HealthOnline cikkek

Ország: nemzetközi

Témakör: Fekvőbeteg ellátás

European Hospital Rating Report 2014 - csaknem minden ötödik kórházban magas a fizetésképtelenség kockázata

Az európai kórházpiac pénzügyi teljesítményét elemezte több mint 1500 kórház bevonásával az Accenture tanácsadó cég és a Rajna-Vesztfáliai Gazdaságkutató Intézet 2014-es European Hospital Rating Report címen megjelenő közös tanulmánya. A tanulmány eredményei szerint a kórházak 22 százaléka esetén magas, 24 százaléka esetén fokozott a fizetésképtelenség kockázata. A vizsgált országok eredményei jelentős eltéréseket mutatnak: Portugáliában a kórházak 59 százaléka magas kockázatnak kitett, miközben Svájcban nincs ilyen kórház és Németországban a kórházak csupán 3 százaléka került ebbe a kategóriába.

European Hospital Rating Report címen jelent meg 2014-ben az Accenture és a Rajna-Vesztfáliai Gazdaságkutató Intézet (RWI) európai kórházpiacot elemző tanulmánya. Az EHRR tanulmányban több mint 1500 kórház 2011. évi beszámolójának elemzésére került sor kilenc európai országból, ami 30 százalékos lefedettségnek felel meg. A tanulmány keretében Ausztria, Belgium, Franciaország, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Spanyolország és Svájc kórházpiacának elemzését végezték el.

A tanulmány során alkalmazott modeFinance MORE (Multi Objective Rating Evaluation) értékelési kategóriákon alapuló Accenture klasszifikációs modell lehetőséget biztosított a kórházak hitelképességének becslésére, illetve mérleg-, eredmény- és veszteségelemzés alapján az egy éven belüli fizetésképtelenség megítélésére.

A tanulmány készítői elsősorban két tényezőre fókuszáltak: a kórházak fizetésképtelenségének valószínűségére és az EBITDA mutatóra, amely a kórházak kamat, adózás és értékcsökkenési leírás nélküli eredményét jelenti cash flow nélkül.

A kórházakat a szerzők a fizetésképtelenség kockázata szerint három csoportba sorolták: alacsony kockázat (zöld), fokozott kockázat (sárga) és magas kockázat (piros).

A tanulmány eredményei szerint 2011-ben az európai kórházak 33 százaléka veszteséget termelt.

A fizetésképtelenség kockázata a kórházak 22 százaléka esetén magasnak, 24 százaléka esetén pedig fokozottnak bizonyult. 59 százalékkal Portugáliában volt a kórházak fizetésképtelenségi kockázata a legmagasabb. Ez a fajta pénzügyi kockázat azonban az eredmények szerint nem korlátozódik csupán a feszült gazdasági helyzetben lévő országokra, mivel 41 százalékkal Norvégia eredménye bizonyult e téren a második legrosszabb eredménynek. A tanulmány készítőinek véleménye szerint a magas kockázat különösen azokban az országokban jelent veszélyt, amelyek állami kiadásaikat vissza kell, hogy fogják. Szükség esetén Norvégia számára a kórházak megmentése ugyanis gond nélkül kivitelezhető.

Meglepő eredményt mutat a tanulmány az osztrák kórházszektorra vonatkozólag: a mínusz 4 százalékos EBITDA mutató alig jobb a Portugál (-5,3 százalék) mutatótól, továbbá a kórházak csupán 37 százaléka kapott alacsony kockázati besorolást, ezzel szemben a kórházak 38 százalékának kockázata fokozott, 25 százalékuk kockázata pedig magas.

A közölt adatokból kitűnik, hogy a gazdasági szempontból alacsony kockázati csoportba sorolható kórházak aránya csupán három országban (Németország: 81 százalék, Svájc: 77 százalék, Belgium 61 százalék) haladta meg az európai átlagot (54 százalék). Spanyolország, Olaszország, Norvégia, Franciaország, Ausztria és Portugália elmaradt ettől.

A tanulmány adatai szerint a jövedelmezőség 5 százalékos európai átlagához viszonyítva az olasz (12,1 százalék) és a francia (10,7 százalék) kórházak jövedelmezősége a legjobb, ami négyszer olyan magas, mint például a svájci (3,3 százalék) kórházaké. A német (8,5 százalék), spanyol (8 százalék) és belga (7 százalék) kórházak jövedelmezősége szintén átlag felettinek számít.

Bár európai összehasonlításban a német kórházak a legjobbak közé tartoznak, ez mégsem ad okot az elégedettségre. A pénzügyileg sikeres és a pénzügyileg rosszul teljesítő kórházak közötti szakadék gyorsan nő. 2008 és 2011 között a gazdaságilag legeredményesebb kórházak jövedelmezősége folyamatos javulást mutatott, míg a leggazdaságtalanabb működést mutató kórházaké szünet nélkül rosszabbodott.

Európában számos kórház negatív gazdasági helyzete strukturális okokra vezethető vissza. Ezeknek az intézményeknek konkrét lépéseket kell tenniük versenyképességük javítására. A specializáció, koncentrálódás és a minőség tekinthetőek a legfontosabb sikertényezőknek. A tanulmány eredményei az mutatják, hogy az európai egészségügyi rendszereknek sürgősen meg kell találniuk a finanszírozással, kórházstruktúrával és minőséggel kapcsolatos kérdésekre adható adekvát válaszokat, mert ellenkező esetben fennáll annak a valós veszélye, hogy a jelenleg még csupán nyugtalanító helyzet tovább romoljon. (VN)

Megjegyzés: Az EHRR-ben alkalmazott klasszifikációs modell miatti német eredmények eltérőek az RWI 2013-as Krankenhaus Rating Report-ban (https://era.aeek.hu/teljes-HealthOnline-cikk.php?id=3105) közölt eredményeitől.

Források:
Accenture Plc: Europe´s hospitals: An industry operating in the red http://www.accenture.com/SiteCollectionDocuments/Accenture_European-Hospitals-An-Industry-Operating-in-the-Red.pdf

Deutsches Ärzteblatt: Fast jedes fünfte europäische Krankenhaus hat ein Insolvenzrisiko http://www.aerzteblatt.de/nachrichten/58231/Fast-jedes-fuenfte-europaeische-Krankenhaus-hat-ein-Insolvenzrisiko

(Letöltés dátuma: 2014.04.07.)

Megjelenés dátuma: 2014-04-08 11:54:52