HealthOnline cikkek

Ország: Egyesült Királyság

Témakör: Egészségpolitika

Ellátásról szóló törvény Angliában, 2014

A brit kormány 2013-ban tette közzé az ellátásról szóló törvénytervezetét, amelyet 2014. májusában fogadtak el. Az egészségügyi és szociális ellátás minőségének javítását célzó új jogalkotás szerint az ellátó és támogatási rendszer középpontjában a betegek fognak állni. A törvény átalakítja az angol szociális ellátó rendszert, a szolgáltatások elérhetőségét, adminisztrációját és a felelősségi köröket, védelmet és támogatást nyújt a leginkább rászoruló emberek számára.

A törvény többek közt a következőkről rendelkezik:
- Országos jogosultsági kritériumokat határoz meg annak biztosítására, hogy lakóhelyétől függetlenül mindenki ugyanolyan szintű szociális ellátásra legyen jogosult (eddig az önkormányzatok maguk határozták meg ki mire jogosult)
- Az önkormányzatok kötelesek tekintetbe venni az ellátást igénylő személy fizikai, mentális és emocionális jóllétét, valamint megelőző szolgáltatásokat kell nyújtaniuk az egészség fenntartására
- Költségplafont határoz meg, amit egy személynek maximálisan fizetnie kell az ellátásért egész élete során (72 000 font)
- A szociális ellátás főellenőrét új jogkörökkel ruházzák fel a gyengén teljesítő ellátók elszámoltatására
- Az önkormányzatok kötelesek az NHS-szel integráltan végezni az ellátó és támogató tevékenységüket
- A törvény a kormány Francis Inquiry nevű vizsgálatra adott válaszának elemeit is magában foglalja. A Robert Francis által vezetett, 2010-ben elrendelt vizsgálat kirívó hiányosságokat tárt fel az ellátó rendszerben a több száz halálesetért felelős Mid Staffordshire NHS Foundation Trust esetén keresztül. A vizsgálat kiterjedt a súlyos mulasztások okaira és a jövő betegellátásában hasznosítandó tanulságokra. Az eset egy olyan rendszerre világít rá, amely nem vette tudomásul az elégtelen ellátás figyelmeztető jeleit, és az anyagi érdekeket helyezte előtérbe a betegellátással szemben. Robert Francis, a vizsgálat elnöke 290 ajánlást tett az ilyen kultúra megváltoztatására és a betegek érdekeinek előtérbe helyezésére, amely az egész NHS betegközpontúvá tételét eredményezné. A törvény a kormány ezen elkötelezettségének is hangot kívánt adni.

Forrás:
- Care Act 2014: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2014/23/contents/enacted
- Department of Health: Care Bill becomes Care Act 2014: https://www.gov.uk/government/speeches/care-bill-becomes-care-act-2014

Megjelenés dátuma: 2014-11-05 16:15:04