HealthOnline cikkek

Ország: Németország

Témakör: e-egészségügy

A német elektronikus egészségügyi kártya egyes funkciói, illetve azok bevezetésének várható menetrendje

Az orvosi ellátás minősége egyre nagyobb mértékben függ attól, hogy az orvos a beteg kezelésének megkezdésekor az ellátásához szükséges összes információ birtokában van-e. Az elektronikus egészségügyi kártya és egy az Internettől leválasztott biztonságos elektronikus hálózat révén a kezeléshez szükséges egészségügyi adatok gyorsan elérhetővé vállnak, amennyiben azt a beteg is úgy kívánja. A kártya bevezetésének céljai az orvosi ellátás minőségének javítása, a betegek szerepének erősítése és nem utolsó sorban az ellátás költségeinek csökkentése.

A Kötelező Egészségbiztosítás Csúcsszövetségének tájékoztatása szerint 2014. január 1-től kötelezővé vált mindazok számára az új elektronikus egészségügyi kártya használata, akik azokat az említett dátumig kézhez kaptak, és az értesülések szerint ez a legtöbb német lakosra igaz. Az átállással kapcsolatos problémák csökkentése érdekében azonban a rendelőkben az orvosok átmenetileg még a régi biztosítási kártyákat is elfogadják.

Az új rendszerre való átállás során a biztosítottak számára a korábbiakhoz képest az új kártya használatán kívül eleinte semmi nem változik. A tapasztalatok azt mutatják, hogy az orvosi és fogorvosi praxisok, kórházak betegpénztárak által finanszírozott modern kártyaleolvasó készülékékkel történő ellátása sikeres volt és az új elektronikus egészségügyi kártyák leolvasása a korábbi kártyákéhoz hasonlóan problémamentesen zajlik.

A kártyához kapcsolódó alkalmazások bevezetésére azonban csak fokozatosan kerül majd sor. A kártyán első körben a biztosítottak adminisztratív adatai - név, születési dátum, lakcím, betegbiztosítási szám, biztosítási státusz - kerülnek tárolásra. Az új elektronikus egészségügyi kártya már a tulajdonosa fényképét is tartalmazza, kivételt ez alól azok a 15 év alatti fiatalok és olyan személyek képeznek csak, akiktől akadályoztatásuk miatt (pl. ápolásra szoruló mobilizálhatatlan betegek) a fénykép elkészítése nem volt elvárható. Az új kártyákon szereplő fénykép a biztosítottak beazonosítását és a szolgáltatások jogosulatlan igénybevételének csökkentését szolgálja. A kártyákon szereplő információk között új még a biztosítottak nemének feltüntetése is, ami szintén a pontosabb beazonosítását könnyíti meg. A kártyák hátoldalán az európai betegbiztosítási kártya kapott helyet.

Az új kártyák bevezetése során a tervek szerinti következő lépés az egészségügyi kártyákon tárolt biztosítási törzsadatok és a biztosítók rendszereiben tárolt aktuális adatok online összehasonlítása lesz, aminek köszönhetően az aktualitásukat vesztett adatok - pl. lakcímváltozás - a következő orvos-beteg találkozás alkalmával egy gombnyomással frissíthetővé vállnak. A betegpénztárak ezzel is költséget takarítanak meg, illetve az érvénytelen vagy elveszett, ellopott kártyák könnyebben kiszűrhetővé válnak a rendszerből, amivel csökkenthetőek a biztosítási közösség terhére elkövetett visszaélések.

Az orvosok közötti kommunikáció ma még leginkább postai úton történik, ami gyakran ahhoz vezet, hogy a kezelési folyamat során fontos információk nem állnak kellő időben az aktuálisan kezelést végző orvos rendelkezésére. Amikor hagyományos módon például egy epikrízis a másik orvos praxisába eljut, azt költséges módon külön digitalizálni szükséges ahhoz, hogy a beteg adatai bekerülhessenek a praxis számítógépes rendszerébe, ezért is követelik az orvosok már régóta például a leletek orvosok közötti gyors és biztonságos elektronikus továbbítási feltételeinek megteremtését.

Vészhelyzetben az elektronikus egészségügyi kártya a jövőben életeket is menthet azáltal, hogy a kezelést megkezdő orvos a meglévő betegségekkel vagy allergiával kapcsolatos információkhoz időben hozzáférést szerez. A kártya bevezetésének menetrendje során a következő lépés - természetesen a beteg beleegyezése esetén - a sürgősségi ellátáshoz szükséges adatok kártyán történő tárolása lesz. Az említett információkat a telematikai rendszer az orvosok részére a betegek közreműködése nélkül is hozzáférhetővé teszi, azaz ilyen esetekben a betegek PIN kódjának megadása nem lesz szükséges az adatokba való betekintéshez.

A kártyával kapcsolatban minden biztosított maga döntheti el, hogy mikor és milyen mértékben, illetve hogy egyáltalán használni kívánja-e az általa kínált új lehetőségeket. Mindenki maga dönthet arról, hogy használni akarja-e a kártyát például a sürgősségi adatainak tárolására, a szervadományozással kapcsolatos állásfoglalásának dokumentálása céljából vagy az elektronikus betegakta vezetése esetén.

A legfontosabb fejlesztési szempontok között az adatvédelem és a kártya gyakorlati alkalmazhatóság szerepeltek, ezért az érzékeny egészségügyi információk kommunikációja egy külön erre a célra kialakított biztonságos egészségügyi hálózaton valósul meg, ami nem hasonlítható össze a nyilvános internettel. Az egészségügyi adatokhoz való hozzáférés a rendszerben kétkulcsos hitelesítés szerint történik. A hitelesítéshez szükség van egy kártyaleolvasó készülékre, illetve a két kulcs egyidejű használatára, melyek a beteg elektronikus egészségügyi kártyája és az ellátást végző személy elektronikus orvosi kártyája. Ezen túlmenően a betegnek az egészségügyi adataikhoz való hozzáférést PIN kódja megadásával is nyugtáznia kell, ami alól az egyedüli kivételt csak a már korábban tárgyalt sürgősségi esetek jelentik. (VN)

Forrás:
Bundesministerium für Gesundheit: Allgemeine Informationen zur eGKhttp://www.bmg.bund.de/krankenversicherung/elektronische-gesundheitskarte/allgemeine-informationen-egk.html
Letöltés: 2014.02.03.

Megjelenés dátuma: 2014-02-03 09:17:01