HealthOnline cikkek

Ország: Egyesült Királyság

Témakör: Egészségügyi reformok

A "családgondozó hálózatok" javaslata az angol egészségügyben

A King's Fund kutatóintézet közzétett egy jelentést, amelyben az egészségügy jövőképét a háziorvosi praxisok és a közösségi/szociális ellátás együttműködéséből létrejövő "családgondozó hálózatokban" látják.

Anglia lakosságának növekedésével és öregedésével az alapellátás kereslete egyre nagyobb lesz, a háziorvosok hálózatba szerveződésével az ellátás ugyanakkor hatékonyabbá válhat. A King's Fund javaslata szerint a szélesebb szolgáltatásokat nyújtó, otthon közeli családgondozó hálózatok egyesítenék az alapellátás hagyományos szerepét az egészségügyi ellátás olyan új architektúrájával, amely alkalmas a változó betegségteherrel bíró öregedő lakosság ellátására. A hálózatok magukba foglalnák az integrált ellátást is, és átvehetnék a közösségi ellátást, a szociális ellátás egy részét, és még a szakellátás bizonyos aspektusait is, így a kórházak csak a legspeciálisabb és legkomplexebb szolgáltatásokat nyújtanák.

A jelentés szerzői szerint ennek megvalósításához egy szélesebb körű feladatellátásra és egy új GP szerződési keretre lenne szükség. Egy átlagos háziorvosi praxis túl kicsi a fenti célok teljesítéséhez, ezért egy alapvető változásra lenne szükség a praxisok egymás közötti és a kórházon kívüli szolgáltatásokkal való együttműködéshez. A szolgáltatás-vásárló és finanszírozási rendszer megváltoztatása nélkül az ellátás új modellje pusztán elméleti szinten maradna. A hálózatban való részvétel önkéntes alapú lenne, a modell rugalmassággal rendelkezne, vagyis néhány hálózat nagyobb felelősséget vállalna, mint mások.

Az új alapellátási modell lehetőséggel szolgálna a háziorvosok számára, hogy a munkavégzés új és innovatív módszereit keressék. Olyan időben, amikor az NHS költségvetésre egyre nagyobb nyomás nehezedik és a háziorvosi ellátás arányos kiadásai csökkennek, a modell indítványai alapján további pénzalapokat juttatnának a háziorvoslás számára abban az esetben, ha a GP-k felelősséget vállalnak a szélesebb körű szolgáltatások nyújtásáért és koordinálásáért.

A King's Fund jelentés középpontjában az a javaslat áll, hogy 4-25 GP praxis álljon össze és hozzon létre egy szövetséget 25 000-100 000 ember lefedésével. Ezek a szövetségek képeznék a "családgondozó hálózatok" központját. A szövetségek költségvetése lakosságszámon alapulna, azonban a pénz az NHS England helyi területi csoportoktól és nem a 2013-as átszervezések eredményeképpen létrejövő klinikai szolgáltatás-vásárló csoportoktól (CCG) jönne - melyeket éppen azzal a szándékkal hoztak létre, hogy a háziorvosok legyenek az egészségügy irányítói.

Chaand Nagpaul, a Brit Orvosszövetség háziorvosi bizottságának elnöke ellene van egy újabb átszervezésnek, miután nemrégen történt már egy időigényes és költséges átalakítás a háziorvosi ellátásban. Nagpaul kétségbe vonja, hogy a GP szerződés megváltoztatása előnnyel járna a betegek számára. A jelenlegi szerződés országosan jóváhagyott ellátási standardokat juttat érvényre, miközben rugalmasságot tesz lehetővé a praxisok számára, hogy a helyi közösség igényeihez igazítsák a szolgáltatásaikat. A King's Fund alternatívája a háziorvosi szolgáltatásokat szélesebb szolgáltatás-vásárlási költségvetésbe foglalná bele, amely megnehezítené az országos standardok garantálását és meggátolná a helyi GP-ket a szolgáltatások önálló menedzselésében. (SZL)

Forrás:
GP networks could be answer to integrated care, report says. BMJ, http://www.bmj.com/content/348/bmj.g1652
Commissioning and funding general practice - Making the case for family care networks. The King’s Fund, http://www.kingsfund.org.uk/publications/commissioning-and-funding-general-practice (letöltés: 2014.02.27.)

Megjelenés dátuma: 2014-02-28 13:55:07