HealthOnline cikkek

Ország: EU

Témakör: EU egészségügy

EU: elfogadták az új Dohánytermékekre vonatkozó Irányelvet

2014. március 14-én elfogadták az új Dohánytermékekre vonatkozó Irányelvet, amely a korábbi (2001/37/EK) direktívánál szigorúbb szabályokat fogalmaz meg a dohánytermékek gyártására, marketingjére és értékesítésére vonatkozóan.

Az EU Tanácsa (Tanács) 2014. március 14-én hivatalosan elfogadta az új Dohánytermékekre vonatkozó Irányelvet, miután azt az Európai Parlament 2014. február 26-án már formálisan jóváhagyta. Az új direktíva, mely a 2001/37/EK Irányelvet váltja fel, a dohánytermékek és más kapcsolódó termékek belső piacának fejlesztésére fókuszál, az uniós polgárok magas szintű egészségvédelme mellett.

Az új irányelv főbb rendelkezései a következőkben foglalhatók össze:

- Megtiltja a jellegzetes ízű cigaretták és a saját kezűleg sodort dohánytermékek gyártását.
- Előírja, hogy a dohányipar részletes jelentéseket készítsen a tagállamoknak a dohánytermékekben felhasznált hozzávalókról, különösen a cigarettákról és a saját kezűleg sodort dohánytermékekről,
- Előírja az egészségügyi figyelmeztetések alkalmazását a dohánytermékek és hasonló termékek csomagolásán. Az összetett (képet és szöveget tartalmazó) figyelmeztetéseknek a cigaretták és saját kezűleg sodort dohánytermékek csomagolása első és hátsó felületének 65 - százalékára kell kiterjednie.
- Minimális követelményeket állít fel a figyelmeztetésekre, és kiküszöböli a kisméretű csomagolást bizonyos dohánytermékek esetében.
- Megtiltja minden promóciós vagy félrevezető elem alkalmazását a dohánytermékeken.
- Egész EU-ra kiterjedő nyomkövető rendszerek alkalmazását írja elő a dohánytermékek illegális kereskedelmének leküzdése érdekében.
- Minőségi és biztonsági követelményeket alakít ki az elektronikus cigarettákra vonatkozóan.
- Kötelezi a gyártókat, hogy értesítsék a hatóságokat az új dohánytermékek EU-ban való piacra dobása előtt.

(A 2001/37/EK irányelv módosítására vonatkozó javaslatokról bővebben itt írtunk:
EU: kompromisszum a Dohánytermékekre vonatkozó Irányelv módosításáról: https://era.aeek.hu/teljes-HealthOnline-cikk.php?id=3139)

Az új direktíva azt követően fog hatályba lépni, miután mind a Tanács, mind a Parlament elnöke aláírta az Irányelvet, és közzétették az EU Hivatalos Lapjában. A tagállamoknak a hatálybalépést követő két éven belül kell nemzeti jogrendjükbe átültetniük a szabályozást.(AZS)

Forrás:
Revision of the Tobacco Products Directive. http://ec.europa.eu/health/tobacco/products/revision/index_en.htm

(letöltés: 2014.04.04.)

Megjelenés dátuma: 2014-04-04 12:56:56