HealthOnline cikkek

Ország: Németország

Témakör: Egészségügyi dolgozók

2013-as német orvosi statisztika

A Német Szövetségi Orvosi Kamara által közzé tett legfrissebb statisztika szerint 2013 végére az orvosok száma 357252 főre növekedett, ami 2,5 százalékos növekedésnek felel meg. 2013-ban a nők aránya elérte a 45 százalékot. A kamara elnökének nyilatkozata szerint realitás ma már az is, hogy az orvosok számának növekedése ellenére egyre fokozódik az orvoshiány.

A Német Szövetségi Orvosi Kamara által közölt statisztikai adatok szerint 2013-ban Németországban 8557 fővel összesen 357252-re emelkedett az orvosok száma, ami 2,5 százalékos növekedésnek fele meg.

Fekvőbeteg-ellátás

A kórházakban tevékenykedő orvosok aránya immár 50,7 százalékra emelkedett (2012: 50,1 százalék), azaz az orvosi tevékenységet folytatók több mint fele végzi munkáját kórházban.

A kórházakban dolgozó orvosok száma (egymást követően immár hetedik alkalommal) igen jelentősen, 3,5 százalékkal (6183 fővel) 181012-re nőtt. A kórházi orvosok száma a legjelentősebben Baden-Württembergben (5,7 százalékkal), Bajorországban (4,7 százalékkal) és Türingiában (4,0 százalék) növekedett. A nők aránya ebben a szektorban is nőtt. 2012-ben arányuk 45,9 százalék volt, ami 2013-ban már elérte a 46,7 százalékot.

A korösszetétel a fekvőbeteg-ellátásban csak kismértékben változott. A 35 évnél fiatalabbak aránya 31,9 százalékról 33 százalékra nőtt, az 59 év felettiek aránya (5,9 százalék) és a kórházi orvosok átlagéletkora (41,25 év) ugyanakkor változatlanok maradtak.

Ambuláns ellátás

2013-ban az ambuláns szektorban dolgozó orvosok számában 1,3 százalékos növekedés volt megfigyelhető, ami 1875 főt jelent. így e szektorban az orvosok száma 145933 főre emelkedett. A szektoron belül a saját praxist működtető orvosok száma 0,3 százalékkal (416 fő) 123629 főre növekedett. A nők aránya csekély mértékben, de itt is tovább nőt. 2012-ben az ambuláns orvosok 41,1 százaléka, 2013-ban 41,7 százalék volt nő.

2013-ban a 40 év felettiek aránya e területen 3,4 százalékra nőt (2012:3,2 százalék). Az 59 év felettiek aránya 27,8 százalék volt, ami 2012-höz képest csekély mértékű (0,5 százalék) növekedést mutat. Alkalmazotti státuszban ambuláns területen 2013-ban összesen 22304 fő végzett tevékenységet (2012: 20845).

Külföldi orvosok

2013-ban 2926-tal nőtt a Németországban munkát végző külföldi orvosok száma, ami így mintegy 10 százalékkal nőtt és 31236-ra emelkedett (2012: 28310 orvos). Az országban dolgozó külföldi orvosok legnagyobb százaléka Európából, azon belül az Európai Unióból érkezett, de jelentős a külföldi orvosokon belül az ázsiai orvosok aránya (közel 20 százalék). A 2013-ban Németországban munkát vállaló orvosok legtöbbje Romániából (+ 544), Görögországból (+ 291), Magyarországról (+ 195), Szíriából (+ 172) és Bulgáriából (166) érkezett. Az egyes országokban nagyobb elvándorlásra nem volt példa.

Németországban orvosi tevékenységet legnagyobb számban román (3454), görög (2847), osztrák (2611) és lengyel (1830) orvosok végeznek. A korábbi évekhez hasonlóan a külföldi orvosok arányának növekedése különösen a kórházi területen volt szembetűnő (2013: 12,2 százalék).

Orvoshiány

Egy elöregedő társadalomban már önmagában a kezelések intenzitásának növekedése miatt is egyre több orvosra van szükség. Németországban 2004 és 2012 között a járóbeteg-kezelési esetek száma 136 millióval, a fekvőbeteg-kezelési esetek száma pedig 1,8 millióval növekedett. Ezen felül az orvostudomány fejlődésének köszönhetően korábban ismeretlen vagy nem megvalósítható beavatkozások, vizsgálatok és terápiás módszerek is elvégezhetővé váltak, ami a fokozódó specializáció mellett szintén tovább fokozta az orvosok iránti szükségletet.

Kialakulófélben van ezen kívül egy olyan orvosi generáció is, amely a munka és magánélet egyensúlyának nagyobb jelentőséget tulajdonítva egyre inkább választja a részmunkaidős foglalkoztatást. Ez a tendencia mindkét nem körében jellemző. Miközben 2001-ben még csupán 31 ezer orvos tevékenykedett részmunkaidőben, 2011-re számuk már elérte az 54 ezret, azaz közel megduplázódott.

Németországot 2013-ban 3035 orvos hagyta el, a migráció tehát ismét növekszik és jelenleg a 2008 körüli szintet éri el. Az elmúlt évekhez hasonlóan a legkedveltebb célországok közé Svájc, Ausztria és az Amerikai Egyesült Államok tartoznak.

A német álláspont szerint az orvoshiánnyal szembeni hatékonyabb harc érdekében elsősorban az orvosképzés férőhelyeinek számának növelésére van szükség, ami a 90-es évekhez viszonyítva öt százalékkal csökkent. Ezen túlmenően szükség van az orvosi tevékenység vonzóbbá tételére is azért, hogy egyre több fiatal szakember maradjon a pályán. Ennek érdekében elsősorban a kórházakban és praxisokban végzett munka jobb elismerése és díjazása, a túlórák és a bürokrácia csökkentése, továbbá rugalmasabb munkaszervezés és a gyermeknevelési feltételek javítása szükséges.

Folytatódó trendek

A Német Szövetségi Orvosi Kamara statisztikai adatai arra is rávilágítanak, hogy számos korábbi évre jellemző trend folytatódik:

Németországban az orvosok körében a nők aránya például a 44,3 százalékról (2012) 45 százalékra (2013) emelkedett és így a női orvosok száma tavaly már elérte a 160869 főt. Ezzel szemben a szakmán belül a nők aránya 1996-ban még csupán 35,9 százalék volt.

Az ambuláns szektorban alkalmazottként munkát végző orvosok száma szintén tovább emelkedik. 2012-ben e szektorban 20845 orvost foglalkoztattak, számuk 2013 végére 1459 fővel 22304-re növekedett. Mára az alkalmazotti státuszban ambuláns területen munkát végző orvosok száma 1993-hoz viszonyítva (5397 fő) tehát több mint megnégyszereződött.

Egyre magasabb a nyugdíjba vonuló orvosok száma. Tavaly számuk 3,8 százalékkal (2012: +2,6 százalék) 72 540-re emelkedett.

Az orvosok átlagéletkora szintén évek óta növekedést mutat. A fekvőbeteg szektorban az átlagéletkor 38,05 évről (1993) 41,25 évre (2013) nőtt. Az ambuláns szektorban 46,56 évről (1993) 52,8 évre (2012) emelkedett. 2013-ban 10634 saját praxist üzemeltető orvos életkora haladta már meg a 65 évet, akik egyharmada háziorvosként dolgozott. A háziorvosok száma ugyanakkor az elmúlt évben egy százalékkal 33780-ra csökkent.

Tovább nőtt a Németországban dolgozó külföldi orvosok száma, ami 1995-höz viszonyítva (1995:10651 fő) már csaknem megháromszorozódott.

A nem orvosi tevékenységet végző orvosok száma szintén növekedést mutat. Ez a szám 2012-ben 110326 volt, ami 2013-ra 113170-re növekedett. 1995-höz viszonyítva (1995: 61468 fő) számuk tehát több mint duplájára nőtt. (VN)

Források:

Bundesärztekammer: Ergebnisse der Ärztestatistik zum 31. Dezember 2013 - Ärzteschaft in der Generationenfalle
http://www.bundesaerztekammer.de/page.asp?his=0.3.12002
Deutsches Ärzteblatt: Ärztestatistik: Mehr Ärztinnen, mehr Angestellte
http://www.aerzteblatt.de/nachrichten/58336/Aerztestatistik-Mehr-Aerztinnen-mehr-Angestellte
Letöltés dátuma: 2014.04.14.

Megjelenés dátuma: 2014-04-15 11:59:15