölöttiek aránya a svéd lakosságon belül 5,2 százalék, miközben az OECD-országokban átlagosan 4,2 százalék. Svédország a GDP 3,6 százalékát fordítja az idősek ellátására, ami az OECD-átlag (1,7 százalék) több mint kétszerese. Az egy főre jutó gondozók száma Svédországban a legmagasabb, és az ellátást tízből hét beteg esetében a páciens otthonában biztosítják.

A svéd egészségügyi ellátás minősége általában véve jónak mondható. Az olyan krónikus megbetegedések, mint pl. asztma elkerülhető halálozási rátája az OECD-országokban az egyik legalacsonyabb (100 ezer főre 22,2, vö. az OECD-átlag: 45,8). Az alapellátást igénybe vevők 90 százaléka úgy véli, hogy az egészségügyi szakemberek tisztelettel és figyelemmel kezelték. A svéd minőségi regiszterek szintén a legfejlettebbek közé tartoznak az OECD-országok között.

A komplex egészségügyi problémákkal küzdő betegek ellátásának koordinációja terén azonban vannak hiányosságok. Az 1-es típusú diabétesszel küzdő betegek csupán mintegy fele esetében kerül sor rendszeres vérnyomás ellenőrzésre, és az egyes megyék között akár 3-szoros különbségek is vannak ezen a területen. A stroke-kal kórházba szállított betegeknek csupán egyhatoda konzultál orvossal vagy speciális nővérrel a kórházból való hazabocsátást követően, és a megyék között ezen a téren is jelentősek az eltérések.

A 80 év fölöttiek ellenőrizetlen diabétesz miatti kórházi kezelése Svédországban a legmagasabbak között van az OECD-országokban. Szívinfarktust követően az átlagos kórházi tartózkodási idő 5 nap, ami az OECD-országok között az egyik legalacsonyabb, és ez a hatékonyság jele. Ugyanakkor a helyi önkormányzatok gyakran nem rendelkeznek megfelelő felszereltséggel ahhoz, hogy azonnal kezelni tudják a kórházból kiengedett betegeket. Az alapellátó orvosoknak csak mintegy 20 százaléka nyilatkozta, hogy megkapja a szükséges információt ahhoz, hogy a beteget a kórházi elbocsátás követően 48 órán belül kezelni tudja, szemben Németországgal, ahol ez az arány 70 százalékos.

Az ellátás koordinációja a kórházak, az alapellátás és a helyi önkormányzatok között egyre nagyobb kihívást jelent a svéd egészségügyi és szociális rendszer számára. Az OECD szerint a svéd központi kormányzatnak világosan körül kellene határolnia a felelősségi köröket, standardok kidolgozásával, a bizonyíték alap megteremtésével és az ismeretek megosztásával. Például a központi hatóságoknak határozottabb szerepet kellene játszaniuk a szolgáltatások minőségének biztosításában, országos minőségi standardok kialakítása révén. A világos standardokra elsősorban az új, önkormányzatok által kialakítandó, átmeneti ellátást biztosító intézmények megerősítése céljából lenne szükség. Az információs infrastruktúrát a háziorvosok és az idősek ellátását biztosító szolgáltatók minőségi indikátorainak kidolgozásával lehetne fejleszteni. A különböző adatforrások összekapcsolására szintén szükség van.

Az OECD jelentése javasolja továbbá a következőket:
 Annak biztosítása, hogy az alapellátásban és az idősellátásban nemrégiben végrehajtott, a szolgáltató-választásra és a szolgáltatók közötti versenyre irányuló reformok ne fragmentálják a komplex ellátási igényekkel rendelkező betegek ellátását.
 A minőség mérésének és fejlesztésének ösztönzése az idősek ellátása terén, minimális minőségi standardok, elszámoltathatóság, valamint az eredmények monitorozásának garantálásával.
 A váratlan egészségügyi problémákra (pl. csípőtörés, stroke) való reagálás fejlesztése a betegek igényeire való nagyobb fogékonyság, a kórházi elbocsátás utáni jobb rehabilitáció, valamint a másodlagos prevenció megerősítése révén.(AZS)

Forrás:
Sweden has excellent health care but must improve care co-ordination, says OECD. 2013.12.12.
http://www.oecd.org/sweden/sweden-has-excellent-health-care-but-must-improve-care-co-ordination.htm

(letöltés: 2013.12.12.)

Megjelenés dátuma: 2013-12-12 15:49:29