HealthOnline cikkek

Ország: Görögország

Témakör: EU egészségügy

A görög EU-elnökség egészségügyi prioritásai

2014 első félévében Görögország tölti be az EU soros elnöki tisztségét. Az egészségpolitika terén az orvostechnikai eszközök, klinikai kísérletek, gyógyszerfelügyeleti díjak, gyógyszerárazás és -támogatás uniós szabályozását, az e-egészségügy fejlesztését, a válság, illetve a migráció egészségügyi rendszerekre gyakorolt hatásainak vizsgálatát tekinti prioritásnak.

2014. január 1-től 2014. június 30-ig Görögország tölti be az EU Tanácsának soros elnöki tisztségét. A görög elnökség programját a két előző soros elnök, Írország és Litvánia segítségével alakította ki.

A görög elnökség fő célkitűzései az alábbiakban foglalhatók össze:
1. A polgári és társadalmi elkötelezettség növelése az EU-ba olyan politikák és kezdeményezések által, amelyek válaszolnak a polgárok mindennapi problémáira, aggodalmaira és bizonytalanságaira. A görög elnökség a gazdasági fellendülésre, a foglalkoztatásra, a kohézióra, az EU-polgárok mobilitására, valamint a belső és külső biztonságra kíván fókuszálni. Az európai szociális és gazdasági modell megőrzése és megerősítése mellett egy közös értékeken nyugvó közösség kialakítása az EU-polgárok számára.
2. Az EU elmélyítése, különösen a Monetáris Unió területén, a válság során felszínre került kezdeti hiányosságok helyreállítására irányuló politikákkal. A cél az euró integritásának megőrzése, szilárd és fenntartható alapon, és a pénzügyi stabilitás visszaállítása. A Monetáris Unió elmélyítését az Egységes Piac teljes mértékű tiszteletben tartása mellett kell végrehajtani, és a folyamatnak nyitva kell állnia az eurózónán kívüli EU-tagok előtt is.
3. Az EU demokratikus legitimitásának és elszámoltathatóságának megőrzése a tagállamok közti szolidaritás és kollektivitás megerősítésével, valamint az európai demokrácia fokozatos kiépítése és a polgári jogok kiterjesztése.

Görögország az egészségpolitika terén a következő területeket jelölte meg prioritásként:
- az orvostechnikai eszközökre, dohánytermékekre, klinikai kísérletekre, gyógyszerfelügyeleti díjakra, valamint a gyógyszerárazási és -támogatási rendszerek átláthatóságára vonatkozó uniós szabályozás előmozdítása;
- a gazdasági válság egészségre és egészségügyi rendszerekre gyakorolt hatásai;
- migráció és népegészségügy;
- e-Egészségügy és egészségügyi innováció.

Az egészségpolitika terén a görög elnökség egyik fő prioritásának az orvostechnikai eszközökre, illetve in-vitro diagnosztikai eszközökre irányuló uniós szabályozási javaslat terén való előrelépést jelölte meg. E javaslat célja az orvostechnikai eszközök, ill. az in vitro diagnosztikai eszközök gyártására és piacra dobására vonatkozó keret kidolgozása, az egészségvédelem magas fokú biztosítása mellett. A fogyasztók/felhasználók, egészségügyi szakemberek és gazdasági működtetők közötti bizalom megteremtése elengedhetetlen az orvostechnikai eszközök széleskörű használata, akadálytalan forgalmazása és innovációjának ösztönzése szempontjából. Az orvosi technológia fejlesztése növelheti az EU globális versenyképességét, munkahelyeket teremthet, miközben hozzájárul az egészségügyi kiadások csökkentéséhez és az egészségügyi ellátás hatékonyságának növeléséhez.

A görög elnökség elkötelezte magát a Bizottság gyógyszerfelügyeleti tevékenységek díjára vonatkozó rendelet-javaslatának (COM(2013)472) elfogadtatása mellett. A javaslat célja, hogy az Európai Gyógyszerügynökség megfelelő díjazásban részesüljön a gyógyszerfelügyeleti tevékenységek elvégzéséért.

További prioritásként szerepel a görög elnökség programjában a Transzparencia Irányelv előmozdítása, amely a jelenleg érvényben lévő 89/105/EGK Irányelvet váltaná fel. Az irányelv-javaslat a gyógyszerek árazási és támogatási rendszerei átláthatóságának megteremtésére irányul, fejlesztve az innovatív gyógyszerekhez és más egészségügyi termékekhez való hozzáférést, megkönnyítve a generikumok piacra való bejutását, valamint ösztönözve a kutatás-fejlesztést az gyógyszeriparban.

A görög elnökség a jelenlegi gazdasági helyzetet, valamint annak egészségi állapotra és egészségügyi rendszerekre gyakorolt hatását figyelembe véve az egészségügyi rendszerek fenntarthatóságára kíván fókuszálni. Elő kívánja mozdítani azon Tanácsi Következtetések elfogadását, amelyek az európai egészségügyi rendszerek pénzügyi nehézségekre adott válaszára, valamint az elmúlt évek tanulságaira fókuszálnak, azonosítva a legjobb gyakorlatokat, a válság leküzdését elősegítő főbb intézkedéseket, valamint az újjáépítési modell kidolgozását.

A görög elnökség fontosnak tekinti a migráció egészségre, illetve egészségügyi rendszerekre gyakorolt hatásainak vizsgálatát, rávilágítva az EU-tagországok szorosabb együttműködésének pozitívumaira ezen a téren.

Görögország, mint az EU soros elnöke különös figyelmet kíván fordítani az egészségügyi szektor innovációjára, valamint az e-egészségügyi alkalmazások fejlesztésére, amelyek szintén hozzájárulnak az egészségügyi rendszerek hatékonyabbá tételéhez. 2014-ben Görögország ad otthont az e-Egészségügyi Fórumnak, melynek célja a Digitális Agenda, valamint a politikai párbeszéd és a nemzetközi együttműködés előmozdítása az olyan e-egészségügyi szolgáltatások fejlesztése terén, amelyek hozzájárulnak az egészségügyi rendszerek hatékony működéséhez, a polgárok bevonásához, a gazdasági növekedéshez, valamint a munkahelyteremtéshez. A görög elnökség ad otthont a második Magas Szintű e-Egészségügyi Szakértői Konferenciának is.

A nem fertőző megbetegedések leküzdése céljából a görög elnökség Magas Szintű Konferenciát kíván összehívni a táplálkozás és fizikai aktivitás témájában, melyre építve Tanácsi Következtetéseket kíván elfogadtatni, az egészséges életmód teljes életciklusra kiterjedő előmozdítása céljából.

A görög elnökség fontosnak tartja, hogy az EU-tagországok szorosan együttműködjenek a WHO-val.(AZS)

Forrás:
Programme of the Hellenic Presidency of the Council of the European Union. 1 January - 30 June 2014. http://gr2014.eu/sites/default/files/gr%20pres%20programme_teliko_7.1.2014_0.pdf
(letöltés: 2014.01.17.)

Megjelenés dátuma: 2014-01-17 13:58:11