HealthOnline cikkek

Ország: EU

Témakör: Népegészségügy

Az alapellátás férfiak általi igénybevételének nehezítettsége

Európában az aktív korban lévő férfiak egészségi állapota messze elmarad a nőkétől, és ez sok esetben arra vezethető vissza, hogy a férfiak nem veszik kellőképpen igénybe az alapellátás szolgáltatásait.

Az európai kontinensen a férfiak túlélési aránya rosszabb a nőkénél, és ennek okai között szerepel, hogy
- munkájuk során a férfiak fokozottabban vannak kitéve fizikai és vegyi ártalmaknak,
- életvitelükben sok esetben több a veszélyforrás (egészségkárosító tényezők, dohányzás, stb.)
- a nemi szerepnek megfelelő magatartás fokozott kockázatot jelent,
- egészségi problémáikat kevésbé osztják meg másokkal, és ez még az egészségügyi szakemberekkel való konzultációkban is akadályt jelent.

Az Európai Unió Alapvető Jogokkal foglalkozó Hivatalának adatai szerint a nők általában jobban figyelnek egészségükre, és orvoshoz is gyakrabban fordulnak, mint a férfiak

Az alapellátás által nyújtott széles körű szolgáltatásokhoz (általános orvosi ellátás, fogászat, optometria, gyógyszerrendelés, stb.) való hozzáférés a férfiak számára nagyobb gondot jelent. Így például egy Írországban folytatott vizsgálat eredményei tudományos bizonyítékokkal támasztották alá, hogy a különböző onkológiai problémákban szenvedő férfiak tüneteinek diagnosztizálására sok esetben későbbi stádiumban kerül sor, mint a nőknél végzett diagnosztizálásra.

Az orvoshoz fordulást számos tényező korlátozza, így pl. a teljes munkaidőben foglalkoztatottak esetében az általános munkaidőn túli rendelés hiánya erősen csökkenti a konzultálás lehetőségét, de az időpont-egyeztetés miatt is sokszor nehézségek merülnek fel a szolgáltatásokhoz való hozzáférésben. E miatt a férfi betegek inkább lemondanak állapotuk szakszerű ellátásáról. A gyengébb keresetű munkavállalók munkaideje sokszor kevéssé rugalmas, így fizetéskieséssel is járhat az orvosi rendelésen való megjelenés.

Többnyire lassúnak mondható az egészségügyi rendszerek reagálása azokra a speciális igényekre, melyeket a férfiak kezelése jelent. Európában egyedül Írország rendelkezik kifejezetten a férfiakra összpontosító egészségügyi stratégiával.

A Férfiak Európai Egészségügyi Fóruma (EMHF) hosszú távú projektet indított az alapellátás férfiak általi igénybevételének előmozdítására. A projekt elsődleges célja, az alapellátáshoz való hozzáférés megkönnyítése a szolgáltatások elérhetőségét elősegítő módszerekkel. (a rendelési idő meghosszabbítása, számítástechnikai alkalmazások bevezetése az időpont-egyeztetés, tájékoztatás terén, stb.)

Jelenleg már folynak tárgyalások az alapellátás elérésének megkönnyítésére vonatkozó stratégiákról, de ezek megvalósítását - európai, országos és helyi szinten - az egészségügyi rendszerek közös kötelezettségvállalása mozdíthatja csak elő. (ZLL)

Forrás:
Baker,P. - Banks,I.: Men and Primary Care: Improving Access and Outcomes. Eurohealth, 2014. 20.1.
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0009/244863/EuroHealth-v20-n1.pdf
(Letöltés dátuma: 2014.04.09.)

Megjelenés dátuma: 2014-04-09 14:57:52