HealthOnline cikkek

Ország: Egyesült Királyság

Témakör: Egészségpolitika

Az NHS felhasználói díjak bevezetésére kényszerülhet

A King's Fund kutatóintézet közzétett egy tanulmányt az egységes egészségügyi és szociális rendszer létrehozásáról és az ahhoz szükséges önrészfizetések bevezetéséről.

A King's Fund szerint felhasználói díjakat kellene bevezetni az NHS-ben, köztük kórházi és háziorvosi vizitdíjakat, és el kellene törölni a receptdíj fizetés alóli mentességét a 60 éven felüli emberek számára. A jelentést a Commission on the Future of Health and Social Care in England nevű bizottság készítette, amely arra a következtetésre jutott, hogy a fennálló egészségügyi és szociális rendszer többé nem felel meg a céloknak.

A tanulmány szerint a szociális ellátás már most válságban van, és az egészségügyi szolgálat is ugyanabba az irányba tart. A probléma megoldása érdekében nehéz választásokkal kel szembe nézni és új eszközöket találni a bevételek növelésére. Pl. a járóbetegektől lehetne kérni 10 font összeget a kórházi előjegyzésekért, és büntetésben részesíteni azokat, akik nem jelennek meg. A járóbeteg ellátás mellett a kórházi ellátásért is fel lehetne számítani díjakat. A bevételek növelését segítené a fogorvosi és háziorvosi vizitekért felszámolt 5-25 font önrész is.

A bizottság felülvizsgálná az egészségügyi és szociális rendszer különállását is, amely a második világháború után lépett életbe. Míg a szociális ellátást a helyhatóságok igazgatják és költségvetése nem élvez védettséget, addig az NHS által működtetett egészségügyi ellátás védett finanszírozásban részesül. A jelentés egy egységes és védett költségvetésért szólít fel a két különálló szolgáltatás számára. Angliában az egészségügyi szolgálat térítésmentes, a szociális szolgáltatásokra való jogosultság azonban jövedelem függő, és csak erősen indokolt esetben részesülnek állami finanszírozásban, így ebben az ágazatban nem létezik egyenlőség. Ahelyett, hogy a két rendszer közelítene egymáshoz, a távolság egyre inkább növekszik. A kettő összehangoltságának és integrációjának hiánya súlyos problémákhoz vezet, ahol az NHS és a helyhatóságok egymással harcolnak, hogy ki és miért fizessen, miközben a betegek és a szolgáltatások felhasználói a zavarodottság állapotában maradnak.

Jelenleg az egészségügyi és szociális ellátás éves összkiadása kb. 150 milliárd font, a GDP 10%-a. Ebből 122 milliárd állami kiadás, 28 milliárd magánkiadás. A King's Fund mostani közbenső jelentését egy végső jelentés fogja követni szeptemberben, amelyben felvázolják az integrált szolgálat finanszírozásának lehetőségeit. (SZL)

Forrás:
Patrick Wintour: NHS may need to apply more patient charges, says report. The Guardian, http://www.theguardian.com/society/2014/apr/03/may-need-apply-more-patient-charges-kings-fund

Jelentés:
A new settlement for health and social care
http://www.kingsfund.org.uk/sites/files/kf/field/field_publication_file/commission-interim-new-settlement-health-social-care-apr2014.pdf (letöltés: 2014.04.07.)

Megjelenés dátuma: 2014-04-08 12:07:56