HealthOnline cikkek

Ország: EU

Témakör: EU egészségügy

EU: kompromisszum a Dohánytermékekre vonatkozó Irányelv módosításáról

Az irányelvre vonatkozó módosítások kiterjednek a dohánytermékek csomagolására, címkézésére, hozzávalóira, internetes értékesítésére, nyomon követésére, az elektromos cigarettákra, ill. a dohányzási célú gyógynövényes termékekre.

A Dohánytermékekre vonatkozó Irányelv (2001/37/EK) felülvizsgálatát hivatalosan az Európai Bizottság kezdeményezte annak érdekében, hogy a direktívát összhangba hozzák az új piaci, tudományos és politikai fejleményekkel. 2013. december 18-án az Európai Bizottság, Parlament és Tanács között kompromisszum jött létre, amelyet szavazásra bocsátottak az Európai Parlament elé, így formális elfogadása 2014-ben várható.
A Dohánytermékekre vonatkozó 2001/37/EK Irányelv főbb intézkedései a következők:
- határértékeket állapít meg a cigarettafüst kátrány-, nikotin- és szén-monoxid-tartalmára vonatkozóan;
- a dohányipari szereplők számára kötelezővé teszi a tagállami hatóságok felé való jelentéstételt a termékeikben felhasznált összetevőkre vonatkozóan;
- rögzíti, hogy egészségvédelmi figyelmeztetéseket kell feltüntetni a dohánytermékek csomagolásán, és a szöveges figyelmeztetések kiegészítéseként a tagállamok egészségvédelmi szimbólumokat is alkalmazhatnak;
- tiltja egyes szövegek (pl. enyhe) feltüntetését a csomagoláson, amelyek azt a benyomást keltik, hogy a termék kevésbé ártalmas.

Az irányelv felülvizsgálatára vonatkozó javaslatok a következőket foglalják magukba:

1. Csomagolás és címkézés:
Minden cigarettát és saját kezűleg sodort dohányterméket kombinált egészségügyi figyelmeztetésekkel (képpel és szöveggel) kell ellátni a csomagolás elő- és hátlapjának 65 százalékában. A szöveges figyelmeztetéseket a csomagolás oldalán is el kell helyezni. Az egészségügyi figyelmeztetések minimális kiterjedésének meghatározása nagyobb láthatóságot biztosít, és bizonyos csomagolástípusok, így pl. a rúzs-típusúak, a jövőben nem lennének engedélyezve. A cigarettacsomagolások bizonyos aspektusait standardizálni fogják, és tilos lesz a dohánytermékek csomagolásán bármilyen promóciós elemet feltüntetni, valamint ízre, illetve aromákra vonatkozó referenciát tenni. Azok a tagállamok, amelyek egyszerű csomagolást akarnak bevezetni, ezt a direktívában szereplő indoklások és feltételek mellett tehetik meg.

2. Hozzávalók:
A jellegzetes ízek (pl. mentol, gyümölcs, cukorka) cigarettákban és saját kezűleg sodort dohánytermékekben való alkalmazása tilos lesz. Azon jellegzetes ízeket tartalmazó termékek, melyek értékesítési volumene 3 százalék vagy afölötti az EU-ban (pl. mentolos cigaretta), egy 4 éves átmeneti időtartamot kapnak a megszüntetésre. Ezen felül, a hozzátevőkről való jelentéstétel szigorúbb lesz, különösen a cigaretták és saját kezűleg sodort dohánytermékek esetében. Lehetőség lesz arra is, hogy betiltsák azokat az adalékanyagokat, amelyek jelentősen vagy mérhetően növelik a mérgező vagy függőségi hatást.

3. Nyomon követés:
Egész EU-ra kiterjedő nyomkövető rendszereket fognak alkalmazni biztonsági jellemzőkkel (pl. hologramokkal) ellátva a dohánytermékekre, a törvénytelen kereskedelem leküzdése céljából. Elsőként a cigarettákra és a saját kezűleg sodort dohánytermékekre vezetik be a rendszert, a többi dohánytermékre később.

4. Elektromos cigaretta:
Azon elektromos cigaretták esetében, amelyek nem esnek az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló 2001/83/EK definíciója alá, az irányelv kötelező biztonsági és minőségi követelményeket határoz meg, pl. a nikotintartalomra, hozzávalókra és eszközökre, valamint az újratöltési mechanizmusra vonatkozóan. Az új szabályozások kötelezővé teszik az egészségügyi figyelmeztetéseket és az információs szórólapokat, figyelmeztetési követelményeket vezetnek be az elektromos cigaretták gyártói és importőrei számára, szigorúbb szabályozásokat vezetnek be a reklámozásra és a piaci fejlemények monitorozására vonatkozóan. A tagállamok és a Bizottság kedvezőbb pozícióba kerülnek, hogy reagálhassanak a dohánytermékekkel kapcsolatos egészségügyi aggodalmakra, és a Bizottság jelentést fog tenni az újratölthető elektromos cigarettákkal kapcsolatos, potenciális egészségügyi kockázatokról.

5. Határon átívelő (internetes) értékesítés:
A tagállamok jogosultságot kapnak arra, hogy megtiltsák a dohánytermékek határon átívelő (internetes) értékesítését, és ebben az esetben a kereskedők számára nem lesz engedélyezve, hogy kiszolgálják az adott tagállamban élő fogyasztókat. Azokban a tagországokban, ahol nem tiltott az internetes értékesítés, a kereskedőknek szigorúbb figyelmeztetési szabályokhoz kell alkalmazkodniuk, és korazonosító rendszert kell alkalmazniuk.

6. Dohányzásra szánt gyógynövényes termékek:
A dohányzási célú gyógynövényes termékek esetében szigorúbb szabályokat fognak bevezetni a címkézésre, valamint a hozzávalókról történő jelentéstételre.

7. A Dohánytermékekre vonatkozó Direktíva felülvizsgálatáról az uniós intézmények között létrejött egyezményt alá kell vetni a technikai véglegesítés folyamatának, valamint a társ-jogalkotók formális jóváhagyásának.

Tonio Borg, az EU egészségügyi és fogyasztóvédelmi biztosa üdvözölte az uniós intézmények közötti megállapodást, melyet még meg kell szavazniuk a Európai Parlament képviselőinek, majd formálisan jóvá kell hagynia a Tanácsnak. A biztos úgy véli, hogy az új rendelkezések biztosítani fogják, hogy a dohánytermékek külső megjelenésben és ízben egyaránt dohánytermékeknek tűnjenek, és elő fogják segíteni, hogy elriasszák a fiatalokat a dohányzástól. Az EU-biztos különösen örül annak, hogy sikerült elfogadtatni két kulcsfontosságú javaslatot: a kötelező fényképes és szöveges figyelmeztetés nagy kiterjedésben való megjelenítését a cigaretták, valamint a saját kezűleg sodort dohánytermékek csomagolásának mindkét oldalán, valamint, hogy a jövőben jellegzetes ízeket sem lehet hozzáadni ezekhez a termékekhez. Úgy véli, hogy a jelentős vizuális figyelmeztetések hatékony eszközként fognak szolgálni a dohányzás súlyos egészségügyi következményeivel szemben, és elő fogják segíteni, hogy a fogyasztók tájékozott döntést hozzanak. Az olyan jellegzetes ízek, mint pl. a gyümölcsös vagy mentolos íz, valamint a dekoratív rúzs-alakú csomagolás tilalma, feltehetőleg hozzájárulnak ahhoz, hogy a dohányzás kevésbé legyen vonzó a fiatalok számára. Emellett a biztos azt is üdvözli, hogy sikerült elfogadtatni egy egész EU-ra kiterjedő nyomkövető rendszert a dohánytermékek illegális kereskedelmének megakadályozására (amelyre első ízben került sor az EU-ban), valamint világos biztonsági és minőségi standardokat meghatározni az elektronikus cigarettákra vonatkozóan.(AZS)

Forrás:
Commissioner Borg welcomes agreement on the revision of the Tobacco Products Directive. http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-1177_en.htm

EU Tobacco Products Directive Revision. http://www.tobaccotactics.org/index.php/EU_Tobacco_Products_Directive_Revision

Európai Bizottság - Közegészségügy - Dohánytermékek: http://ec.europa.eu/health/tobacco/products/index_hu.htm

(letöltés: 2013.01.22.)

Megjelenés dátuma: 2014-01-22 10:50:27