HealthOnline cikkek

Ország: EU

Témakör: EU egészségügy

Az olasz EU-elnökség egészségügyi prioritásai

2014. július 1-től december 31-ig Olaszország tölti be az EU Tanácsának soros elnöki tisztségét. 2014 júliusától ugyanakkor egy új másfél éves "trió-periódus" is kezdetét vette. Ezt az intézményt a 2009-es Lisszaboni Szerződés vezette be. Lényege, hogy a soros elnöki tisztséget betöltő tagállamok előre meghatározott hármas csoportokban - trióban - szorosan együttműködnek, és meghatározzák azokat a célkitűzéseket, főbb témákat és kérdéseket, amelyekkel a Tanácsnak az elkövetkezendő 18 hónapban foglalkoznia kell. A triót alkotó tagországok ezen ütemterv alapján készítik el saját elnökségük féléves időtartamára vonatkozó részletes programjukat. 2014. július 1. és 2015. december 31. között az elnökségi triót Olaszország, Lettország és Luxemburg alkotja.

Az elnökségi trió által meghatározott egészségügyi prioritások

Népegészségügy

A népegészségügy területén a soros elnökséget alkotó három tagország elő fogja mozdítani a lakosság egészségi állapotának fejlesztésére irányuló akciókat az EU Egészségügyi Stratégiájával és a WHO ajánlásaival összhangban, a 2014-2020 közötti időszakra meghatározott Egészségügyi Cselekvési Terv alapján, ugyanakkor a mindenkori gazdasági helyzetet is figyelembe véve.
A trió úgy véli, hogy az Európai Szemeszter folyamatban - melynek során a tagállamok összehangolják költségvetési és gazdaságpolitikáikat - az egészségügyet megfelelően kell képviselni. A három elnökség ösztönözni fogja a krónikus betegségekre vonatkozó, valamint a modern, fogékony és fenntartható egészségügyi rendszerekre vonatkozó reflexiós folyamatok megfelelő nyomon követését, különös tekintettel az egészségügyi rendszerek fenntarthatóságának biztosítására, a biztonságos és magas minőségű egészségügyi ellátáshoz való méltányos hozzáférés garantálására, az alapellátás, valamint az alapellátás és a kórházi ellátás kapcsolatának fejlesztésére.
A triót alkotó tagországok minden területén hangsúlyozni és támogatni fogják az innovatív megközelítéseket, beleértve a költséghaszon elemzéseket, amelyek pozitív hatással lehetnek mind a lakosság egészségi állapotára, mind a gazdaságra. A Bizottsággal együttműködve ki fogják értékelni a határon átívelő betegjogokról szóló 2011/24/EU irányelv eredményeit.
Az olasz, lett és luxemburgi elnökségek egészségfejlesztési, betegségmegelőzési és egészségügyi programot fognak végrehajtani, figyelembe véve az intézményi kérdéseket, és a legsérülékenyebb csoportokra kívánnak fókuszálni. Előtérbe helyezik az egyéni és kollektív prevenciót, a krónikus betegségek elsődleges (egészségnevelés) és másodlagos (a betegség korai felismerése, a rizikótényezők korai kiküszöbölése) megelőzését, fókuszálva az új esetek gyakoriságára, valamint magas humán, társadalmi-gazdasági és egészségügyi költségeikre. Külön figyelmet kívánnak szentelni az egészséges életmód népszerűsítésének, ösztönözve a fizikai aktivitást és az egészséges táplálkozást.
Hangsúlyt kívánnak fektetni a határon átnyúló egészségügyi veszélyek leküzdésére irányuló, EU-szintű összefogásnak (különösen a feltámadó és újra feltámadó járványok terén), és az uniós szabályozások végrehajtására is figyelmet fordítanak e területen.

Gyógyszerek és orvostechnikai eszközök

A három egymást követő soros elnök tagállam célul tűzte ki az orvostechnikai eszközök terén meglévő uniós szabályozásban lévő "joghézagok" pótlását, az innovatív orvostechnikai eszközök gyors és költséghatékony piacra dobásának lehetővé tételét a betegbiztonság megerősítése, valamint az európai orvostechnikai iparág versenyképességének növelése érdekében. Ezért elő kívánják mozdítani az orvostechnikai eszközökre és az in-vitro diagnosztikai eszközökre vonatkozó uniós szabályozások időbeni elfogadtatását és hatályba léptetését.
A fejlett terápiás eszközökre vonatkozó szabályozás felülvizsgálata mellett Olaszország, Lettország és Luxemburg az emberi szövetek és sejtek adományozására vonatkozó irányelv, valamint az emberi vér és vérkomponensek gyűjtésére és elosztására vonatkozó irányelv esetében is folytatni kívánja a munkát a Bizottság által benyújtott javaslatokon.
A triót alkotó országok támogatják a Bizottság jelenleg zajló munkáját az állatgyógyászati termékekre vonatkozó direktíva felülvizsgálatára vonatkozóan. Ez horizontális vizsgálatot igényel a Tanácsban annak érdekében, hogy elkerüljék az emberi felhasználásra szánt gyógyszerekre vonatkozó jogi szabályozással való összeütközéseket.
A három egymást követő soros elnök tagország azt is fel kívánja tárni, hogyan folytatódjon az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek árának és állami egészségbiztosításból történő támogatásának szabályozására vonatkozó irányelv felülvizsgálata.

Élelmiszerek

A lakosság egészségének védelme szükségessé teszi a naponta elfogyasztott élelmiszer biztonságának folyamatos ellenőrzését. A három egymást követő elnökség prioritásként fogja kezelni az élelmiszerbiztonság szabályozási és politikai keretének kidolgozását, beleértve az élelmiszercsalások megelőzését is. Különös figyelmet fognak szentelni két fontos jogi aktus, a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról szóló rendelet ("élelmiszer-címkézés"), valamint a csecsemőknek és kisgyermekeknek készített élelmiszerekre, a speciálisan orvosi célra készített élelmiszerekre és a teljes étrendet helyettesítő, súlykontroll célú élelmiszerekre vonatkozó rendelet ("speciális célú élelmiszerek") megfelelő végrehajtásának, mivel ezek a szabályozások hozzájárulnak az élelmiszerbiztonság magas színvonalához, e területen a tájékozottság és a transzparencia fejlesztéséhez.

Az olasz EU-elnökség egészségügyi prioritásai

Matteo Renzi olasz miniszterelnök július 2-án, az Európai Parlament plenáris ülésén körvonalazta az olasz elnökség programját. Az egészségügyi problémák - szektorokon átívelő jellegükből kifolyólag - prioritásként szerepelnek az olasz elnökség programjában, és ezek megoldásába Olaszország aktív egészségügyi szervezeteket, NGO-kat, civil szervezeteket is be kíván vonni.

Az olasz elnökség elő kívánja mozdítani az egészséges életmódot és a prevenciót a 2014-2020-ra vonatkozó, harmadik egészségügyi cselekvési terv keretében, és a nemek közötti különbségeknek is figyelmet kíván szentelni, különösen a légzőszervi és a daganatos betegségek megelőzése területén. Tíz évvel a HIV/AIDS partnerségre vonatkozó Dublini Deklarációt követően össze fogja hívni az európai partnereket, hogy megvitassák a betegség terén eddig elért eredményeket és a jövőbeni perspektívákat. Olaszország prioritásként fogja kezelni a védőoltásokat, mint hatékony közegészségügyi eszközöket (e téren Tanácsi következtetések elfogadását is célozza), valamint az antimikrobiális (azaz az antibiotikumokkal szembeni) rezisztenciát.

Az egészségügyi ellátás vonatkozásában az EU jelenlegi soros elnöke fejleszteni kívánja a szolgáltatások minőségét. A kedvezőtlen gazdasági helyzet miatt speciális figyelmet kíván fordítani az egészségügyi ellátás hatásosságára, eredményességére és költség-hatékonyságára. Nyilvános konzultációt fog kezdeményezni a betegbiztonságról és az egészségügyi ellátással kapcsolatos fertőzésekről. Emellett a demencia, a fájdalomcsillapítás és a palliatív terápiák vonatkozásában is konzultációt kíván tartani.

Az egészségügyi kutatással kapcsolatban - mely elsődleges szerepet játszik az említett témákban - szintén konzultációt tervez az olasz elnökség. A miniszterek informális találkozó keretében fogják megvitatni a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök iparágában történő kutatásokból és innovációkból származó, betegeket szolgáló előnyöket.

A jelenlegi elnökség kiemelten foglalkozik az orvostechnikai eszközökre és in vitro diagnosztikai eszközökre vonatkozó rentörlésk, valamint az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek árának és állami egészségbiztosításból való támogatásának szabályozására vonatkozó 89/105/EGK irányelv felülvizsgálatával.

Az olasz elnökség a mediterrán térség számára is találkozót kíván szervezni az egészségügyi kérdésekkel kapcsolatosan, amely lehetővé tenné a déli országok szakértői esetében a tapasztalatok megosztását, az együttműködés újjáélesztését, közös célok és stratégiák kidolgozását.

Forrás:
The Trio Programme: http://italia2014.eu/en/presidency-and-eu/programme-and-priorities/the-trio-programme/
Europe a Fresh Start - Programme of the Italian Presidency of the Council of the European Union. http://italia2014.eu/media/1227/programma-en1-def.pdf

Megjelenés dátuma: 2014-10-31 08:46:54