HealthOnline cikkek

Ország: EU

Témakör: EU egészségügy

EU Egészségügyi Cselekvési Terv 2014-2020

2014. március 11-én az Európai Parlament és a Tanács elfogadta az egészségügyre vonatkozó harmadik uniós cselekvési terv (2014-2020) létrehozásáról és az 1350/2007/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló 282/2014/EU rendeletet, mely 2014. március 22-én (az EU Hivatalos Lapjában való közzétételt követő napon) lépett hatályba.

A jelenlegi, 2014-2020-ra vonatkozó, harmadik egészségügyi program az előző két akciótervre (2003-2007 és 2008-2013) építve az EU tagállamok egészségpolitikájának kiegészítését célozza. Elsődleges célja az európai lakosság egészségi állapotának javítása a tagállamok egészségpolitika terén való
együttműködésének előmozdítása révén. A lakosság egészségi állapotának fejlesztése által kíván hozzájárulni a gazdasági növekedéshez és az Európa2020 Stratégia célkitűzéseihez, különösen a foglalkoztatáshoz, innovációhoz és fenntarthatósághoz.

Az akcióterv az egészségügy területén a következő főbb kihívásokat azonosítja:
- Egyre súlyosbodó demográfiai kihívások (a lakosság elöregedése, az aktív lakosság arányának csökkenése), amelyek az egészségügyi rendszerek fenntarthatóságát is veszélyeztetik
- A törékeny gazdasági fellendülés, amely korlátozza az egészségügy fejlesztésére fordítható forrásokat
- Az egészségügyi egyenlőtlenségek növekedése a tagállamokon belül és a tagállamok között
- A krónikus betegségek növekvő gyakorisága
- Járványok és határon átnyúló egészségügyi kockázatok
- Az egészségügyi technológiák gyors fejlődése

A jelenlegi akciótervben a prioritásokat és célkitűzéseket részletesebben meghatározták, mint a korábbi cselekvési tervekben, valamint világos indikátorokat is kifejlesztettek a célok teljesítésének monitorozására. A jelenlegi cselekvési terv végrehajtási mechanizmusát (az adminisztratív és pénzügyi eljárásokat) egyszerűsítették, kevesebb projektet és akciót határoztak meg, és elektronikus alkalmazások is támogatják a megvalósítást. A 2014-2020 közötti időszak egészségügyi akciótervére 449,4 millió eurót (kb. 137 418 millió Ft) biztosítanak, ami magasabb, mint a korábbi cselekvési programok költségvetése (2003-2007: 312 millió euró/95 403 millió Ft/, 2008-2013: 321,5 millió euró/98 308 millió Ft/).

A jelenlegi cselekvési terv az alábbi négy prioritásterületen határoz meg speciális célokat és akciókat:

1. Egészségfejlesztés, betegségmegelőzés és az egészséges életmód előmozdítása: a gyakorlatban ez a bizonyíték alapú, költséghatékony megelőzési programok és egészség-fejlesztési intézkedések beazonosítását, terjesztését és előmozdítását jelenti, a kulcsfontosságú életmódhoz kapcsolódó kockázati tényezőkre helyezve a hangsúlyt. Főbb alterületei a következők: 1. Dohányzás, passzív dohányzás, túlzott alkoholfogyasztás, egészségtelen táplálkozási szokások, fizikai inaktivitás; 2. Kábítószerrel összefüggő egészségkárok, tájékoztatás és megelőzés; 3. HIV/AIDS, tuberkulózis, hepatitis; 4. Krónikus betegségek, beleértve daganatos, életkorral kapcsolatos, ill. neurodegeneratív betegségek; 5. Dohányzással kapcsolatos szabályozások előmozdítása.

2. Az EU-polgárok védelme a súlyos határon átívelő kockázatokkal szemben: koherens megközelítések azonosítása és kialakítása, valamint ezek végrehajtásának előmozdítása az egészségügyi vészhelyzetekre való jobb felkészültség és koordináció érdekében. A tervezett intézkedések a következők: 1. A kockázatértékeléssel kapcsolatos tudományos szakértelem kapacitásainak bővítése; 2. Az egészségügyi veszélyekkel szem-beni kapacitások fejlesztése a tagállamokban, szomszédos országokkal való együttműködés; 3. Az EU fertőző betegségekre és más egészségügyi veszélyekre vonatkozó szabályozásának végrehajtása (beleértve a biológiai és vegyi káresetek, a környezeti károk és klímaváltozás okozta egészségügyi kockázatokat)

3. Innovatív, hatékony és fenntartható egészségügyi rendszerek: eszközök és mechanizmusok uniós szintű beazonosítása a humán és pénzügyi erőforráshiány leküzdésére. A következő területeken terveznek intézkedéseket: 1. egészségügyi technológia-értékelés; 2. innováció és e-egészségügy; 3. egészségügyi munkaerő előrejelzés és tervezés; 4. mechanizmus kialakítása a szakértelem uniós szintű egyesítésére; 5. Európai Innovációs Partnerség az Aktív és Egészséges Öregedésért; 6. a gyógyszerekre, orvostechnikai eszközökre és a határon átívelő ellátásra vonatkozó uniós szabályozások végrehajtása.

4. A jobb minőségű és biztonságosabb egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés megkönnyítése az EU-polgárok számára. Ez magában foglalja a következő intézkedéseket: 1. az orvosi szakértelemhez és tájékoztatáshoz való jobb hozzáférés előmozdítása (különösen a ritka vagy magas szaktudást igénylő betegségek esetében); 2. a szakemberek közötti információáramlást támogató Európai Referencia Hálózatok létrehozása; 3. az egészségügyi ellátás minőségének és biztonságának fejlesztése; 4. az antimikrobiális rezisztencia és az egészségügyi ellátással kapcsolatos fertőzések meg-előzése és leküzdése; 5. a szövetekre, sejtekre, vérre és szervekre vonatkozó uniós szabályozások végrehajtása.

Minden prioritásterületen elő kívánják mozdítani az egészségügyi tájékoztatást és információáramlást, valamint az egészségügyi ismeretek bővítését a bizonyíték alapú döntéshozatal érdekében.

Az egészségügyi cselekvési tervet éves munkaterveken keresztül valósítják meg. A 2014-re vonatkozó éves munkatervet 2014. május 26-án fogadták el. Az éves munkaterv meghatározza azokat a tevékenységeket, amelyekre támogatást lehet nyújtani, ez alapján írják ki a pályázati felhívásokat. Az uniós támogatás mértéke az egyes projektek esetében maximum 60 százalék, de ritkán, egyes kivételes hasznosságú projekteknél a támogatás mértéke akár 80 százalék is lehet. A közbeszerzéssel megvalósuló projektek esetében az uniós támogatás 100 százalékos. Az uniós támogatásokra hivatalosan bejegyzett szervezetek, állami hatóságok és szervezetek (valamint nem állami szervezetek (kutatóintézetek, egészségügyi intézmények, egyetemek, főiskolák), nem kormányzati szervezetek, nemzetközi szervezetek, valamint köz-beszerzésen keresztül magán cégek is pályázhatnak. A speciális jogosultsági kritériumokat a CHAFEA (Fogyasztó-, Egészség- és Élelmiszerügyi Végrehajtó Ügynökség) határozza meg.

A 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó egészségügyi akcióterv középtávú értékelése 2017 júniusában várható.

Forrás:
Az Európai Parlament és a Tanács 282/2014/EU rend. (2014. március 11.) az egészségügyre vonatkozó harmadik uniós cselekvési program (2014-2020) létrehozásáról és az 1350/2007/EK határozat hatályon kívül helyezéséről. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0282&;from=EN

Third EU Health Programme 2014-2020. http://ec.europa.eu/health/programme/docs/ev_20141104_co01_en.pdf

THE THIRD HEALTH PROGRAMME 2014-2020_FUNDING HEALTH INITIATIVES. http://ec.europa.eu/health/programme/docs/factsheet_healthprogramme2014_2020_en.pdf

Megjelenés dátuma: 2014-11-05 14:50:38