HealthOnline cikkek

Ország: Egyesült Királyság

Témakör: Egészségpolitika

"Better Care Fund" terv az angol egészségügyben

A Better Care Fund (BCF) nevű egészségpolitikai tervezet integrálni kívánja az egészségügyi és szociális szolgáltatásokat, és csökkenteni a kórházi felvételeket. Szakpolitikai viták miatt az elindítását 2015 áprilisára halasztották.

Egészségpolitikai háttér
A brit kormány 2013 júniusában jelentette be az egészségügyi szolgálat hatékonyságának növelését célzó, az állami egészségügyi és az önkormányzati szociális szolgáltatásokat összevonó BCF tervezetet. Az indítványt az angliai egészségügyi szolgálat (NHS England) és az önkormányzati szövetség (Local Government Association) koordinálja. A 3,8 milliárd font költségvetésű BCF az egészségügyi és szociális szolgáltatásokat egyesítené abból a célból, hogy csökkentse a kórházakra nehezedő nyomást és támogatást nyújtson az emberek otthonukban tartásában. A projekt együttműködésre késztetne 150 önkormányzatot, 160 aktív ellátó trösztöt és 52 mentális egészségügyi trösztöt. A BCF-t részben az egészségügyi minisztérium finanszírozná 1,9 milliárd font összeggel, amely a 40 milliárd font kórházi költségvetésből származik (vagyis a források átrendezéséről és nem új forrásról van szó).
A programot 2014. májusban vezették volna be, bevezetését azonban jövő évre halasztották. Az indítvány több irányból is komoly bírálatban részesült. Pl. a King's Fund egészségügyi kutatóintézet vezetője teljesen valószerűtlennek találja a BCF tervezetet. Szerinte a kórház költségvetését csak úgy lehetne csökkenteni, ha jóval több ellátást nyújtanának a háziorvosok, a közösségi nővérek és az otthoni támogatásban résztvevő egészségügyi dolgozók. Ha a kórházaktól elvonnak még 1,9 milliárd fontot, az tovább terheli az amúgy is nehézségekkel küzdő NHS-t.

A Nuffield Trust kutatóintézet vezetője szerint az egészségügyi és szociális ellátás integrálása jó elképzelésnek tűnik, azonban hibás logikán alapul, kockázatos, túlságosan optimista, és a kormány helyesen jár el, ha felülvizsgálja. Mivel az aktív kórházak jelentős része veszteséges, valós veszély áll fenn, hogy az 1,9 milliárd font kivonása a kórházi költségvetésből pénzügyi összeomláshoz vezethet az egész kórházi szektorban. Ezért szerinte a kórházi tartózkodási idők csökkentése hatékonyabb megoldás lenne. A betegek nagy része máshol részesülhetne ellátásban, ehhez viszont megfelelőbb szociális ellátásra, közösségi szolgáltatásokra és új ellátási formákra lenne szükség.

Egy kormányzati vizsgálat szerint az indítvány nem az elvárások szerint működne, nem lenne képes egyensúlyba hozni az NHS költségvetést vagy forradalmasítani a betegellátást. A kabinetiroda kétségét fejezte ki a tervezet megvalósíthatóságát illetően, és nem találta elégségesnek a rendelkezésre álló információkat a tekintetben, hogy hogyan lehetne megtakarításokat elérni. A kabinetiroda vizsgálata pénzügyileg megalapozatlannak találta, hogy megtakarítás nyerhető a helyi kórházi költségvetésből azzal, hogy az ellátást kórházon kívülre helyezik át.

A BCF bevezetésének elhalasztása kudarc Jeremy Hunt egészségügyi miniszter és Eric Pickles önkormányzati miniszter számára. Az egészségügyi és önkormányzati minisztérium képviselőiből álló csoport jelenleg további bizonyítékokon dolgozik, hogy megalapozottabbá tegye a szakpolitikát és meggyőzze a kabinetirodát.

A BCF tartalma
A BFC csökkenteni kívánja a sürgősségi osztályok túlzsúfoltságát és a kórházi ellátásra felvett betegek számát. Különböző projektek tartanák otthon a gyengélkedő, idős embereket és a krónikus betegségben szenvedőket a költséges és szükségtelen kórházi tartózkodás elkerülése érdekében. A szakpolitikusok az új szemléletet életfontosságúnak tartják ahhoz, hogy az NHS fenntartható maradjon.

A BCF szerint, ha a kórházon kívüli szolgáltatások létrehozásába invesztálnak, akkor megtakarítás érhető el a kórház költségvetésben.

A BCF finanszírozás olyan szociális szolgáltatásokat támogat önkormányzati szinten, amelyek egészségügyi haszonnal is járnak. Az indítvány célja, hogy megfelelő ellátást nyújtson az embereknek, megfelelő helyen és megfelelő időben, a közösségi környezetben nyújtott ellátás jelentős bővítésével. A BCF a klinikai szolgáltatás-vásárló csoportok (CCG-k) és az önkormányzati tanácsok már elkezdett munkájára épül, melyek közül megemlíthető a "közösségi büdzséken" (Community Budgets) keresztül megvalósuló integrált ellátás kezdeményezése és a Public Service Transformation Network közszolgálati hálózaton keresztül végzett munka.

A Community Budgets a helyi közszolgáltatók együttműködésének új módját képviseli a helyi szükségletek kielégítésére, melyben a közszolgáltatók megosztják egymás között a pénzalapokat, javítják a helyi lakosság szolgáltatásait és csökkentik a pazarlást és a duplikációt. A Community Budgets révén a szervezetek egy közös költségvetés létrehozásával képessé válnak a források jobb felhasználására és a helyi érdekek kiszolgálására. Példaként említhető a "Tri-borough", London három kerületi tanácsának egyesülése (Westminster City Council, Hammersmith and Fulham London Borough Council, Kensington and Chelsea London Borough Council). A Tri-borough egészségügyi szektora 2012-15 között 115 millió font hatékonysági megtakarítást szeretne elérni, modellkísérletében az egészségügyi és a szociális ellátás integrálására törekszik. Az integrált rendszerben a magas kockázatú betegekre összpontosítanak, hogy támogatást nyújtsanak saját otthonukban vagy a közösségben a kórházi vagy ápolóotthoni felvétel elkerülése érdekében.

A BCF finanszírozás feltétele az, hogy a CCG-k és az önkormányzati tanácsok közösen állapodjanak meg egy tervezetben a pénzalapok felhasználására, megfelelve bizonyos feltételeknek. A tervezetet a CCG szélesebb stratégiai és működési tervének részeként kell kidolgozni, ugyanakkor a BCF elemeinek elkülöníthetőknek, önálló tervezetként tekinthetőnek is kell maradniuk. A CCG-k és a tanácsok kötelesek minden ellátót - NHS és szociális egyaránt - bevonni, amelyek érintettek a helyi lakosság legjobb kiszolgálását célzó pénzek felhasználásában. Az ellátók, a CCG-k és a tanácsok közös szemlélet kialakítására törekszenek a jövőbeli szolgáltatások tekintetében.

A helyhatóságoknak tervezetükben igazolniuk kell, hogyan nyújtják az országosan meghatározott hétnapos szolgáltatásokat a hétvégén elbocsátott betegek támogatására és a szükségtelen kórházi felvételek elkerülésére. Számos arra alkalmas beteget azért nem bocsátanak el a hétvégén, mert nem állnak rendelkezésre a támogató szolgáltatások. Az NHS England útmutatót készített a fennálló erőforrások keretein belül megvalósítható eredményes hétnapos szolgáltatások létrehozására.

Az egészségügyi és a szociális ellátás helyi szintű integrálásában jelentős szerepet játszanak az "egészségügyi és jólléti testületek" (Health and Wellbeing Boards), melyekben együttműködés jön létre az önkormányzatok, az NHS, a szociális ellátók, az oktatás, a lakhatási szolgáltatások és a népegészségügy között. A helyi ellátó rendszer kulcsfontosságú vezetőiből álló testületek 2012 áprilisában alakultak, működésbe 2013 áprilisában léptek. A King's Fund kutatóintézet értékelése szerint irreális elvárások léphetnek fel a Health and Wellbeing Boards teljesítésének mértékét és gyorsaságát illetően. Formálisan lefektetett jogszabályi útmutatás hiányában a testületek bizonytalanok a szerepüket és hatáskörüket illetően - pl. feszültség van a szolgáltatás-vásárlást felügyelő szerepük és az integrációt előmozdító szerepük között. Ugyanakkor lehetőség van arra, hogy a testületek további átszervezés nélkül közös szolgáltatás-vásárló szervezetekké váljanak.

A BCF a szélesebb körű integrált ellátás részeként is szerepel. Az NHS England 2013. májusban hirdette ki az "úttörők" programot, amelyben helyi szinten lehetett demonstrálni a betegközpontú, koordinált ellátás és támogatás nyújtására szolgáló innovatív megközelítéseket. A programok célja az egészségügyi és szociális szolgáltatások együttműködése a megfelelőbb otthoni támogatásban és a korai közösségi ellátásban a sürgősségi felvétel megelőzése érdekében. A 100 jelentkezőből 14-et választottak ki, melyek modellként szerepelnek a tapasztalatok, tanulságok levonására és országos szintű alkalmazásra.

Az "úttörő" projektekből példaként említhető a South Yorkshire megye Barnsley városában indított Stronger Barnsley Together kezdeményezés, amely célul tűzte ki, hogy megfelel a helyi lakosok egészségügyi és szociális szükségleteinek az egyre növekvő nehézségek ellenére. A projektben egy monitorozó központot hoztak létre, amely jelzi, ha sürgősségi eset jelentkezik. Az esetet három kategória szerint értékelik (egyéni, családi, közösségi), ami alapján megfelelő és gyors segítség nyújtására kerül sor. A betegek szükségleteiknek megfelelően részesülnek személyre szabott ellátásban, legyen az napközben nyújtott támogatás a biztonságos és önálló életvezetés képességének megteremtésében, vagy egy mobil válaszadó egység kiküldése további vizsgálódás céljából.

Az "úttörő" projektek másik példája a londoni Greenwich kerülethez köthető, ahol ápolókból, szociális munkásokból, foglalkozás-terapeutákból és fizioterapeutákból álló csoport működik együtt, hogy multidiszciplináris szolgáltatást nyújtson a közösségben jelentkező sürgősségi helyzetekre. A csoport az ellátó otthonokban, a sürgősségi/baleseti osztályokon és a háziorvosi rendelőkben jelentkező sürgősségi riasztásokra válaszol. Az azonnali beavatkozás következtében a csoport több mint 2000 betegfelvételt akadályozott meg. Közreműködésük eredményeként a 65 éven felüli betegek közül egyetlen késleltetett kórházi elbocsátás sem történt, és a szociális költségvetésből több mint egy millió font megtakarítást értek el.

A Better Care Fund-dal kapcsolatos várakozásaikról megkérdezték az NHS szervezeteknél dolgozó pénzügyi-gazdasági vezetőket is (a Healthcare Financial Management Association 2014. májusi online felmérésére a szolgáltató trösztök 54 százaléka, a CCG-k 28 százaléka válaszolt.) A szolgáltató trösztök pénzügyi vezetőinek 2 százaléka a CCG pénzügyi vezetők 11 százaléka gondolja, hogy a BCF már az első évben (2015. április 1-én indul a program) segítséget jelent a saját szervezetük számára a szolgáltatásaik javításában. Az arány 18 illetve 52 százalékra nő a második illetve harmadik év tekintetében. A pénzügyi vezetők is szkeptikusak a BCF program sikerét illetően, a szolgáltató trösztök vezetőinek 4 százaléka, a CCG-knél pedig a vezetők 34 százaléka gondolja csak, hogy a tervben megfogalmazott célok megvalósulnak. (HFMA, 2014)

Források:
- BBC News: Hospital admissions cut plan 'risky', 2014: http://www.bbc.co.uk/news/health-27518382
- Campbell, Denis: GBP 3.8bn NHS Better Care Fund policy delayed after damning Whitehall review. The Guardian, 2014: http://www.theguardian.com/society/2014/may/06/nhs-better-care-fund-policy-halted-whitehall-review
- Health and Wellbeing Boards: http://www.kingsfund.org.uk/publications/health-and-wellbeing-boards-one-year-on
- HFMA briefing: NHS financial temperature check. June 2014. http://www.hfma.org.uk
- Integrated Care - Better Care Fund. Local Government Association: http://www.local.gov.uk/web/guest/health-wellbeing-and-adult-social-care/-/journal_content/56/10180/4096799/ARTICLE
- NHS England: Better Care Fund Planning: http://www.england.nhs.uk/ourwork/part-rel/transformation-fund/bcf-plan/
- Nuffield Trust statement: Better Care Fund built on "flawed logic". Nuffield Trust, 2014: http://www.nuffieldtrust.org.uk/media-centre/press-releases/nuffield-trust-statement-better-care-fund-built-flawed-logic

Megjelenés dátuma: 2014-11-05 16:02:41